Stránka:Šafránek, Jan - Zpěvy lidu srbského.pdf/10

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


z přírody, podobenství, přirovnání, palilogie jsou písním srbským vlastní svým rázem. Tak na př. o milostném poměru dvou vyvolených srdcí pěje píseň srbská těmito slovy:

»Vinula se vinná réva bělavá
pode městem pod bílým Budínem:
nebyla to vinná réva bělavá,
ale byl to sličný Ivo s Marií.«[1]

Ne méně zajímavé jsou příznaky osob i věcí. Jako v Iliadě dočítáme se, že u Troje »oškornění« Achajští[red 1] bojovali, že »mrakosběrce« Zeus ve hněvu svém Olympem otřásal, jako v rukopise Kralodvorském připomínají se: ručí koni, ponížený úval, blahodějné jutro, širý les, bubny hromné, trúby hlučné, právě tak v srbských písních jest: junák dobar, šavle břitká, moře siné, slunko žhavé, víno rudé, město bíle a podobně.

Podobně jako epos hellenské i epos srbské vypráví nám o věcech nemožných, k víře nepodobných, jakoby to byly věci známé a skutečné; zkrátka: hyperbola tu i tam domovem jako v starodávných zpěvech našich Kralodvorských. A pak hyperboly ty měly býti důvodem podvrženosti! V Záboji sice čteme: »i uderi Záboj mlatem — otskoči hbitý Luděk — v dřevo vrazi mlat — i skoti sě dřevo na voj — i trideset jich otide k otcem«; podobně dále jest: »i mlat i dušu vyrazi — a zanese jí pět siehóv u vojsku«: ale což to jest proti hyperbole srbské! Bez nějaké zastávky slěpoc srbský pěje o Milošovi, že dříve než zahynul, »Turků zhubil dvanáct tisíc«; dle jiné písně tolikéž lítých kyrysníku odvedl Vuk Brankovič na Kosovu od Lazara; dle jiné zase Dmitar[2] junák ztrativ koně sedlo na vrubnatý buzdohan uvázal a mrštiv jím až do Bělehradu od Kosova dohodil!

S přírodou srostlému Srbu není divno, pěje-li, že starý Jug a devět Jugovičův odrazili první útok tureckeho vojska, které nad 70.000 hlav mělo; je mu pochopitelno, přilétá-li drak v ohnivém voze k corici Milici, mrtvého-li Ivona andělé křísí atd. (Pokračování.)

  1. Srovn. prof. M. Hattaly úvahu o antithesi ve slov. básn. Musejník 1860, str. 77.—81.
  2. Srovn. Čelakovský, Slov. pís. II. 151. (vyd. 1825).

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. V použité předloze „Tchajští“.