Stránka:Šafránek, Jan - Zpěvy lidu srbského.pdf/1

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Zpěvy lidu srbského.

Napsal prof. Jan Šafránek.


I.

Z jižních kmenův slovanských nejznámější jsou nám Srbové, vedle kterých řadí se jazykem příbuzní ale písmem a náboženstvím odchylní Chorvaté srbští. Jakkoli rozdrobenosť národa samého, jenž ve vlastním Srbsku, Černé Hoře a některých korunních zemích mocnářství rakousko-uherského jest domovem, v povaze národní ledakteré tu a tam způsobila změny, shledáváme nicméně, že ve hlavních rysech vládne podivuhodná shoda. Srbové jsou dle Drag. Seljana nejohnivější kmen slovanský; živí, obratní, chrabří, ochotní a pohostinní, milovníci národnosti své a zděděných zvyků, ne menší pak přátelé hudby a zpěvu. Tklivou písní srbská máti konejší milé nemluvňátko na kolébku je kladouc, zpěvem dospívající dívka prozrazuje něžnou ač bedlivě skrývanou lásku a náklonnosť; odrostlí pak mužové i starci písněmi svými slaví junáctva svých vítězných pradědů. Na luhách srbských, kterých ještě nedotkl se dech moderní civilisace, dlí a panuje neposkvrněná národní mysl. Máť Jihoslovan méně takových knih, jež by ho trudu zbavovaly a jemu byly zábavou; však také po nich neprahne, hledaje duchovní svou posilu a potěchu především v pověstech, zkazkách i písních, a věru byl by přešťastný, kdyby veškero to bohatství národního svého básnictví sebráno měl a sloučeno v jeden celek. Byla by z toho zajisté kniha veliká.

Srbové nejsou měkcí, nýbrž otužilí a ku každé práci způsobilí; ženy jejich jsou pevné a zdravé povahy tělesné, krásných očí, zdravých zubů, černých havraních vlasů, dobré jsou hospodyně, spravedlivé a přívětivé, vzorné matky, vzorné vla-