Slovutné paní Karolině Světlé, šlechetné vlastence a slavné spisovatelce, v den 24. února 1880

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Slovutné paní Karolině Světlé, šlechetné vlastence a slavné spisovatelce, v den 24. února 1880
Autor: výbor Ženského Výrobního Spolku Českého v Praze
Zdroj: Ženské listy,. březen 1880, roč. VIII. čís. 3. s. 34–35.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Autor:Karolina Světlá

Slovutná Paní!

Mezi těmi, kdož Vám k památnému dni Vašich narozenin přinášejí vstříc svá blahopřání, skromné jen zaujmeme místo, to blažící však si osobujíce právo, podati Vám místo oslavy a skvělé pocty srdce upřímně sesterská, plná nelíčené k Vám lásky. Genius Váš náleží národu, svatým a nedílným vlastnictvím lidu českého jest, co jste mu podala z pokladů Svého ducha; a přece tak sladce věříme, že jest to všecko ještě mnohem více naše než číkoli a cítíme se Vámi ještě stokrát bohatěji obdařeny než kdokoli v tom vděčném, drahém národě. Mocněji, vzácná Paní, při vznešenosti výtvorů Vašich žádné srdce nezabuchalo než srdce ženské, a jako požehnání drahé ruky spočívá na nás vědomí, že jest to žena česká, z jejíhož ducha tolik šlechetného zanícení, tolik síly a snahy, tolik krásy ostane národu v dědictví věčné v dílech nehynoucích.

Vždyť jest to v pravdě požehnáním té drahé ruky Vaší, která ideál ženské působnosti vyňavši ze srdce vroucného, odhodlaně jej upjala v krásný, lidumilný skutek — ruky té, kterou jste nám založila střed utěšené činnosti, posvěcený vlastní Vaší snahou a zvelebený zdarem skutků Vašich! Po léta byla jste nám zde vůdkyní a učitelkou, byla jste pracovnicí vždy první při díle duchem i rukou, byla jste původkyní nejen úspěchů svých, ale též úspěchů celého toho kruhu žen, jejž jste kolem Sebe vlídně shromáždila. Jak bychom Vám dosti děkovaly, že jste nám poskytla krásný úkol vykonati po příkladu Vašem a pod Vaší záštitou též něco dobra pro obecnosť, pro spolusestry naše, pro náš český lid? Můžete-li někoho větším darem obohatiti, než jakým jste oblažila nás?

Dík Vám za ta dlouhá, spolku našemu obětovaná léta, a sterá budiž Vám za ně náhrada v pevné, jaré, zdravé síle, v dlouhém věku a činnosti nejslavnější! Kéž odstoupí od Vás každý stín utrpení, kéž zmohutnělé zdraví učiní neúnavnému duchu Vašemu zas úsilí rozkoší, tvoření blahem, a kéž po všecka léta cítíte se tak šťastnou, jako Vaše okouzlené čtenářky v dojmu Vaší vznešené poesie! Navraťte se posílena v plný proud Svého spanilého umění a bohatě znásobte drahému národu tu řadu skvělých výtvorů, za kterou Vás slaví dnes a slaviti bude povždy!

I my zas mezi všemi k nejvděčnějšímu se hlásíme podílu v příštích těch pokladech a z nejhoroucnějšího srdce, milovaná Paní, přejeme Vám:

Dlouho a blaze bij šlechetné srdce Vaše českému národu, a sláva Vaše spravedlivá mějž i pro Vás paprsek posvátné radosti!

V nejvroucnější úctě a lásce jmenem všeho členstva Ženského Výrobního Spolku Českého v Praze výbor: Emilie Bártová, Marie Čelakovská, Anna Čihařová, Kateřina Emlerová, Julie Gebauerová, Marie Hansíková, Dora Hanušová, Anna Karásková, Zdenka Kheilová, Marie Kropsbauerová, Johanna Kuffnerová, Marie Kuřáková, Anežka Makovská, Emilie Macháčková, Marie Moučková, Antonie Pervolfová, Johanna Patočková, Emilie Priknerová, Johanna Rottová, Marie Škardová, Marie Valtrová, Anna Vlčková.[red 1]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. V použitém zdroji jména psána ve více sloupcích s tečkou za každým jménem.