Robinson Krusoe. Cesty a příhody Robinsonovy na zemi i na moři/Předmluva pro dospělé

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Předmluva pro dospělé
Autor: Jan Václav Novák
Zdroj: Höcker, Oskar. Robinson Krusoe. Cesty a příhody Robinsonovy na zemi i na moři. Překlad Jan Václav Novák. Praha : Fr. A. Urbánek, 1888.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Robinson Crusoe

R. 1719. vydal Daniel Defoe, anglický spisovatel, několik velmi vtipných spisův, jež se vztahovaly na politické boje té doby knihu povahy cestopisné s názvem „The surprising adventures of Robinson Crusoe of York“ („Podivná dobrodružství Robinsona Crusoe z Yorku“); zde podle skutečných událostí a různě vylíčených útrap, jichž se dožili jednotliví cestovatelé po dalekých končinách mořských i zemských, sestavil a sjednotil rozmanitá nebezpečenství cestovní, spojiv je v celek hlavně tím, že je přidal jediné jen osobě, Robinsonovi Krusoovi z nevelkého anglického města Yorku.

Knihou touto hověl spisovatel nemálo duchu tehdejší doby, neboť přemnozí mužové vzdělaní nejsouce spokojeni přesyceným vkusem evropským a vůbec domácími poměry tehdejšími rádi myslí svou zalétali v kraje cizí a v původním nezkaženém tamnějším životě jakéhosi ideálu hledávali, jímž by se pokažené poměry evropské nejsnáze opraviti mohly. V knize Defoově pak se líčí, jak muž úplně sám sobě zůstavený cestou přirozeného svého nadání a vlastním přičiněním domůže se života spokojeného i jakéhosi blahobytu. Není tedy nikterak s podivením, že spis tento záhy dosáhl neobyčejné obliby, že myšlenka v něm podaná podkladem se stala nesčíslných spisův obsahu podobného a že se i pro mládež za poučný spis pokládala. Tendence její sama je zajisté veskrze poučná, mravná, mládež pak nemálo se pobaví sledujíc osudy a práce osamělého poustevníka, jenž vlastní silou z největší nouze si pomůže a z lehkomyslného mladíka mužem rozvážným a zbožným se stane; kromě toho veškeré jeho příhody spadají do světa nám úplně cizího, na osamělý ostrov v oceánu atlantském, což vypravování tím větší zajímavosti dodává i soustrasť budí tím větší v srdcích mladistvých, ač jinak mládež sama o krásných krajinách vzdálených velmi ráda blouzní.

A jako v nejlepších básnických spisech všech věkův a národů každý děj, jenž se přímo před očima našima vyvíjí, nejvíce budí zájem čtenářův, nejinak i ve spise tomto veškeren ten blahobyt Robinsonův postupně během mnoha let se vyvíjející v mysli mládeže působí kouzlem neodolatelným.

Nedivme se tedy, že od prvního svého vydání Robinson rozšířil se po celém světě v milionech výtisků a v tisících různých vydání všemi vzdělanými jazyky vůbec, že se stal takřka vzorem všech knih pro mládež, že jako kniha pro mládež prošel celým vzdělaným světem a posud opět a opět vezdy v novém rouše se objevuje. —

Vydání toto předčí nad mnohá předešlá vydání česká jednak nebývalou posud úpravou s hojným počtem pěkných obrázků, jež zajisté nemálo k tomu přispějí, že mládež obsahu mnohem snáze porozumí a lepšího názoru na věc nabude, jednak i textem naskrze pro mládež upraveným, v němž se z postupného vývoje také povahy Robinsonovy lecčemu přiučiti může. Vhodně přijaty také do obsahu leckteré věci vědecké, pomáhající poznání krajů cizích, jejich přírody a národův, jež také kreslíř obrázků Maxmilián Schaefer především hleděl mládeži znázorniti, řídě se při tom přesně dle vzorů, které mu v různých museích národopisných a přírodovědeckých na snadě byly. Kromě toho snažil se také přizpůsobiti době, do níž vypravování položeno (polovici stol. 17.), názor poměrů společenských a všech věcí, nářadí i nástrojů, jichž se tehdá užívalo.

Připojujeme tedy toto vydání k hojným předešlým vydáním českým přejíce si, aby hojně přízně nalezlo jak u mládeže, tak u přátel jejích!

V Praze, dne 1. května 1888.

Překladatel.