Patentový spis č. 66717

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Patentový spis č. 66717
Podtitulek: Kolo pro motorová vozidla, určená k jízdě po silnicích i měkké půdě.
Autor: Václav Svoboda
Zdroj: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/66/66717.pdf
Vydáno: Patentní úřad v Praze, 1940
Licence: PD CZ
PATENTNÍ ÚŘAD V PRAZETřída 63 d.
Vydáno 25. ledna 1940.
PATENTOVÝ SPIS č. 66717.VÁCLAV SVOBODA, MLADÁ BOLESLAV.


Kolo pro motorová vozidla. určená k jízdě po silnicích I měkké půdě.
Přihlášeno 16. listopadu 1936.
Chráněno od 15. července 1939.

Předmětem vynálezu jest uzávěr o sobě známého odnímatelného ostruhového věnce kol pro motorová vozidla, která jsou určena k jízdě jak po silnici, tak i po terénu, na př. po poli a pod., zejména pro traktory pro hospodářské práce, na př. orání.

Příklad provedení kola podle vynálezu jest znázorněn na výkresu v obr. 1 a 2, kde obr. 1 znázorňuje kolo v pohledu se strany a obr. 2 v pohledu shora.

Jak zřejmo z výkresu, jest na loukoti 1 kola nasazena normální, na př. pneumatiková obruč 2. Na tuto obruč jest navlečen odnímatelný ostruhový věnec, sestávající ze tří obloukových částí 3, 4, 5, spojených navzájem klouby 6 a 7. Každá část věnce sestává ze dvou obloukových podélnic, na př. 4', 4“, jež jsou navzájem spojeny příčkami 8, které současně tvoří ostruhy.

Ostruhy 8 jsou výhodně vytvořeny jako dutá střechovitá tělesa, jejichž vnější boky jsou prohnuty, a to ve tvaru vnějších boků zubů ozubených kol, čímž se dosahuje toho, že při jízdě po měkkém poli není ostruhami půda vyvracena, nýbrž ostruhy se odvalují v prohlubinách, jimi v půdě vymačkávaných. Tím jest docíleno značného zmenšení spotřeby hnací síly.

K uchycení ostruhového věnce na obruči slouží podle vynálezu pákový uzávěr, který sestává z páky 9, která jest přikloubena čepem 10 na jednom konci věnce a nese výkyvně druhou páku 11, opatřenou na konci hákem 12, který zabírá s čepem 13, upraveným na konci ostruhového věnce. Výhodně jsou upraveny takové uzávěry dva, po každé straně obruče jeden.

Uzávěr jest proveden tak, že při přitažení přejde za svoji mrtvou polohu, čímž jest znemožněno jeho samočinné rozevření. Narážkové háky 14 na ostruhovém věnci pak zachycují volné konce pák 9 a znemožňují jejich vykývnutí ke středu kola.

Jak zřejmo, umožňuje kolo podle vynálezu rychlé přizpůsobování jízdě po silnici i měkkém terénu, při čemž jest velmi jednoduché, spolehlivé a levné. Kolo pro motorová vozidla, určená k pojíždění po silnicích i měkké půdě, s odnímatelně nasazeným ostruhovým věncem, sestávajícím z několika obloukových dílů, navzájem skloubených ve věnec, na jednom místě přerušený, a opatřený na tomto místě uzávěrem k jeho uchycení na gumové obruči kola, vyznačené pákovým uzávěrem, sestávajícím z páky (9), která jest přikloubena na jednom konci ostruhového věnce a nese opět výkyvně další páku (11), která má na volném konci hák (12), zabírající s čepem (13) na druhém konci ostruhového věnce.


Příloha k patentovému spisu čís. 66717.

OBR.1.

OBR.2.