Pána Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic listy/IV. P. Janovi ze Šellenberku, kancléři království českého

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: IV. P. Janovi ze Šellenberku, kancléři království českého
Autor: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
Zdroj: VINAŘICKÝ, Karel. Pána Bohuslava Hasišteynského z Lobkowic wěk a spisy wybrané. Praha : knížecí arcibiskupská tiskárna, 1836. S. 7–8.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Karel Alois Vinařický
Licence překlad: PD old 70
Převedeno z bratrského pravopisu.

Vypisuje cesty své. (R. 1490. 5. Listop.)

(E. A. 14.)

Z Alexandrie Tobě píši; neb neukojen Palæstinou a Jerusalemem, putoval jsem také do Egypta až ku pověstnému městu, za starodávna Memfis, nyní Kairo řečenému. Mnoho znamenitého se v těch zemích nachází: ale kdož by vše to mohl jediným listem zahrnouti? Doma bohdá, oustně to někdy budu vypravovati. Alexandria bývala druhdy velmi slavná a sídlo králův egypských; podnes je nejhlavnějším tržištěm u středozemního moře. Zboží sem dovážejí z Indie, z Arábie a z Aethiopie, a odtud je převážejí do našich krajin. Za paměti otcův našich Petr, král na Cypru, dobyl Alexandrie; když pak ale nesčíslný počet nepřátelského vojska proti němu vyšel, nedočekal jich, než pobořiv a popleniv město, s velikou kořistí domů se vrátil. —

Našed zde kupeckou loď z Genoy, hodlám se vezti k ostrovům Cykladským, k oužině Hellespontu, zříceninám Troje, do Konstantinopole a k jiným na slovo vzatým městům, kterých spatřiti nad míru se těším, od dětinství o nich povídati slýchávaje. Mnozí se mi ovšem vysmívati budou: já však nenahlížím, proč bych se styděti měl nasledovati těch, kdož raději cizích krajin, mravů a obyčejů, zákonů a zřízení vzdálených národů poznati prahnuli, než aby doma v rozmařilé zahálce hnili. Uznáváš-li sám jediný to za dobré, nedbám soudu jiných: bloudím-li ale v tom vedlé zdání Tvého, hotov jsem na jediné slovo Tvé změniti oumysl svůj. Zdráv buď, ochrano má, a s tebou náš pan Půta.

Douška. Doručitel tohoto listu, vzácný Polák z Krakova doprovázel mne po celé té cestě. Poroučím ho Tobě, ano vděk mi bude, pozná-li, že to mé poroučení mu bylo užitečno.