Ottův slovník naučný/Zhorský ze Zhoře

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Zhorský
Autor: August Sedláček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. s. 600. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Zhorský ze Zhoře, příjmení rodiny rytířské, která pocházela z Plzeňska. Pražský děkan Pontanus udělil (1601) pěti osobám, mezi nimiž byl Mikuláš Z. erb a heslo z Kronberka. Týž měl syna Jiřího a tohoto syn Karel žil ještě r. 1724 jsa neženat v Kladrubech. Jiný potomek Jan († 1648) zůstavil syna Samuela († 1694), jenž žil v Klatovech. Syn tohoto byl Jakub († 1724), kr. rychtář v Klatovech, a tohoto syn František Benedikt. Tento měl statek Odlochovice, a protože se vyznamenal ve službách vojenských, obdržel majestátem 3. srpna 1725 šlechtictví a právo psáti se ze Z. (prvotní majestát byl s heslem z Kronberka a leží posud u c. k. ministerstva vnitra). R. 1736, 16. květ. povýšen do rytířského stavu rodův starožitných. Byl radou soudu nejv. purkrabství a krajským hejtmanem. Zemřel 1767. Potomstvo žilo ve dvou pošlostech. A. Nejstarší syn Ferd. August byl ve vojenských službách a zemřel r. 1806 bes muž. potomstva. Bratr jeho Josef Bernart, zakladatel starší pošlosti, měl syna Františka, jehož synové byli Mořic a Ferdinand Vincent. Po onom zůstal syn t. jm. († 1866), po tomto synové Hugo a Vladimír. Vladimír zdědil po otci Petrovice a Krašovice a zemřel 5. list. 1893 byv dvakráte ženat. Mužského potomstva není. — B. Vincent, nejmladší syn byl c.k. majorem a zemřel r. 1814. Syn jeho František († 1849) zůstavil tři syny, z nichž nejmladší byl Antonín. Synem tohoto je Alfons (nar. 1871). Sčk.