Ottův slovník naučný/Roscher

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Roscher
Autor: Hynek Vysoký, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 977. Dostupné online.
Licence: PD old 70
PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Wilhelm Roscher
Související články ve Wikipedii:
Wilhelm Heinrich Roscher (německy)

Roscher: 1) R. Wilhelm Georg Friedrich, polit. oekonom něm. (* 1817 v Hannoveru — † 1894 v Lipsku). Vystudovav v Gotinkách a Berlíně, stal se r. 1843 mimořádným, r. 1844 řádným professorem v Gotinkách; r. 1848 přešel na universitu lipskou. Podobně jako Knies (v. t. 1) jest hlasatelem historické methody národního hospodářství, kteroužto vědu snažil se prohloubiti tím, že ji studoval ve spojení s jinými obory národního a kulturního života. Tento svůj směr zastává již v dissertaci De historicae doctrinae apud sophistas maiores vestigiis (Gotinky, 1838). Hlavním jeho dílem jest System der Volkswirtschaft v 5 sv. (sv. I. Grundlagen, Štutgart, 1854, 21. vyd. 1894; sv. II. Ackerbau u. Forstwirtschaft, 1859, 12. vyd. 1888; sv. III. Handel u. Gewerbefleiss, 1881, 6. vyd. 1892; sv. IV. Finanzwissenschaft, 1886, 5. vyd. 1901; sv. V. Armenpflege u. Armenpolitik, 1894). Kromě toho buďtež uvedeny tyto práce R-ovy: Grundriss zu Vorlesungen über die Staatswirtschaft (Gotinky, 1843); Über Kornhandel u. Teurungspolitik (3. vyd. 1852); Zur Geschichte der engl. Volkswirtschaftslehre (Lip., 1851, dodatek 1852); Kolonien, Kolonialpolitik u. Auswanderung (2. vyd. t., 1856, 3. vyd. s příspěvky Pannaschovými t., 1885); Ansichten der Volkswirtschaft aus dem geschichtl. Standpunkt (t., 1861; 3. vyd. 1878, 2 sv.); Zur Gründungsgeschichte des Zollvereins (Berl., 1870); Betrachtungen über die Währungsfrage der deutschen Münzreform (t., 1872); Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland (Mnich., 1874); Versuch einer Theorie der Finanzregalien (Lip., 1884); Politik: Geschichtliche Naturlehre der Monarchie, Aristokratie u. Demokratie (1. a 2. vyd., Štutgart, 1892). Po smrti R-ově vyšly Geistliche Gedanken eines Nationaloekonomen (Drážď., 1894). Řada prací R-ových jest také v publikacích: „Archiv der politischen Oekonomie“ (vyd. Rausem), „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“, „Deutsche Vierteljahrschrift“ jakož i ve spisech Král. saské společnosti pro vědu.

2) R. Wilhelm Heinrich, klass. filolog něm. (* 1845 v Gotinkách). Stud. klass. filologii v Gotinkách a v Lipsku, r. 1869 konal studijní cestu po Italii, r. 1873—74 po Řecku a Malé Asii, pak působil jako gymn. prof. v Budyšíně, Míšni a Wurzenu, od r. 1894 jest rektorem gymnasia ve Wurzenu. Jest zejm. neúnavně činný v oboru řecké a řím. mythologie. Od r. 1884 vydává Ausführliches Lexikon d. griech. u. röm. Mythologie, jehož dosud vyšlo 50 sešitů. Sepsal: Studien zur vergleich. Mythologie der Griechen u. Römer: Díl 1.: Apollon u. Mars (Lip., 1873); díl 2.: Juno u. Hera (t., 1875); Das tiefe Naturgefühl d. Griechen u. Römer in seiner histor. Entwicklung (Míšeň, 1875); Hermes der Windgott (Lip., 1878); Die Gorgonen u. Verwandtes (t., 1879); Nektar u. Ambrosia (t., 1883); Selene u. Verwandtes (t., 1890), Nachträge, (t., 1895); Das von der Kynanthropie handelnde Fragment des Marcellus von Side (t., 1896); Ephialtes, eine pathologisch-mytholog. Abhandlung über die Alpträume u. Alpdämonen d. klass. Altertums („Abhandl. der sächs. Gesellsch. d. W.“, díl XX., čís. 2., 1900); Die enneadischen und hebdomadischen Fristen u. Wochen der ältesten Griechen. Ein Beitrag zur vergleich. Chronologie und Zahlenmystik (t., díl XXI., č. 4., 1903). Mimo to uveřejnil hojná pojednání v odborných časopisech vědeckých („Philologus“, „Neue Jahrbücher“, „Hermes“, „Rhein. Museum“ a j.). Vý.