Ottův slovník naučný/Podolsk

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Podolsk
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 1027. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Podolsk

Podolsk, újezdné město ruské gubernie moskevské při ř. Pachře, má 3808 ob. (1897), 2 pravosl. chrámy, měšťanskou, farní a 2 ob. školy, zemskou nemocnici, městskou obecní banku, 2 spořitelny, výrobu zboží zlatého, stříbrného a koženého, obrazů a cementu. – Podolský újezd leží v jižní části gubernie po ř. Moskvě a jejích přítocích na ploše 2458,7 km2. Severní jeho část jest dosti pahorkatá, naproti tomu na jz. a jv. prostírá se rovina, místy velmi nízká. Půda jest hlinitá. Újezd přísluší k úvodí Moskvy, pouze na již. jeho kraji teče ř. Lopasňa, přít. Oky. Jezer není, močály jsou nepatrné. Lesy jsou listnaté i jehličnaté, v poslední době jich silně ubývá. Obyvatelův jest 82.610 (1897), jsou to téměř vesměs pravoslavní Velkorusové, škol jest 68, nemocnice 4, chudobince 2. Zemědělství jest v poslední době v úpadku, za to rozmáhá se činnost průmyslová, a to jak domácí, tak i tovární. Závodů průmysl. jest 33 s 3814 děl. a roč. výrobou za 2,841.165 rub., mezi nimi 9 vápenic a cementáren, 1 strojírna a železolijna, 3 továrny na sukno atd. Závodův obchodních jest 322, újezdem projíždí trať moskevsko-kurské železnice. Tšr.