Ottův slovník naučný/Požár

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Požár
Autor: Josef V. Černý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 376. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Požár

Požár, veliký, zhoubný oheň. O hašení p-u viz Hasidlo a srv. Hasičství.

P. dolní viz Hornictví str. 604a.

P. lesní neboli pohoř lesní může vzniknouti buď nahodile nebo ze zlomyslnosti a může rozšířiti se velmi zhoubně a v rozměrech rozsáhlých, protože tu jen málokdy podaří se získati rychlou pomoc, ač podle znění lesního zákona každý občan jest povinen účastniti se hašení ohně v lese, jinak podléhá trestu. Záchranné výkony při lesním p-u musí hlavně směřovati k tomu, aby oheň dále šířiti se nemohl, odklizením všech hořlavin, vysekáním pruhů v porostu a odházením z nich všeho dříví i klestí dříve, než je plameny zachvátí, při ohni pozemním ušleháváním hustými naluzemi, pohazováním zeminou, a vznikne-li p. lesní v pasece, ohrožené dříví odnáší a odtahuje se na místa bezpečná; uvnitř stromu uhašen bývá oheň obyčejně ucpáním děr, aby vzduch do vnitř vnikati nemohl. črn.