Ottův slovník naučný/Plombování zubů

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Plombování zubů
Autor: Eduard Nessel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 936–937. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Plombování zubů jest vyplňování dutiny v zubu povstalé vhodnými zvláště k tomu účelu připravenými hmotami (plombami). Před p-m třeba zub řádně vyčistiti. Zub po plombě nemá se dále kaziti a nemá boleti; kazí-li se zub dále, nezachováme ho. To se přihází dosti často u osob s celkovým zdravím velmi porušeným aneb mnoho a často krvácejících, když lékař vedle místního léčení (zubu) nezavede léčbu celkovou, směřující k nápravě a dosažení rovnováhy výživy. – Známo, že zub při jisté pokročilosti kazu začíná způsobovati bolesti, nabývající znenáhla až síly nesnesitelné, každou činnost duševní i tělesnou ochromující. I bylo přirozeno, že v zub zkažený, bolestivý vkládali prostředky, kterými hleděli bolest utišiti. Když pak se podařilo bolest ztišiti, vznikla snaha toto utišení bolesti učiniti trvalým a tu se nejprve shledáváme s vyplňováním dutin kazivých, arciť způsobem jednoduchým. Počalo se používati různé směsi pryskyřic a pak i amalgamů. Poněvadž pak se pozorovalo, že v štěrbinách a hlubokých ryhách nejčastěji kaz vzniká, jest potřebí tyto, i když kaz není zjevný, dáti plombovati, by se zabránilo, aby kaz nevznikal. Na tomto správném stanovisku se nalézáme nyní. Čím dříve se plombuje, tím úprava zubů jest jednodušší a výsledky nejlepší. Se značnými obtížemi jest již spojena úprava zubu pobolívajícího, kteréž se arciť značně stupňují polohou dutiny na zubu a umístěním zubu v čelisti (vzadu nebo vpředu) atd. Plombujeme-li zub v období bezbolestném, jest to výkonem profylaktickým, v období již bolestném jest to výkonem léčivým vzhledem k bolestem, v obou případech však výkonem konservativním. Hmoty, jichž se ku p. z. používá, lze roztřídíti v 5 skupin: 1. Přípravky guttaperchové, 2. přípravky cementové, 3. amalgamy, 4. čisté kovy, cín a zlato, a 5. porculánové (emailové) plomby. Nehodí se každá tato hmota pro každý případ, nýbrž rozhodně třeba pro určitý případ voliti též určitou hmotu; celkem lze však poznamenati, že do dutin kazivých v slabších stěnách hodí se z prvních tří skupin. Čistých kovů pak s výhodou lze užiti v zubech o pevnější stavbě a dutinách menších. Porculánové plomby vkládají se hlavně do dutin viditelných, poněvadž barvou i leskem podobají se zcela zubu vlastnímu. Porcul. vložky (buď z uměl. zubů zhotovené, nebo po továrnicku připravené, neb dle otisku dutinky v zubu z prášku emailového vypálené) upevňují se v zubu cementem, což ubírá jim dokonalosti. (Srv. Cement zubní.) – Ve správné úpravě zubů leží jediné záruka dobrých úspěchů p-ím z. dosažených; správnou úpravu zubu, zvláště při kazu poněkud pokročilém, může provésti jen lékař odborně vzdělaný. Neúspěchy a z toho vzniklá nedůvěra a bázeň před p-ím z., s níž se shledáváme často, jsou zaviněny jednak nedostatečným odborným vzděláním, jednak činností k provádění těchto výkonů nepovolaných a neoprávněných t. zv. zubních techniků, ježto o zubním lékařství potřebných vědomostí míti nemohou. -ss-