Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Mlecí řízení

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Mlecí řízení
Autor: Josef Gruber
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 455. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Mlecí řízení. Ve státech s ochrannými cly obilními, ceny obilní v zemi zvyšujícími a tudíž export obilní a mouční znesnadňujícími, poskytuje se k usnadnění vývozu mlýnských výrobků do ciziny mlýnům výhoda, že mohou dovážeti cizozemské obilí beze cla s podmínkou, že mouka z něho vyrobená bude v určité době opět přes hranice vyvezena. Tato výhoda, obecně m. ř. (Mahlverkehr) zvaná, liší se od ostatních druhů řízení zušlechťovacího (appreturního) tím, že bývá při ní odstraněn jinak přísně žádaný průkaz o totožnosti vyvezeného produktu s dovezenou surovinou a že stačí, vyveze-li se za určité množství dovezeného obilí v určité době opět přiměřené množství mlýnských výrobků. Ve Francii vydávají se dokonce vývozcům poukázky (acquits à caution), na jichž základě mohou opět dovážeti výcelně přiměřené množství stejného druhu obilí. Totéž provedeno r. 1894 v Německu, kde exportéři východopruští vyvážejí obilí po moři do ciziny, dostávajíce za každé vyvezené množství certifikáty, opravňující k bezcelnému dovozu poměrného množství obilí z ciziny, jež pak prodávají importérům přístavů a průmyslových středisk západoněmeckých, ovšem za ceny o něco nižší, než činí clo obilní, čímž se průmyslovým krajům usnadňuje odebírání levnějšího obilí cizozemského. V Rakousko-Uhersku bylo m. ř. zavedeno bez průkazu identity minist. naříz. z 29. květ. r. 1882, č. 50 ř. zák. současně s ochrannými cly obilními v ten způsob, že pro vývoz mouky dána lhůta 12 měsíců, za každých 70 kg vyvezené mouky bylo lze dovézti beze cla 100 kg pšenice. M. ř. toto v polovině let 90tých prohlašováno u nás neprávem za výhradný monopol velkomlýnův uherských, jednu z hlavních příčin nebezpečné soutěže mlýnských výrobkův uherských v Předlitavsku, i bylo k agitaci v kruzích mlynářských a zemědělských vzbuzené min. nař. z 6. led. r. 1896 značně obmezeno a dnem 1. led. r. 1900 úplně zrušeno. Účinkův tohoto zrušení na mlýnský průmysl uherský i předlitavský dnes nelze ještě posouditi. Gbr.