Ottův slovník naučný/Finanční prokuratura

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Finanční prokuratura
Autor: Matouš Talíř
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. s. 246. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Finanční prokuratura (dříve prokuratura dvorní komory, prokuratura komorní, úřad fiskální) jest úřad státní, jehož úkolem jest, zastupovati erár a fondy jemu na roveň postavené v záležitostech soudních, k vyzvání státních úřadů podávati dobrá zdání a spolupůsobiti při právním jednání, týkajícím se eráru a fondů jemu na roveň postavených. F. p-ry jsou co do záležitostí věcných podřízeny státním úřadům zemským a co do záležitostí přísně úředních, osobních, disciplinárních a oekonomických, zemským úřadům finančním. Pouze prokuratura vídeňská jest podřízena ve směru posledním přímo ministeriu financí. F. p-ry jsou zřízeny v hlavních městech veškerých zemí korunních, vyjmouc Dalmatsko a Slezsko, kde jsou zřízeny pouhé expositury f. p-ry terstské a brněnské, a pak Vorarlberk, který jest přikázán f. p-ře inšprucké. V čele f. p-ry stojí ve Vídni dvorní rada a při ostatních vrchní radové finanční, jimž přidáni jsou vrchní radové finanční, resp. radové finanční, sekretáři, adjunkti, koncipisti a konceptní praktikanti. (Viz nař. min. ze dne 13. srpna 1851, ř. z. č. 188; dto ze dne 8. pros. 1867, ř. z. č. 138; služ. instr. pro f. p-ry ze dne 16. ún. 1855, ř. z. č. 34.) Tř.