Ottův slovník naučný/Faltys

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Faltys
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. S. 4. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Faltys: 1) F. nebo Faltis Jan, průmyslník český (* 1796 v Trutnově –† 1874 tamtéž). Zařídiv si v Trutnově obchod plátennický, kupoval výrobky od plátenníků a tkalců z celých severových Čech; pokroky, kterých zavedením parních strojů bylo v přádelnictví a tkalcovství v Anglii dostiženo, dráždily jeho podnikavost a vybízely ho k napodobení. Protože vývoz strojů z Anglie do Rakouska byl zakázán, odebral se F. do Anglie, kde v strojových přádelnách tajně studoval jejich zařízení. Po delší době vrátil se do Trutnova, vystavěl tu dle plánů svých tovární budovu a dal dle nákresův a údajů svých zhotoviti stroje na předení lnu. Stroje se však neosvědčily; tu F., nepozbyv odvahy, odebral se znovu do Anglie a vytrvalým pozorováním dospěl tak daleko, že vystihl celou soustavu a zařízení přádelen anglických a že po návratu svém, opraviv dřívější stroje, zřídil první strojovou přádelnu v Čechách a v mocnářství rakouském. Příkladu jeho jest rychle následováno, a již r. 1856 bylo v Trutnovsku 9 továrních přádelen.

2) F. Václav, spisovatel český (* 1826 v Poličce). Studoval v Praze, stal se professorem na něm. reálce v Praze a posléze okr. inspektorem. Ze spisů jeho důležitější jest Česká mluvnice pro Němce.