Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Bukovina (obec)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Bukovina (obec)
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha: J. Otto, 1891. S. 882. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Bukovina
Související články ve Wikipedii:
Bukovina (Černilov), Bukovina (Kralovice), Bukovina (okres Blansko), Bukovina (Podbořanský Rohozec), Bukovina (Turnov), Bukovina (Vítězná), Bukovina nad Labem, Bukovina u Čisté, Bukovina u Pecky, Bukovina u Přelouče, Dolní Bukovina, Horní Bukovina, Malá Bukovina (Chvalkovice), Malá Bukovina (Velká Bukovina), Velká Bukovina (Chvalkovice), Velká Bukovina

Bukovina: 1) B., ves v Čechách, hejtm. a okr. Čáslav (12.5 km sev.-vých.), býv. panství a pošta Podbořany, fara Turkovice; 31 d., 187 obyv. čes. (1880). — 2) B. (něm. Bukwa, Pukwa), ves t., hejtm. Kadaň, okres a pošta Doupov (6 km jihových.), býv. panství Mašťov, fara Mětikalov, kaple sv. Michala; 19 d., 5 č., 98 něm. obyv. (1880). — 3) B., ves t., hejtm., okr. a pošta Král. Dvůr (4 km sev.), býv. panství Hostinné, fara Kocléřov; 25 d., 148 něm. obyv. (1880). — 4) B. (něm. Bokwen), ves t., hejtm. Čes. Lípa, okr. Hajda (5 km jihových.), býv. panství, fara a pošta Sloup, 66 d., 322 ob. něm. (1880). — 5) B., ves t., hejtm. a okr. Hradec Král., býv. panství Smiřice a Hořiněves[red 1] (7 km sev.-vých.), fara a pošta Černilov; 49 d., 347 obyv. čes. (1880). — 6) B., ves t., hejtm., okr. a býv. panství Plasy, fara Podvorov; 20 d., 116 ob. čes. (1880). — 7) B. (něm. Gügel), ves t., hejtm. Litoměřice, okr. Ouštěk (5.5 km sev.-záp.), býv. panství Liběšice, fara a pošta Levín; 36 d., 197 ob. něm. (1880). — 8) B., také B. u Čisté, ves t., hejtm. Jičín, okr. Nová Paka (8 km jihových.), býv. panství Bělohrad, fara Kalná Dolní, pošta Horka; 58 d., 322 obyv. čes. (1880). — 9) B., také B. u Pecky, ves t., hejtm. Jičín, okr. Paka Nová (8 km sev.-vých.), býv. panství Čistá, fara a pošta Pecka, 1tř. škola; 51 d., 258 ob. čes. (1880). — 10) B., ves blíže lev. bř. Labe t., hejtm., okr., býv. panství a pošta Pardubice (10 km sev.), fara Dříteč; 50 d., 321 ob. čes. (1880). — 11) B., ves t., okr. Rokytnice, viz Bukovy. — 12) B., také B. u Bělé, ves t., hejtm., okr. a pošta Turnov (3 km sev.-vých.), býv. panství Skály a Turnov; 56 d., 326 obyv. čes. (1880). — 13) B., ves t., býv. panství Rohozec, fara Jeníšovice; 35 domů, 187 obyv. čes. (1880). — 14) B. Dolní, ves t., hejtm., okr., býv. panství, fara a pošta Hradiště Mnichovo (5 km sev.-záp.); 26 d., 265 ob. čes. (1880). — 15) B. Horní, ves t., 30 d., 250 obyv. čes. (1880). — 16) B. Malá (něm. Klein-Bocken), farní ves t., hejtm. Děčín, okr. Benešov n P. (4 km vých.), býv. panství Palič a Bukovina, 104 d., 577 ob. něm. (1880); kostel sv. Václava byl r. 1717 na vrchu mezi B-nou Velkou a Malou vystavěn; šk., poš. Žandov. — 17) B. Malá, Bukovinka (něm. Kleinbock), ves t., hejtm. Král. Dvůr, okr. a pošta Jaroměř (7 km sev.-vých.), býv. panství Náchod, fara Chvalkovice; 38 d., 198 obyv. čes. (18S0). V XVI. stol. stávala zde ještě tvrz, která byla původně dědictvím vladyk ze Sloupna, po nichž dostala se v držení Johanky Krušinové z Konecchlumu, Ta ji r. 1600 prodala Veronice Plesové z Maxen, která po dvouletém držení postoupila ji svému manželu Petru Plesovi Heřmanskému ze Sloupna, jenž roku 1611 prodal ji Janu Bukovanskému z Hustiřan. Po tomto krátkou dobu drželi ji jeho bratři, ale r. 1617 prodali ji Arnoštovi z Kaltenšteina. R. 1636 prodána tvrz tato jako královská odúmrť Saloméně Bubnové roz. Ostromířské z Rokytníka a Heřmanovi Lukavskému z Lukavic. Saloména Bubnová, ježto syn po Heřmanu Lukavském brzy zemřel, prodala B-nu Janu Fil. Coblovi, měšťanu Menšího města pražského. Konečně připojena ku panství chvalkovickému. red.18) B. Velká (něm. Gross-Bocken), ves t., 111 d., 1026 obyv. něm. (1880), hejtm. Děčín, okr. Benešov n. P. (5 km vých.), fara B. Malá, pošta Žandov, škola. Ve vsi spatřují se zbytky zámku s letopoč. 1656. B. V. bývala druhdy zvláštním statkem, jenž ke konci XVII. st. náležel Benediktovi z Praeschenfeldu († 1721). Od jeho dcery Alžběty provd. za hraběte Millesimo koupila jej Marie Frant. velkovévodkyně Toskánská r. 1732 ke svému panství paličskému. R. 1798 zámek i s pozemky rozprodán emfyteuticky 4 osadníkům, načež horní patro zbořeno a ze zbytku 2 domy upraveny; socha sv. Jana z býv. kaple zám. přenesena do farního kostela v B-ně Malé. — 19) B. Velká (něm. Gross-Bocken), ves t., hejtm. a okr. Král. Dvůr (10 km vých.), býv. panství Hradiště, fara Chvalkovice, škola, židovská synagoga se hřbitovem, pošta Kukus[red 2]; 65 d., 316 obyv. něm. (1880). Druhdy stávala zde tvrz, na níž r. 1456 seděl Ples Heřmanský ze Sloupna. R. 1589 prodán statek s tvrzí, vsí a mlýnem, a sice po smrti Albrechta Kordule ze Sloupna, Johance z Pašiněvsi, po její smrti ujal dědictví syn její Adam Litický ze Šonova. Když tento zemřel, drželi po něm majetek dcera a manželka jeho; napotom jmenuje se pánem statku a tvrze Arnošt Max. Hozlaur z Hozlau až do r. 1680, kdy vše své zboží v B-ně Velké prodal Karlu Leop. z Hustiřan. — Tvrz vystavěna bezpochyby ke konci druhé pol. XV. stol., ale nezachovaly se na naši dobu z ní žádné zbytky, aniž se ví, jakým způsobem zanikla.

20) B. Malá, Bukovinka (něm. Bukowin), ves na Moravě, hejtm. a okr. Brno, fara a pošta Křtiny; má kostel, 1tř. školu; 60 d., 405 obyv. čes. (1880). — 21) B. Velká, ves t.; 61 d., 422 obyv. čes. (1880).

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Dnes Hoříněves.
  2. Kuks.