Ottův slovník naučný/Boček

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Boček
Autor: František Kameníček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 219–220. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Antonín Boček

Boček: 1) B. František, numismatik moravský (* 1791 – † 1855), byl professorem ve Znojmě a posléze v Brně, jsa na slovo brán jako znatel numismatiky moravské. Některé rozpravy z oboru toho uveřejnil v »Mittheilungen d. mähr.-schles. Ackerbau-Gesellschaft« a r. 1838 vydal větší práci: Beiträge zu Mährens Münzen aus dem Mittelalter. Kčk.

2) B. Antonín, stavov. arch. a historiograf moravský, bratr předešl. (* 20. kv. 1802 v Bystřici n. Pernštýnem – † 11. ledna 1847 v Brně). Studoval gymnasium v Těšíně, ve Znojmě a v Brně, filosofii v Litomyšli a v Brně, načež oddal se učitelství. Působil jako adjunkt při brněnském gymnasiu (1824–26), odkudž povolán byl za vychovatele do rodiny hrabat Mitrovských. V povolání tom sepsal děje hradu Pernštýnského (Die Pernsteine) ve Volného »Taschenbuch f. vat. Gesch.« a o pikarditech v Bystřici (v »Brünner Wochenbl.«). Nemoha pak dostati místo professorské, nastoupil službu úřednickou u moravskoslezské guberniální registratury (1828), kdež mu bylo uloženo uspořádati bohatý archivální materiál z 59 zrušených klášterů moravských. R. 1830 jmenován byl amanuensem při cís. bibliotéce olomoucké ar. 1831 stal se prvním učitelem jazyka a literatury české při stavovské akademii olomoucké. Tím dostalo se mu přístupu do archivů kapitulního a arcibiskupského, dosud neprozkoumaných, odkudž vytěžil velmi mnoho pro dějiny moravské. Listiny, týkající se dějin moravských, jal se vydávati r. 1836 v Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, jehož vydal v l. 1836–45 čtyři svazky, obsahující listiny od r. 396–1293. Pátý svazek od Bočka připravený (1294–1306) vydal pak J. Chytil. Nyní v témž díle pokračuje arch. Vinc. Brandl. R. 1837 udělen Bočkovi titul moravského stavovského historiografa a r. 1839 jmenován stavovským archivářem. Roku 1838 B. vydal Mähren unter König Rudolf I. a r. 1841 O vítězi nad Mongoly v Šemberově díle »Vpád Mongolů do Moravy«. – R. 1850 vydán byl nákladem Matice moravské jeho Přehled knížat a markrabat a jiných nejvyšších důstojníků zemských v markr. Moravském, dosti neúplný. K Bočkovu návrhu stavové moravští usnesli se r. 1839 podniknouti pro zvelebení moravských dějin obsáhlá studia po archivech moravských i také po archivech měst zemí rakouských. B. konal práci tu. Materiál, na těchto cestách sebraný, jest ohromný a schován jest v mor. zemském archivu. Sbírka ta obsahuje 12.308 čísel listin, 769 českých inkunabulí a knih, 162 lat. a něm. inkunabulí a 175 rukopisných kodexů. R. 1849 koupil ji zemský výbor moravský za 5000 zl. Jeho velikou sbírku mincí koupil téhož roku za 1900 zl. hrabě Bedřich Sylva-Taroucca. B. nehleděl si přísné kritiky a dal se často unášeti vlastenectvím ku přehnaným výrokům o dějinách moravských. Některé věci ze sbírek jeho (Fragmenta Monseova) jsou uznány za nepravé, jiné jsou podezřelé. Kčk.