Ottův slovník naučný/Babka z Kvasejovic

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Babka z Kvasejovic
Autor: Martin Kolář
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 14. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Babka, jméno vladyků staročeského rodu, jenž pocházel z vesnice Kvasejovic u Soběslavi a na štítě svém v dolejší polovici měl šachovnici. Oldřich B. z K. byl ve službách pánů z Hradce roku 1389 a žil ještě r. 1413 maje dva již odrostlé syny Ondráška a Oldřicha. Jeden z obou měl opět syna Oldřicha, který vedlé svého rodného jména též B-kou z Trutmaně se nazýval roku 1456 v listě kláštera vyšebrodského asi proto, že manželku Martu z Trutmaně měl, a purkraboval do r. 1467 na Nových Hradech. Šetrností svou uschoval sobě nemálo peněz a pány své zakládal až do r. 1475, kdy máme o něm poslední zprávu. Vedle B-ků z K. vyskytají se v XV. stol. na Moravě na Jihlavsku též B-kové z Mezeříčka, kteří na tvrzi Mezeříčku seděli a též jiných vesnic na panství studenském dosáhli majíce štít svůj celý šachovnicí vyplněný, tak že s českými B-ky jsou jednoho původu. Oldřich B. z M. svědčí r. 1494 v listu archivu jindřichohradeckého, a asi r. 1450 držel vesnici Dvorce Jan B. z M., jenž syny své na spolek přijal r. 1453 a praotcem se stal zvláštní větve B-ků na Dvorci, až r. 1547 Burian B. statek ten prodal Jindřichovi z Mírovic. Mezeříčko držel r. 1542 Jiří B., po něm Burian r. 1558, a r. 1593 prodal je Ondřej B. k Telči, jenž také vesnici Jelmo pustil p. Adamovi z Hradce na Telči. Nejdéle drželi B-kové na Moravě Skrýchov, který Jan a Bohuslav br. ze Studené r. 1542 vložili do desk Jiřímu B-kovi z M., jehož potomek Adam Jiří r. 1654 tam seděl a synům svým Adamovi a Jiříkovi Ondřeji jej zůstavil. Adam pustil svou čásť Skrýchova bratrovi r. 1676, který Skrýchov celý prodal k panství telečskému r. 1685 a potom žil v Jindřichově Hradci. Klř.