Ottův slovník naučný/Amcha z Borovnice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Amcha z Borovnice
Autor: Martin Kolář
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 165-166. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Amchové z Borovnice

Amcha z Borovnice jest jméno vládycké, posléze rytířské rodiny staročeské, která dle jména A., na Plzeňsku obvyklého, pocházela ze vsi Borovnice nebo Borovna u Spáleného Poříčí a na štítě svém měla hřbelec o pěti zubech (viz vyobr. čís. 214.). Nejstarší její známý předek byl Ryneš z B., jenž r. 1456 svědčí strany Příchovic na Plz. Amchové ještě v XV. věku odstěhovali se do Čáslavská a Kouřimská, kde drželi Podboř a Svojšice. Jindřich A. svědčí se svým štítem r. 1480 a držel Svojšice v létech 1481 — 1503. Václav A. byl hejtmanem kraje kouřimského v l. 1530—33 a zemřel r. 1534, kteréhož roku ještě žili Albrecht, Arnošt, Hendrich st. a ml. a Jiřík A. Roku 1547 vložil Hendrich st. A. zboží sukdolské Mikuláši Sulkovi z Hrádku a Albrecht A. r. 1546 ves Poboř Kutnohorským do desk; Arnošt A. pak prodal Svojšice Hynkovi Krabici z Vejtmile r. 1546, Jiřík A. roku 1558 seděl na dvoře v Šintlochách, Václav A. byl úředníkem na Bělé r. 1562 a r. 1589 dvůr v Stárkově držel; Jan A. v Češově žil r. 1596 a Vilém A. v Milčicích r. 1612. Konfiskací po bitvě bělohorské ztratil Jan Burián A. Předboř na Čáslavsku a Vilémovi Amchovi dvůr ve vsi Zboží proměněn jest v manství. Jana Buriána synové Burián Heralt a Vilém Hendrich byli r. 1657 povýšeni do stavu rytířského král. česk. Potomek jejich, Jan Matyáš, držel Nejepín, Novou ves, Bačkov a Zboží r. 1730, po něm následoval syn jeho Jan Tadeáš, kterým rodina tato po meči sešla. Po přeslici vymřeli Amchové Johankou Konstancií Amchovou z B., abatyší ústavu šlechtičen na Novém městě pražském, která r. 1764 získala ústavu panství Chříčské. — Jiná byla sice vládycká rodina z Borovnice na Budějovsku, ale společného s Amchy z B. užívala erbu. Bernart z B. svědčí r. 1379, a bratří Beneš a Rinhart z B. připomínají se r. 1484; více o těchto Borovnických nevíme. Klř.