Ottův slovník naučný/Alpské spolky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alpské spolky
Autor: Eugen Miroslav Rutte
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 954. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alpské spolky. Do polovice tohoto stol. dostoupeno jen dosti málo alpských vrcholův a sedel ledovcových, ač již tehdá k nim se čítaly nejvyšší obr Montblank a nejkrásnější velehora Panna. Dnes mimo některé skalní zuby – aspoň ve Švýcarsku – není temene velehor, na něž nevstoupila lidská noha. Úkol alpinismu řešiti jala se teprve nedávná doba. Angličané první sdružili se ve spolek k systematickému prozkoumání Alp. R. 1857 ustavil se v Londýně Alpine Club, jenž přijímal za členy pouze turisty, kteří slezli horu nejméně 1200 m vysokou. Obmezení takového nebylo při Německém a-kém s-ku, zřízeném v Mnichově r. 1869, kterýž s Rakouským a-kým s-kem, existujícím již od r. 1862, spojil se r. 1874 v Německý a Rakouský a-ký s. Švýcarský alpský klub ustavil se teprve r. 1863. Vedlé těchto a-kých s-ků zvláště důležity byly: Club Alpin Français v Paříži (r. 1874) a italský spolek Club alpino italiano v Turině (r. 1863), jenž nejen Alpy, nýbrž i Apenniny pojal v obor svých výzkumů. Po příkladu těchto hlavních a-kých s-ků zřízeno mnoho jiných klubů, nejvíce s omezeným působištěm, jako na př. Rakouský turistický klub (1869), jenž učinil si úkolem prozkoumati Dolnorakouské a Julické Alpy, nebo Alpský klub rakouský (1878). Anglický klub proslul svými členy, kteří vykonali nejslavnější a nejtěžší cesty. Z jeho publikací vyniká zvláště Peaks, Passes and Glaciers, Alpine Guide, Alpine Journal a j. Všecky větší kluby vydávají listy neb sborníky, mezi nimiž přední místo má Jahrbuch des Schweizerischen Alpenclubs, vycházející od r. 1864 v Bernu a podávající vědecké práce, popisy výstupů, pěkné, kolorované mapky atd. Některé spolky sledují více praktickou činnost, jež zračí se ve stavbě a v úpravě cest, ve zřizování chýší na místech nesnadno dostupných, v subvencích poskytovaných stanicím meteorologickým nebo vědeckým výpravám, v dozoru nad spolkem vůdců, ve vyhledávání různých výhod pro své členy, lacinějších cen na drahách, v hostincích atd. A. s. rozvětvují se na jednotlivé sekce, kteréž, jsou-li v Alpách, předem věnují svou pozornost nejbližšímu okolí nebo některé alpské skupině. Jedním z předních úkolův a-kých s-ků jest stavěti ochranné chýše v říši sněhu a ledu. Toto stavění chýší, upravování cest, zavěšování řetězův a háků na místech nebezpečných atd. má za výsledek, že leckterá velehora, do té doby téměř nedostupná, poddala se i lezcům obyčejným, ba že i sám Montblank za dobré pohody v turistické saisoně denně bývá navštěvován, a že celá řada výprav na velehory, k nimž dosud s posvátnou hrůzou se vzhlíželo, sklesla na pouhé »dámské tury«. Rt.