Ottův slovník naučný/Allert

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Allert
Autor: Karel Köpl
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 913. Dostupné online
Licence: PD old 70

Allert Zacharias, rodák vratislavský, asi v létech 1625–1631 sluha a písař městského syndika vratislavského dra. Reinharda Rosy. R. 1634 pojal za manželku Voršilu Prosovu, vdovu po měšťanu svídnickém. Toho času byl asi již c. k. správcem lenní a zemské kanceláře a ingrossistou knížectví svídnického ajavorského, k r. 1639 sám pak si hodnosti ty přikládá. Další jeho život jest neznám. A. provázel syndika Rosu na cestách, které konal jako vyslanec v zájmu svého města, při čemž pilně zapisoval, co se denně památného přihodilo. Velice skomolený originál těch zápisek nachází se toho času v král. bibliotéce vratislavské. Zachovaný zbytek obsahuje zprávy o dvou cestách, z nichž první konána ku konci r. 1626 ke dvoru cís. ve Vídni a byla následkem prvního ubytování Valdštejnových pluků ve Slezsku; druhou vykonal A. s poselstvem stavů slezských, které 14. listopadu 1627 z Vratislavě se vydalo na cestu, aby účastnilo se korunovace krále Ferdinanda III., konané 25. prosince t. r. v Praze. A. poznal slav nosti korunovační do podrobna a líčí živě své příhody. Uprostřed popisu tehdejších událostí v Praze (třetím prosincem) končí bohužel zachovaná čásť denníku, v ohledu kulturně historickém nemálo zajímavého a obsahujícího i některé zprávy o čistě politických událostech oné doby. Srovnej Zacharias Allert's Tagebuch aus dem Jahre 1627. Herausg. von dr. Julius Krebs. Vratislav 1887, 121 str. Kp.