Ottův slovník naučný/Alkimos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alkimos
Autor: Jan Placek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 889. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alkimos, ze Sicilie, dějepisec řecký, snad totožný s Alkimem, kterého mezi žáky Stilpónovými uvádí Diogenés Laertský. Sepsal dějiny sicilské (), kteréhožto díla jednou knihou, jak se zdá, byl spis citovaný jménem . Není nemožno, že A. tento není rozdílný od Alkima onoho, který sepsal 4 knihy s tím podivným účelem, aby dokázal, že většina učení Platónova čerpána jest z Epicharma, sicilského básníka komédií, kteréhožto tvrzení ovšem jen přílišný lokální patriotismus byl schopen. (Zlomky viz u Müllerů, Fragm. hist. Graec. IV. 296—298.) Pck.