Ottův slovník naučný/Aliens bill

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Aliens bill
Autor: Josef Trakal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 871. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aliens bill [elejens], a. act nazývají se v angl. právu zákony týkající se právních poměrů cizinců v Anglii. Zvlášť označují se tak zákony vydané za revoluce francouzské (1793 až 1810) následkem četného přibývání cizinců, kterýmiž zákony bylo koruně propůjčeno právo ze země je vypověděti. Zrušeno bylo toto výjimečné opatření 1835 Peace-aliens-actem (6 Will. c. 11). První ustanovení o právech cizinců v zemi obsahuje Magna charta z roku 1215; posléze upravena byla práva ta Naturalisation-actem z r. 1870 (33 Vict. c. 14). Cizinci (aliens) jsou dle angl. práva příslušníci cizích států, kteří nejsouce naturalisováni zdržují se v Anglii. K nim patří i v Anglii zrozené děti Angličanek provdaných za cizince, nikoliv děti cizinců v Anglii, aniž děti Angličanů v cizině zrozené. Rození (naturalborn subjects) a naturalisováni občané angličtí mohou však státi se cizinci prohlášením za cizince (v. Alienage). K státu anglickému jsou cizinci v poměru t. zv. dočasné poslušnosti (v. Allegiance) požívajíce jeho ochrany, jsouce však jeho zákonům podrobeni. Dle starších i novějších a. actů jsou cizinci pod zvláštní ochranou královskou. Právo nabývati v Anglii nemovitostí a jimi volně nakládati přísluší jim teprv od r. 1870 (Naturalisationact), tak že jsou nyní co do soukromého práva úplně na roveň postaveni občanům anglickým a ztrácejí práva ta jen za války, jsou-li státními příslušníky nepřítele. Naproti tomu nejsou vůbec způsobilí k úřadům municipálním a nemají také práva volebního do parlamentu. Tkl.