Ottův slovník naučný/Algau

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Algau
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 845. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Algau (též Algäu) nazývají se obyčejně jihozáp. části Bavorska se sousedními kraji Virtemberska, Vorarlberka a Tyrolska, od Lechu až k jezeru Bodamskému a od Illu a Innu až k Memminkám; zaujímá tedy A. asi území starého Alpgau čili Albigau, odkudž také nynější jméno jeho se odvozuje. V širším slova smyslu užívá se jména toho o krajině, která se prostírá od Illu a Innu na sever až k Dunaji a od Lechu na záp. až k dolnímu toku Illery a jezeru Bodamskému. Území toto z větší části pokryto jest Algavskými Alpami; tyto táhnou se od Arlberku, kterýž s Centrálními Alpami je spojuje, na sev. rozděleny jsouce údolím Illery ve dvě pásma, východní mezi Illerou a Lechem na vrchovisku Wertachy (Mädelegabel 2643 m, Hochvogel 2589 m, Nebelhorn 2237 m. Geishorn 2244 m, Grünten 1752 m) a západní mezi Illerou a Bregenzskou Achou (Hoher Ifen 2227 m, Rindalpenhorn 1825 m, Hohenkapf 1103 m), kteráž dále na sev. znenáhla v planinu dunajskou přecházejí. Četné výběžky směřující na záp. až k Rýnu a jezeru Bodamskému tvoří Bregenzský les (Rothe Wand 2701 m, Hochgerrach 1960 m, H. Freschen 2004 m) prorvaný mocnými údoly v poříčí řek Illu (Montavonské údolí), Fussachy, Bregenzské Achy a Argen. Obyvatelstvo algavské jest lid prostý, ale dobrosrdečný a pohostinský, zabývá se pilně polním hospodářstvím a chovem dobytka odtud nazvaného a chvalně známého, i těší se značnému blahobytu. Údolí Illery tvoří nejen hranici zeměpisnou, ale i národní a jazykovou, neboť algavský horal přesně rozeznává na záp. »Lesáky« (Walder) obyvatele Bregenzského lesa a »Doláky« (Thaler) na vých. v Lešském údolí. Přes rozvodí mezi Illem a Innem vede silnice průsmykem arlberským (1797 m) z Bludenze do Landecka, kdežto druhá silnice vede z údolí lešského u Füssenu v Bavorsku do Inšpruku a Imstu. Od r. 1884 dokončena jest i železná dráha arlberská a v Bavorsku vede dráha na jih až do Sonthofen, na záp. pak do Lindavy při jezeře Bodamském. Waltenberger: Geographie der Algäuer Alpen.