Ottův slovník naučný/Ainsworth

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ainsworth
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 545. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související: Autor:William Harrison Ainsworth

Ainsworth [énsworth]: 1) Henry († 1623), znam. učenec a bohoslovec angl., náležel k puritánské straně v církvi anglické a byv z vlasti vyobcován, odebral se do Amsterodamu, kde spolu s Fr. Johnsonem založil sbor Independentistů či Brownistů a kde také zemřel. A. byl z nejzpůsobilejších a nejráznějších bojovníků za náboženskou svobodu v Anglii. Napsal mnoho polemických spisův a kommentářů k Starému zákonu. Jména mu získalo zvláště jeho r. 1627 a 1639 souborně vydané dílo Annotations upon the Five Books of Moses, the Book of the Psalmes ana the Song of Songs or Canticles (London).

2) A. William Harrison (* 1805 – † 1882), vynikající románopisec angl. Jsa syn advokáta v Manchestru studoval pův. práva, ale záhy věnoval se výhradně literatuře. V útlém věku psal články do měsíčníků a vydal sbírku básní pod pseud. Cheviot Tichbourne. Nemaje plných 20 let napsal román Sir John Chiverton, jenž došel uznaní Waltera Scotta. Veliké oblibě u obecenstva těšily se další jeho romány, které napsal po svém návratě ze Švýcarska, Rockwood (1834), Crichton (1837) a Jack Sheppard (1839), kterýžto poslední vycházel v »Bentley's Miscellany«, s illustracemi Cruikshankovými. A. popisuje v něm pestrá dobrodružství pověstného angl. lupiče, který několikrát se vylámav z vězení konečně přece hyne na šibenici. Než úspěch Jacka Shepparda byl tak veliký, že již 1840 nabídnuta mu (po Dickensovi) redakce časop. »Bentley's Magazine«. Mezi ostatními jeho romány, jichž jest veliký počet, vynikají zvláště: Guy Fawkes (1840, James II. a The Miser's daughter (1843), The Tower of London (1846), The Lancashire Witches (1848), The Star Chamber (1854), The Lord Mayor of London (1862), Charles Stuart in Madrid (1870, The Royal Oak (1872), a Merry England (1874. Poslední jeho práce Stanley Brereton vyšla 1881. R. 1855 vydal též sbírku ballad romantických, fantastických a humoristických. Romány jeho hojně překládány byly do jazykův evropských; v češtině jej zastupuje Jack Sheppard (»Loupežník londýnský«) překl. Houškovým (v Hr. Král. 1852). V histor. románech A-ových prozrazují se důkladná studia archaeologická, zvláště ve příčině starých krojův anglických. Ve všech ostatně bývá děj poutavý, obratně sosnovaný a krásná místa jednotlivá, zejména výborné popisy a líčení. Avšak většiny z nich přece nelze pochváliti, poněvadž se jim nedostává zdravé tendence. Líčíť se zálibou slavné šibeničníky a zpodobují podlé výjevy mrzkosti a odporné podrobnosti lidské bídy, jež nemohou u čtenářstva buditi a podporovati zdravého citu a smýšlení. Sluší je tedy připočísti k románům sensačním v nepříznivém smysle toho slova.

3) A. William Francis, angl. cestovatel, lékař a geolog, nar. 1807 u Exeteru, strávil své mládí u edinburského lékaře, načež dosáhnuv roku 1827 lékařského diplomu odebral se do Paříže a prozkoumal geologicky Auvergnesko a Pyreneje. Vrátiv se do Edinburku převzal vedení časopisu »Journal of Natural and Geographical Science« a četl o geologii. Za cholery, která r. 1832 a 1833 v Anglii a v Irsku zuřila, prokázal A. jakožto lékař v nemocnicích anglických a irských lidstvu platné služby, při čemž zároveň důkladně studoval nemoc tu; výsledkem pozorování jeho je důležité dílo On Pestilential Cholera, které vzbudilo značnou kontroversi. Přednášel i v Dublině a Limericku s dobrým výsledkem o geologii. R. 1835 účastnil se pod plukovníkem Chesneyem eufrátské výpravy, a na zpáteční cestě procestoval Kurdistán, Taurus a Malou Asii. R. 1838 poslán byl znova Geografickou společností s Rassamem a Th. Russellem do Malé Asie, zvláště za tím účelem, aby vypátrán byl přesně tok Halya. Na obtížné výpravě té dorazili počátkem 1840 přes Mosul až k nestoriánským křesťanům v Kurdistáně. Po návratě svém do vlasti usídlil se u Londýna. Výtěžky cest těch obsaženy jsou v jeho dílech Researches in Babylonia, Assyria and Chaldaea (Lond. 1838); Travels in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldaea and Armenia (2 sv., 1842); Travels in the Track of the 10.000 Greeks (2 sv. 1844) a j. Uveřejnil též v »New Monthly Magazine« řadu článků, v nichž podával plán železničního a telegrafického spojení mezi Cařihradem a Indií (Perským zálivem), a sice údolím Eufrátu a Tigridu, návrh, který byl později tureckou vládou proveden. Jeho Wanderings in Every Climate illustroval Doré (Lond. 1872).