Ottův slovník naučný/Africa

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Africa
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 344. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Afrika (provincie)

Africa, provincie římská v sev. Africe, utvořená r. 146 př. Kr. z území zbořené právě Karthaginy, prostírala se pův. v úzkém pruhu od hranic numidských k Menší Syrtě a byla spravována prokonsulem, jenž sídlil v Utice. S počátku Římané zúmysla zanedbávali zemi, jejíhož obyvatelstva jádro činili potomci nenáviděných Karthagmců. Teprve Caesar zabočil do jiných kolejí. Jím obnovena Karthago, která za krátko byla opět metropolí záp. Afriky, načež obyvatelstvo rychle latinisováno. Ve III. stol. po Kr. byla A. zemí převahou latinskou a přispěla mnoho k osvěžování vadnoucího již života římského.Caesarem také území A-iky rozšířeno, neboť z jihovýchodních částí Numidie učiněna Africa Nova, která se starší provincií spojena; rovněž i pobřeží tripolské až po meze kyrénské s A-ikou spojeno. Císař Caligula obě části oddělil; v starší A-ce zavedeny řády mírumilovné, A. nová spravována vojensky z příčiny častých vpádů loupeživých kmenů jižních. A. starší zůstala provincií senátskou, kdežto A. nová spravována byla císařskými legáty, již sídlo své měli v Cirtě. Spořádaná správa, rozvoj karthaginského velkoobchodu a četné italské osady staly se zdrojem utěšeného blahobytu, který ještě podnes z přečetných ssutin patrný jest. Mluva foinická udržela se mezi lidem obecným až do IV. stol. po Kr. Pšk.