Ottův slovník naučný/Abbas

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abbas
Autor: Kamil Henner
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 24. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abbas, z aramejského abbá (v. t.), jest v právu kanonickém výrazem technickým pro představené klášterů mužských (v. opat). Název tento v tom důvod má, že mezi představeným a mezi mnichy jemu podřízenými takový poměr býti má, jako mezi otcem a dětmi. Jiné názvy pro tutéž hodnost jsou: pater, maior, praelát, prior, praesul, superior, rektor, guardián. Od těchto řeholních představených (abbates regulares) různiti sluší abbates saeculares, t. duchovní světské, kteří jsouce v požívání nějakého opatství, jako církevního beneficia, zastupovati se dávají mnichem, jako vikářem v záležitostech řeholních, a mají-li jen nižší svěcení nebo pouze tonsuru, vůbec ve všech záležitostech. Hnr.