Ottův slovník naučný/Čortomlyk

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Čortomlyk
Autor: Jaromír Hrubý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 811–812. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Čortomlyk, stepní říčka v jižním Rusku, vpadající do dolního Dněpru asi 20 km jižněji města Nikopole. Dněpr rozvětvuje se v místech těch ve množství ramen. tvoří veliké, lesem nebo křovím a travou porostlé ostrovy, jež za jarní povodně bývají vysoko zaplavovány. Proti ústí Č-a nedaleko vesnice Kapylovky leží ostrůvek poměrně dosti vysoký, tak že i za povodní zůstává nezaplaven. Na ostrůvku tom, zvaném Síča, byla od r. 1652 do 1709 pátá co do času síč záporožského vojska kozáckého, proslulá v dějinách záporoží síč Čortomlycká neboli Stará. Před tím nacházel se opevněný tábor kozácký na strmém mysu Nikitině Rohu, kde se nyní rozkládá město Nikopol. Poněvadž se poloha místa toho nezdála dosti bezpečnou, přestěhovali se kozáci za košového atamana Lutaje k ústí Č-a, kde četná ramena dněperská, neprůchodné lesy, bažiny a hluché stepi byly spolehlivou záštitou síče. Síč čortomlycká viděla nejslavnější dobu kozáctva záporožského. Odtud konal své smělé nájezdy na tatarský Krim, na území turecké a polské největší a nejtypičtější ataman záporožcův Ivan Dmitrijevič Sirko, jenž byl postrachem a hrůzou Tatarův a Turkův. Na starém kozáckém hřbitově, nyní na území vesnice Kapylovky, stojí podnes mohyla s náhrobkem tohoto slavného hrdiny záporožského (†1680). R. 1682 hostila čortomlycká síč vyslance cara moskevského Zotova a Ťapkina, když jeli do Bachčisaraje uzavřít mír s Turky a Tatary. Byliť záporožci vždy hledanými, celkem však málo spolehlivými spojenci cara moskevského. Jejich vrtkavost byla po létech příčinou zkázy síče čortomlycké. R. 1709 košový ataman Kosťa Hordienko Holovka spolu s hetmanem maloruským Mazepou zradili Petra I a přešli na stranu švédského krále Karla XII. Za to umínil si Petr I. zničiti síč a vyslal proti ní oddíl svého vojska pod velením plukovníkův Jakovleva a Galagana. Nakazný ataman (zástupce košového) Jakim Bohuš neubránil síče proti vojsku Petrovu; zbylí v síči kozáci spustili se tajně v loďkách po Dněpru a přešli na území turecké, kde si založili u Kamenky novou síč; čortomlycká síč byla vítězi úplně zrušena. Veškery budovy lehly popelem a opevnění byla zrušena. Za dob kozáckých byla síč opevněna vysokými náspy, na nichž se vypínala ještě hradba břevnová; hlavní vchod, jakož i branky k vodě, byly hájeny věžemi se střílnami; s pevninou byla spojena úzkou převlakou. Převlaku tu velel Bohuš prokopati, nyní pak dělí síč od břehu široká řeka. Ze staré síče, nyní lesem porostlé, zachovaly se zbytky příkopův a valův; ve vsi Kapylovce pak spatřují se dosud četné kamenné náhrobní kříže bývalých záporožcův. Hbý.