Ottův slovník naučný/Čekání

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Čekání
Autor: Josef V. Černý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 577. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Čekaná

Čekání, čekaná, jest způsob lovení zvěře pouze číháním na vhodném místě. Hlavní podmínkou zdaru č. jest zjištění místa a doby, kde a kdy lze dočkati se zvěře. Pak zasedá neb staví se myslivec tiše do úkrytu na straně po větru, by ho zvěř ani snadně pozorovati, ani navětřiti (ucítiti) nemohla. Někdy bývá sedadlo (rovněž č. zvané) upraveno na stromě nebo jest postaven zvláštní »vysoký posed«. Tento zřizuje se na 4 sloupech asi 8 m vysokých, na kterých nahoře jest čtverhranný, vrbovými pruty nebo haluzemi lesního stromoví opletený koš s lavičkou k sedění. Též bývá vysoký posed přenosný, který se skládá z žebříku s připevněným nahoře sedadlem a opře se o strom. Nejdůležitějším pravidlem při č. jest, aby myslivec vytrval v klidu a v tichosti bedlivě zíraje a naslouchaje. Jelení zvěř očekávají myslivci (nejčastěji na vysokém posedu) za večerního soumraku nebo za ranního svítání u oblíbených pastvin i u lizů neb u dráhy stopní. Podobně čeká se na zvěř dančí a srnčí. Též č. na zvěř černou divoká prasata) u dráhy stopní, kališť, rolí a pod. neliší se hrubě od č. na zvěř jelení. Na zajíce čekává myslivec nejčastěji při ranním sv. tání nebo za večerního soumraku v úkrytu na okraji lesa, u osení neb u lučiny, vedlé travnatých holin nebo mytí lesních. K č. v šírém poli u zelí, řepy, osení bývá zřízen úkryt z klestí nebo jáma, není li tu příkopu nebo keře. Podobně čeká se na králíky. Lovné ptactvo bývá též stříleno na č., zejména divoké husy a kachny nebo i jiné vodní ptactvo u vod, kde na břehu upravena bývá budka z palachu, v níž myslivci číhávají před rozedníváním nebo pozdě večer. Na divoké holuby čekávají za stromem nebo v křovině u močálů, kalužin, potůčků a j. Č. na zvěř škodnou, jmenovitě na lišky, daří se nejlépe u brlohů; č. na jezevce rovněž u brlohu děje se v noci jesenní. Na vydry čeká se nejlépe za večerního soumraku nebo za jasné noci při světle měsíce u otevřených mezer v ledu u jezů, břehů a pod. v době zimní, kdy vystopováním přecházení jejich nejsnadněji lze vyzkoumati. Dravé ptactvo stříleno bývá na č. pouze u hnizd. črn.