Ohlasy žalmů/21

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Bože, Bože můj, proč jsi mne opustil!
ve dne volám, v noci lkám, ty neslyšíš,
kdo tvou pomoc vzýval, nebyl zahanben,
což ty ve svém stánku, Pane, nebydlíš?

Červ jsem víc než člověk, chátře k posměchu,
jako psi mne rota lidí zločinných
obklíčila, šklebí se a posmívá,
doufal Boha, ať se ujme věrných svých.

Pane, zbodli ruce mé a nohy mé,
vzali oděv, metali los o šat můj,
Hospodine, pospěš zachrániti mne,
sílo má, mé žití, naděj’, při mně stůj!


Chvalte Hospodina,
kteří bojíte se ho,
volal jsem a slyšel,
nezhrd’ prosbou chudého.

Obrátí se k Bohu
všecky země končiny,
řeknou: Budiž Pán on
nad národy jediný.

Všichni velmožové
budou jemu holdovat,
neb je spravedlivý,
silný jako pevný hrad.

Budu jemu sloužit,
hlásat jeho skutky všem,
kdo jsou srdcem přímí,
nalézají spásu v něm.