Ohlasy žalmů/17

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Hrůzy pekelné mne obklíčily,
temnota mne smrti překvapila,
Hospodin je tvrz má, roh mé spásy,
slyšel hlas, jímž duše zakvílila.

Chví se země, základ hor se třese,
nebesa jak černém ve rubáši
sklánějí se k zemi, Pán se v hněvu
na perutích větrů dolů snáší.

Svrchovaný zahřměl na hříšníky,
smet’ je bleskem oka v rozhorlení,
mne však v náruč pojal, vytrh’ z tísně,
v spravedlivém maje zalíbení.


Odměnil mi čistotu mých rukou,
spravedlnost mou mi odplatil,
neboť k svatým Bůh se chová svatě,
k cestě přímé dodává jim sil.

Silou přepásals mne. Do zápasu
pravice tvá podpírala mě,
jako prach jsi rozmet’ nepřátele,
nad ně povýšil mne náramně.

Živ buď Hospodin, mé útočiště,
vyvýšen můj Spasitel a Pán,
spravedlivých nikdy neopouští,
zbožný vždycky bude požehnán.