Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění/Ca-Ce

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ca-Ce
Autor: František Borovský-Ruth
Zdroj: František Borovský-Ruth, František. Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění. Praha : Rudolf Storch, 1910. S. 44-49.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

(Slov zde neuvedených hledej pod K. Ve slovech latinských a romanských obyč. čte se jako k, před e, i, jako c.)
 
cab (v. kheb), drožka
cabale, pikle, úklady
caballero (v. kavaljero), jezdec, rytíř; od toho kavalír
cabannas (v. kavaňas), jemný tabák z Kuby
cabaret (v. kabare), 1. podnos (ke kávě a p.); 2. krčma
cabinet (v. kabine), 1. pokojík; 2. jemné víno; 3. vláda
cabinetní kus, vzácný
cabotage (v. k—áž), pobřežní plavba, obchod
cabriolet, dvoukolý, lehký vůz
cadaver, mrtvola, mrcha
cadet (v. kade), 1. mladší syn; 2. čekatel důstojnictví, chovanec vojenský
cadeau (v. kado), dar, okrasy
cadre (v. kádr), rámec; jádro pluku
caduc, spadný (co je vratké), odúmrť (dědictví odumřelé)
caenurus, tasemnice ovčí
caesar, císař
caesura, tomé, přerývka ve verši, padá-li oddech po ukončení slova do prostřed taktu
café, káva, kavárna, cafetier, kavárník
cahier (v. kaje), sešit
cáhovitý v. zähe
cachet (v. kašé), pečeť
caignis v. zeugnis
cajk v. zeug
Cairo, Kahira
cajolovati (kažolovati), lichotiti
caisson (v. keson), zapážka, co má příhrady, zapážky
cakes (v. kéks) druh pečiva k čaji
cakewalk (kékuok), černošský tanec
calabrese (v. kalabrez), 1. měkký široký klobouk; 2. druh vína
calamitas, neštěstí
calamus, 1. rotan dračí, španělský rákos; 2. péro (psací za starodávna)
calceolaria, střevíček
calcin, vápník (calcium), calcit, vápenec
calculus, kamínek počtářský, calcul (v. kalkyl), výpočet, kalkulovati, vypočítávati, souditi
calembourg (v. kalanbur), hříčka ve slovech
calendula, měsíček (květina)
calicot (v. kaliko), druh tkanin
calluna, vřes
calo, klesání ceny, úbytek na váze
calor, teplo, calorický, tepelný
calque (v. kalk) obkreslení na průsvitném papíře
caltha, blatouch, máslový květ
calumet, dýmka indiánská
Calumniare audacter, Směle pomlouvej!
camarite, druh řeckého vína
camarilla (d. kamarilja), dvořanstvo
cambio, směnka
cambista, směnárník
cambsor, vydatel směnky
camelus dromedarius, velbloud jednohrbý, c. bactrianus, v. dvouhrbý
camelot, druh tkaniny
Camena, Musa
camera (v. kamera), komo a, c. obscura, temnice
camerad, druh, kamarád, camerale, komorní (finanční) úřad
camerlengo, papežský komoří
campana, zvon
campanula, zvonek
camphora, kafr
camphoromenthol, mazání proti nervose a rheumatismu
campo, pole, cvičiště, campagne (v. kampáň), doba práce na př. v cukrovaru, vyprava válečná
canaille (v. kanaj), luza, holota („kanalie“)
canapé, pohovka
cancan (v. kankan), nestoudný tanec
canceroma, rakovina
candat, lupice, Schiel, ryba výborné chuti
candelabrum, vysoký svícen mnohoramenný
candelae, františky
canevas, tkanina řídká k vyšívání, kanava; jiný druh sluje kanafas (na peřiny)
cannabis, konopí
cannelovati, žlábkovati
canon, pravidlo, vzorec
caňon, prorva říční
cantharellus, liška, známá houba
cantharis, puchýřník
cantilena, skladba písňová
cantonnement (v. kantonman), ubytování vojska
cantor, 1. zpěvák; 2. učitel (druhdy); 3. posud u Židův: učitel
cap, mys
capable (v. k—), schopný
capitato, dodáno, došlo
caplovati v. zappeln
capot (v. kapó), plášť s kapucí
caprice (v. kaprys), rozmar, choutka
capricioso (v. kapričoso), rozmarně
capsella bursa pastoris, kokoška, pastuší tobolka (rostlina), capsicum annuum, paprika
capsula, pouzdérko
captatio benevolentiae, hledání přízně něčí; kaptivovati, někoho si získati
captus mente, slaboduchý
capuchon (v. kapišon), čepec ženský, dlouhý
capyt, látka isolační
caput, hlava; c. mortuum, kysličník železitý (česká červeň)
carabus, brouk střevlík, c. canullatus, měděný, c. auratus, zlatý, c. violaceus, fialový
car (ne: cár), císař ruský, carevna, carevic
carambol, carambolage (v. karamboláž), srážka zvl. kulí na kulečníku
carbon(ium), zlý nežit; červený korund
carcer, vězení, zvl. u studentů
carcinoma, rakovina (nemoc)
cardamine, řeřicha luční, carduus, bodlák
carex, ostřice
cardia, konec jícnu do žaludku
cargo, lodní náklad, seznam zboží na lodi
caricato, přehnaně
caries, hniloba, plíseň kostí, kaz zubů
cariota, poštovní vozík
carlina, pupava
carmen, báseň lyrická
carnifex, kat
carosse, kočár
carpus, zápěstí
carpinus betulus, habr
carré, 1. čtverec; 2. postavení pěchoty ve čtverci
carreau (v. karó), čtverec, část karet francouzských (červený kosočtverec)
carrière, 1. cval; 2. (rychlý) postup v důstojenství
carry (v. khé—), carriing (v. khé—), udělati s míčem v ruce při kopané více než dva kroky
carriole, dvoukolový poštovský vůz
carta bianca, carte blanche (v. —nš), plná moc, opatřená již podpisem
carton, lepenka, kresba na papíře; cartonage (kartonáž), výroba věcí z lepenky, zvl. krabic
cartouche (v. kartuš), nábojnice
carum carvi, kmín
casein, látka v mléce (tvarohovina)
casino, uzavřená společnost
casquette (v. kasket), čepice („kašket“)
cassa, pokladna, per cassa, hotově
casserole (kasrol), pánev („kastrol“)
castagnetty (v. kastaněty) ruční bubínky
castanea vesca, kaštan jedlý
castor, bobr (kastor) i klobouk z plsti bobří, castoreum, bobří stroj
Castor a Pollux, blíženci
castrum doloris, katafalk
casus, pád, případ, náhoda, c. belli, podnět války
Casum sentit dominus, Čí věc, toho i škoda
catechu, žaponská hlinka
Catilina, ničemný Říman
Cato, přísný Říman
caum v. zaum
causa, příčina, právní důvod, spor, kausalní, příčinný, causalita, příčinnost
cause célébre (v. koz selebr), slavná, zvláštní pře
causerie (v. kozry), zábavné povídání
causticum, leptadlo
cavalerie, jízda, cavalier (v. kavalje), jezdec, rytíř, cavalierement (v. kavaljerman) po rytířsku
cavatina (v. kavatyna), část opery
Caveant consules! Konsulové bdětež!
caverna, dutina
cedent, postupující, cedovati (šp. cedirovati), postoupati
cedrát, kůra citronu
cech, 1. výdaj za útratu v hostinci; 2. spolek (pořádek) řemeslníků
cejch, znamení (z něm. Zeichen)
cejcha, cýcha, povlak (peřin)
celebrovati, sloužili slavnou mši sv., celebrant, kněz, jenž ji slouží
celebrita, proslulost, proslulá osoba
cella, komora, kobka v klášteře
cello (v. čello), hudební nástroj, cellista, kdo naň hraje
cellula, buňka, cellulosa, buničina; celluloid, látka ze střelné bavlny a kafru
celt, 1. stan; 2. starož. bronzová sekera
celtle, pokroutky
cement, druh výborné malty zvl. na stavby vodní
cemr (Ziemer), hřbet
cena, oběd, cena Domini, večeře Páně (též coena)
census, odhad majetku občanů, censor, úředník, jenž census prováděl v Římě a dbal i mravopočestnosti, posuzovač, kritik, censura, úsudek, známka, censorovati, posuzovali
Centaur, báječný netvor (půl člověk, půl kůň)
centaurea, chrpa
centum, C, sto, centifolie, růže stolistá
centesimo (v. č—), v Itálii drobná mince (1/100 liry)
cent, sto liber starých, 50 kg
centigram, 1/100 gramu, centilitr, 1/100 litru, centimetr, 1/100 metru
centime (v. santym), 1/100 franku
cento, slátanina
centre (v. sentr), střed hřiště
centralisace, soustředění státní správy (opak: dec.), centrální, ústřední, centrum, střed, centrála, ústředí (ve správě, úřadě), ústřední stanice
centralista, přívrženec centralisování
centrický, středový, centrifugální, odstředivý, centripetální, dostředivý
centrovati, dobře vyhledati střed
centuria, setnina vojska (římského), centurio, setník
Cerberus, pes hlídač podsvětí
cerat, mast z vosku
cercle (v. serkl). kruh, kroužek (společnost)
cerealie, plodiny, obilí
cerebrum, mozek, cerebralní, mozkový, cerebro-spinalní, mozko-míchový
ceremonie, obřad, ceremoniář, obřadník (duchovní, přisluhující biskupu), ceremoniel, ustanovené obřady dvorní
Ceres, bohyně obilí
ceresin, vosk nerostný
cerevisia, pivo, cereviska, čepička buršův
cernovati, sevříti (na př. pevnost)
ceroplastika, umělá práce z vosku
certifikát, potvrzení (lístek), potvrzenka
Cessante causa cessat effectus, Přestane-li příčina, přestane i účinek
cesse, postup, sr. cedent
cessibilní, postupitelný; cessionář, postupník; cessus, postoupený dlužník
ceteris paribus, za stejných ostatních okolností
Ceterum censeo, ostatně soudím (začátek slov Catonových proti nepřátelům)
cetraria islandica, mech islandský, lišejník plicní, látka z něho: cetrarin