Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění/Ao-As

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ao-As
Autor: František Borovský-Ruth
Zdroj: František Borovský-Ruth, František. Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění. Praha : Rudolf Storch, 1910. S. 24-29.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

aorist, v řečt. a jiných jazycích jisté tvary slovesné
aorta, srdečnice
Apage! odejdi! Apage, satanas! Odstup, satane!
apalto, pronájem zeměpanských úroků
apanáže, věno, dotace členům rodu panujícího
apartní, zvláštní, nevšední
apathický, bezcitný, lhostejný, apathie, bezcitnost, netečnost
apatit, klamavec
Apelles, nejslavnější řecký malíř
apertura, uprázdnění zvl. ve službě, v lékařství: otvor
apis, posvátný býk u Aegypťanů
aphelium, perihelium, odsluní
apium, miřík
aplanatický, bez úchylky
aplomb (v. aplon), postavení kolmé, jistota
apodiktický, jistojistý, nutný (když protiklad je nemožný)
apodosis, závětí, opak: protasis, předvětí
apofthegma, průpověď, sentence
apogaeum, odzemí (nejv. vzdálenost měsíce od země)
apokalypsa, zjevení (sv. Jana)
apokope, sesouvání hlásek na konci slova
apokritický, vylučující
apokryf, spis podvržený
Apollo, 1. bůh světla a básnictví; 2. motýl Dositis Apollo
apologie, obrana, apolog(et)ický, obranný, apologeta, obránce, apologetika, obhajování (náboženství)
apoplexie, mrtvice
aposiopesis, odmlčení se (figura básnická)
apostata, odpadlík, apostasie, odpadlictví (od víry)
apostema, hlíza
apoštol (vl. vyslanec), učeník Kristův, per pedes apostolorum, pěšky
apostrof, odsuvník
apostrofa, básnické oslovení, apostrofovati, osloviti (důrazně, živě)
apotheka, lékárna
apotheosa, zbožnění
apparent, (v. —án), zjevný, zdánlivý
apparát, přístroj; apparát policejní, zřízenci
appartement, (v. apartman), oddíl bytu, obydlí
appell, svolávání vojska (bubnem neb troubou), dupnutí při šermu
appellace, odvolání (k vyšším soudům)
appellant, odvolatel
appellovati, odvolati se, dovolávati se
appellativum, jméno obecné, opak: vlastní, proprium
appendicitis, zánět přívěsku u slepého střeva, appendix, přívěsek, dodatek,
appendicula, přívěsky, dodatky
appercepce, osvojování
appertinencie, příslušenství
appetit, chuť (k jídlu)
applanovati, vyrovnali, spořádali, applanace, vyrovnání, spořádání
applaudovati, tleskali pochvalně, applaus, potlesk
applikace (připojení), užití, upotřebení
applikovati, (připojiti), užiti, upotřebiti
applikatura, prstoklad
appoint (v. apoén), na bod, na puntík, zbytek, doplatek, úpis, směnka, kterou
se platí
apporte v. —ort., přines! apportovati, o psu, jenž donáší něco, apporteur
(v. —ér), vycvičený lovecký pes
apposice, přístavek, apponovati, připojiti, apponatur! Buď připojeno!
apprehense, postižení
appret, škrobená látka na podšívku dámských klobouků
appreteur (v. —ér), uprávce, kdo upravuje, appretovati, upravovati, appretura, konečná úprava
après nous le deluge (v. apre nu le delyž), po nás potopa (ať přijde)
aprikosa, meruňka
april, duben
approbace, schváleníhl. knihy, zkoušence, approbovati, schváliti, ztvrditi,
uznati za schopna
approche (v. aproš), klikaté příkopy při obléhání
appropriace, přivlastnění si
approviantovati, approvisionovati, zásobovati
approximativní, přibližný
apsis (apsida), výklenek oltářní
apsychie, bezvědomí
aptera, bezkřídlí, nejnižší rody hmyzu
apurement (v. apyrmán), závěrka účetní
apyrexie, stav klidu v horečce
apyrický, nehořlavý
aquaedukt, vodovod
aqua voda, aqua Tophana, druh jedu, aqua vitae (voda života), jméno likéru, aquarius, „Vodnář“ (souhvězdí)
aquamarin, modrozelená odrůda berylii
aquarel, malba barvami vodovými
aquilegia, orllček, aquila, orel
aquit (v. akí), první postavení koule na kulečníku
ar, 100 m2
arabeska, 1. ornament rostlinný, 2. povídka kratší
araeometr, hustoměr
aragonit, odrůda vápence
arak, lihový nápoj
Arajuez (v. chuez) letní sídlo králů španělských, (krásní dnové Ar. = doby blažené)
arara druh papoušků, makao, Macrocercus macao
araucaria, blahočet, strom jehličnatý
Arber, Javor
arbiter, rozhodčí, arbitrium, úvaha, dobré zdání, arbitrage (v. —až), vyšetřování cen
arbiträrní, libovolný, dle vlastního uznání
arbor, strom
arcanum, tajnost, tajný lék
arcierní stráž, osobní
area, staveniště, plocha pozemku = areal
Ares, bůh války, lat. Mars
areopag, dvůr soudní (pův. v Athénách)
aréna, písek, pískem vysypané místo, zápasiště, letní divadlo
arenda, nájem, arendator, nájemce, arendovati, propachtovati
arest, vězení
argentum, stříbro (značka Ag.) argentování, pokrývání kovů pěknější a stálejší vrstvou
argentán, nové stříbro, pakfong
argentit, leštěnec stříbrnatý
argon, plyn podobný dusíku
argonaut, 1. plavec na lodi Argo do Kolchidy pro zlaté rouno; 2. druh hlavonožců mořských
argument(um), důkaz, důvod, arg. ad hominem, pádný důkaz, argumentovati, dovozovati
argumentace, odůvodnění
archa, oltář křídlový
archaismus, zastaralost (ve slovech, jazyku), archaistický, zastaralý, vyšlý
z obyčeje, archaeologie, starožitnictví, archaeolog, zpytatel starožitností
archetyp(us), prvopis, nejstarší rukopis
archimandrita, představený kláštera v církvi východní
archipel(ag), souostroví
architekt, stavitel, architektura, umění stavitelské, architektonika, umění
stavitelské, stavba, skladba
architrav, trám (břevno) nad sloupy, násloupí
archiv, sbírka listin, archivář, správce archivu
archon, vladař
arie, solová píseň lyrická
Arion, 1. řecký pěvec od delfína zachráněný; 2. slimák lesní
Ariové, národové indoevropští
aristokracie, vláda šlechty, šlechta, aristokratický, šlechtický, aristokrat, šlechtic
aristoiochia, podražec
ariston, druh nových kolovrátků
Ariston men hydor, Nejlepší je voda
arithmetika, počtářství
arithmometr, stroj počítací
arkáda, oblouk, podloubí
Arkadie, krajina v Řecku, arkadický, venkovský, prostý
arkanum, tajný prostředek
arkebuza, hákovnice (střelná zbraň stará)
arktický, severního polu se týkající (arktos, medvěd, souhvězdí velikého vozu), Arkturus, hvězda v souhvězdí Boota
arkýř, výstupek ze zdi
armáda, vojsko
armatura, výzbroj (ve válečnictví i ve strojnictví), kotva, (měkké železo přidané k podkově magnetické)
armeecorps (v. —kór), armádní sbor
armband, náramek
armeniaca, meruňka
armistitium, příměří
armoracia, křen
Arnau, Hostině
Arnauti, Albánci
arnica, prha
aroma, libovůně, aromatický, vonný, kořenný
Arpád, praotec rodu uherského
arrak, lihovina (pův. z palmy arekové)
arrangement (v. aranžmán), úprava, arranžovati, vypraviti, pořádati
arrest, vězení, arestant, vězeň, arre(s)tovati, zatknouti
arrha, závdavek, litkup
Arria, vzorná žena římská
arrière, zadní, arrière garde, zadní voj
arrogance, drzost, arrogantní, drzý, osobivý, domýšlivý, pyšný, sobný
arrondovati, zaokrouhlili, sceliti, arrondissement (v. arondismán), 1. zaokrouhlení, 2. kraj ve Francii
Ars longa, vita brevis, Umění dlouhé, život krátký
arsen, otrušík (značka As)
arsenál, zbrojnice
arsenik, utrejch
arsenopyrit kyz arsenový
arsis, zdvih (ve verši), část taktu nepřízvučná (elevatio). Viz thesis. (Dříve chybovalo se
v užívání obou těch slov, jež kladla se obráceně.)
artefakt, výrobek umělecký
artěl, družstvo (výrobců a p.)
artemisia absynthium, pelyněk
arterie, tepna
arteská studně, vrtaná
arthritis, zánět kloubu
Artificem commendat opus, Umělce doporučuje dílo,
artikul, člen, článek, artikulace, článkování, artikulovati, článkovati
artes liberales, svobodná umění
artillerie, dělostřelectvo, artillerista, dělostřelec
artista, umělec, artistický, umělecký
artocarpus, chleboň
Artuš, mythický král
arundo, třtina
As = arsenium, arsen
as, libra mědi, jednotka peněžní u Římanů, eso, touš
asa foetida, čertovo lejno
asarum, kopytník
asbest, osinek (nerost nehořlavý)
ascendent, předek, opak: descendent, potomek
ascensio Domini, Nanebevstoupení Páně
ascese v. askese
ascites, vodnatelnost břišní
asepse, úplné odstranění hnilobnosti
asfyxie, omráčení, zdánlivá smrt
asfalt, smůla skalní, druh malty a dlažby
asinus, osel, asinus ad lyram (osel k lyře), člověk obmezený
Asie, asijský (ne: asiatský)
askese, život kající, přísný, asketa, kajícník, asketický, přísně kající
Asklepios (Aesculap), bůh lékařství
Asmodi, démon, ďábel
asparagus, chřest, špargl
aspekt, pohled, znamení, předzvěst, vyhlídky
aspergillum, kropáček na svěcenou vodu
asperula, mařinka
aspidium, kapraď
aspik, rosol
aspirace 1. přídech, (aspirata, hláska dyšná), 2. snaha po čem
aspirant, ucházeč, čekatel
aspirata, souhláska dyšná
aspirovati, ucházeti se oč, bažiti po čem
assanace, úprava (zařízení) zdravotní, ozdravování, assanační, ozdravovací
(obvod, předloha)
assekurace, pojištění, assekurovati, pojistiti
assemblée, (v. asanblé), schůzka, sbor
assent, odvod к vojsku, assentovati, odvésti k vojsku
assertorický, tvrdící, jistící, assertion, tvrzení
assesor, přísedící soudu
assieta, talířek
assignat, assignace, poukázka (místo peněz)
assimilace, spodoba
assistence, přísluha
assistent, pomocník, (přístojící), assistovati, pomáhati, přisluhovati
assisy, soudní dvůr, porota
associace, spolčení, sdružení, associé (v. asosije) společník
assonance, souznění, stejnozvukost samohlásek na konci
'assortiment (asortyman), srovnání (zboží) dle druhů, assortovati, srovnati
dle druhů, zásobiti různými druhy zboží
assumovati, přijmouti na se, assumptio, nanebevzetí
assurance (v. asyráns), ujištění, záruka, smělost
Astarta, bohyně semitská, (Astaroth, Aštarot), anděl smrti
astasie, nemožnost státi (choroba)
astatický, rovnovážný
aster, hvězdník, asteriskus, hvězdička (v tisku), astra, hvězdice (květina)
asteroida, malá planeta, planetoida (jest jich na 700 mezi Martem a Jupiterem)
asthenie, zeslabení, ochablost, asthenopie, slabozrakost
asthma, záducha, dušnost
astra, dětská moučka
astragal, perlovec (ornament), astragalus, kozinec (rostlina), kost v chodidle, astragalomantie, věštba z kostek
astrachan, černá kožešina
astralit, tmavočervená sklovina
astrologie, hádání z hvězd, hvězdopravectví, astrolog, hvězdopravec,
astrometr, přístroj k měření síly světla hvězd, jiné přístroje hvězdářské jsou:
 astrolabium, astrograf a j., astronomie, hvězdářství, astronom, hvězdář
asyl, útočiště, útulek, útulna
asymetrický, nesouměrný
asymfonie, zlozvuk
asymptota, přímka při křivce, nikdy s ní se nesetkávající
asyndeton, nespojitost, nedostatek spojek (v jazyce, větě), asyndetický,
nespojitý, opak: polysyndeton