Na Blatnické hoře

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Na Blatnické hoře
Autor: neznámý
Zdroj: Svatý Antonín na Blatnické hoře. Olomouc : Lidové závody tiskařské a nakladatelské, spol. s r. o., 1940.
Vydáno: vyšla tiskem (švabachem) „ve Skalici u F. X. Skarnicla synů 1866“
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Svatý Antonínek
 1. Na blatnické hoře / krásná bílá růže / přelíbezně voní, / každý dychtí po ní, / ta všechněm pomůže.
 2. Antonínek milý / volá každou chvíli: / Pojďte ke mně všeci / jako k svému otci, / křesťané rozmilí.
 3. K němu pospíchejme, / za milost žádejme, / patrona milého, / Otce laskavého, / Ochránce našeho.
 4. Antonínku milý, / krásný ušlechtilý, / potěš mé srdečko, / zarmoucené všecko, / patrone rozmilý.
 5. Neb na tom kopečku / svoji žalost všecku / Tobě předložíme, / jak v srdci míníme, / náš milý patrone.
 6. Rač nás vyslyšeti / jako svoje děti, / předlož prosby naše / před Krista Ježíše / vše žádosti naše.
 7. Aby se smiloval, / nám požehnání dal, / svatý Antoníne, / náš milý patrone, / on, Král nebes země.
 8. O lásko nesmírná, / kterou činíš s nama, / skrz tvoje zázraky, / Antoníne svatý, / u Ježíše Pána.
 9. Nebo sis oblíbil / na tomto kopečku; / bychom putovali, / Tobě předkládali / svoji křivdu všecku.
 10. Když k Tobě voláme, / náš milý patrone, / buď Orodovníkem / před všemocným Bohem, / vroucně Tě prosíme.
 11. Vyžádej nám milost, / v nebi věčnou radost, / spolu s Kristem Pánem / až na věky. Amen. / To je naše žádost.