Našinec/1890/únor/2. únor/str. 2/František Chytil — P. Mořic Kráčmer

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
< Našinec‎ | 1890‎ | únor‎ | 2. únor‎ | str. 2
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: František Chytil — P. Mořic Kráčmer
Autor: neuveden
Zdroj: Našinec, ročník XXVI., čís. 14. str. 2. Dostupné online.
Vydáno: 2. února 1890
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Mořic Kráčmer, Úmrtí (Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, roč. 7, č. 25)

Zle kosí Morana poslední dny na naší Moravěnce. Zaznamenáváme stále zprávy o úmrtí mužů, v jejichž životě tají se kus, veliký kus dějin národa českého na Moravě, mužů, kteří zřeli temnotu, v níž vězel zubožený lid a jejichž srdce pukalo žalostí, když nemohli rázem roušku temnoty s něho strhnouti. Viděli porobu jeho, viděli šťastný obrat a byli svědky těch málo ještě vítězných dnů, v nichž duch český zmohutněv slavil triumfy. Takovým mužem byl také starosta olomuckého Sokola, bratr František Chytil, nejstarší Sokol moravský, jehož sklátila neúprosná ruka smrti v pátek odpoledne, dne 31. ledna. — Ale nezastavila se lačná smrť jen u starce, jenž počítal každý nový den jako nový schodek ku temnému hrobu; ona vyžádala si také oběti mladší: ve čtvrtek zemřel v Pobuči nadaný mladý spisovatel a horlivý badatel, P. M. Kráčmer.

* * *

Starosta br. Fr. Chytil narodil se v temných letech 30tých, dne 29. září 1821 v Čertoryji z rodičů chudých. Vychodiv školu v Charvátech a vyučiv se řemeslu řemenářskému, usadil ze r. 1845. jako mistr v Čertoryji. Zde jakož i v širém okolí byl mladý nadšený vlastenec prvním šířitelem české knihy a vlasteneckého uvědomění. Zdar následoval lásce, se kterou se spasného díla podjal. R. 1853 přestěhoval se do Charvát, kdež otevřel obchod kupecký; jako dříve tak nyní tím úsilovněji rozséval zdarné símě vlastenecké po celém širém okolí olomuckém a nebylo nikoho, kdo by nebyl znal horlivého vlastence Fr. Chytila. Jeho dům byl již záhy střediskem veškerého ruchu vlasteneckého. R. 1871 převzal v „Občanské Besedě“ v Olomouci, jejímž byl spoluzakladatelem, hostinství a r. 1872. stravovatelství v zemské nemocnici. — Členem Sokola byl br. Fr. Chytil od jeho založení v r. 1869. Sokolu prospěl nadšený vlastenec mnoho a odtud ta vážnosť, ta úcta, se kterou na něho každý člen jeho pohlížel, odtud ten řídký zjev, že byl jeho starostou od r. 1875. až do své smrti. — Br. Fr. Chytil byl Sokolem tělem, duší, byl mužem charakteru pevného, vlastencem upřímným a nezištným, jenž ještě tehdy, kdy bílé jíní sneslo se na hlavu jeho, mladistvým svým zápalem a vroucností, obětavostí a neúmornou činností mohl sloužiti za vzor tak mnohým mladým „vlastencům“.

Pohřeb zesnulého bude v neděli o 4 hod.

* * *

P. Mořic Kráčmer narodil se ve Slavětíně v roce 1859. R. 1883. byl vysvěcen za kněze. Působil potom šest roků jako kooporator při farním chrámu Páně sv. Michala v Olomouci velmi horlivě, při čemž bedlivě zaměstnával se dějepisnými studiemi. Vedle různých pojednání v denních listech sepsal větší dílo pod názvem: „Dějiny metropolitního chrámu olomuckého“ jež vydával v komisi knihkupectví R. Prombergra. Nebylo mu bohužel dopřáno krásné to dílo dokonati. Do Pobuče dostal se koncem minulého roku.