Našinec/1889/leden/1. leden/str. 1/(Úvodník)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
< Našinec‎ | 1889‎ | leden‎ | 1. leden‎ | str. 1
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: (Úvodník)[red 1]
Autor: Vydavatelstvo „Našince“
Zdroj: Našinec. Vědecká knihovna Olomouc, digitální knihovna novin. Dostupné online
Vydáno: Olomouc
Licence: PD old 70
Související: Program
„Našinec“ — denníkem

Dne 6. ledna 1865. vydal zvěčnělý, nejpřednější novinář moravský, náš nezapomenutelný Josef Černoch první číslo svých Olomuckých Novin, jež, věrny jsouce programu svému, poctivě a svědomitě jaly se pracovati jak na povznešení národního uvědomění českého obyvatelstva na Moravě, tak na hájení jeho práv jak národních tak politických, čehož obého českému lidu na Moravě tenkráte bylo velmi potřebí. A poněvadž v obou směrech pracovaly „Olomucké noviny“ s úspěchem, jenž průběhem tří let stal se nepopíratelným, spočinula na nich se vší svou tíží železná ruka tak zvaného občanského ministerstva; vydavatel a redaktor jejich, stihán jsa krutými tresty, musil hledati útočiště v nehostinné cizině, ony pak samy nesměly vycházeti dále. Místo nich nastoupil na bojiště bojovník nový — „Našinec“, jehož první číslo vydáno bylo 20. března 1869, a jenž jal se pokračovati ve krásném, vlasteneckém díle „Olomuckých Novin“, tak že vlastně časopis náš rokem tímto nastoupí dvacátý pátý rok svého blahodárného působení v naší krásné vlasti moravské.

Za poctivou práci naší je nám odměnou, jíž sobě na nejvýše vážíme, nevšední přízeň, jíž požíváme a jejíž doklady se nám neustále podávají; přízeň tato je nám znamením, že snahy naše se uznávají a že práce naše zapustila pevných kořenů. Aby tato přízeň nám i na dále byla zachována, o to chceme se přičiniti, pokud je to v moci naší; ale zároveň žádáme vše své přátele a příznivce, aby důvěru svou nám dále neztenčenou zachovali o rozšíření a rozkvět listu našeho se přičinili. Zásady a práce naše toho zasluhují, aby list náš rozšířil se po všech krajích českoslovanských a zvláště nemá býti ni jediného spolku čtenářského a besedy, v němž by „Našinec“ nebyl vyložen, ani jediného vlastence na Moravě, jenž by nepatřil mezi naše příznivce, podporovatele a odběratele. O to pečujte všichni, kdo jste s námí a plníte opravdu dílo vlastenecké!

Na „Našince“ předplácí se:

Poštou: V místě:
čtvrtročně 2 zl. 30 kr. čtvrtročně 2 zl. kr.
půlročně 4 50 půlročně 4
celoročně 9 celoročně 8

Kdo nepředplácí, nýbrž doplácí, platí čtvrtletně o 10 kr. více. Při to však podotýkáme, že doplácení nebudeme povolovati, leč co nejřidčí výminkounejdéle do půl roku. Musítě každý odběratel uvážiti, že platiti musíme hotovými a částečně i napřed kolky, poštovní známky, tisk, papír, honoráře, služné a pod., tak že nepořádným zasíláním předplatného působí se nám jen zbytečné těžkosti. Proto nikdo nedoplácej, nýbrž každý předplácej.

Vydavatelstvo „Našince“.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Článek, který je úvodníkem prvního čísla roku 1889, nebyl nijak nadepsán.