Naše písně/Já mám koně, vrané koně (č. 41)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Já mám koně, vrané koně
Autor:
Zdroj: VOREL, Antonín. Naše písně. Brno : Besední dům, 1912. Číslo 41, s. 39.  
Licence: PD traditional
PD old 70
Související: Já mám koně, vrany koně

<<
\relative bes' {
 \key bes \major
 \time 2/4
 \tempo 4 = 108
 \autoBeamOff
 R2*4
 \repeat volta 2 {
  bes8-. bes-. a-. f-. bes8-. bes-. a-. f-. g-. g-. a-. a-. bes4 r
  bes8^\< d d f^\! \acciaccatura f8 es4^\> c^\! bes8^\< d d f^\! \acciaccatura f8 es4^\> c^\!
  bes8-. bes-. a-. f-. bes8-. bes-. a-. f-. g-. g-. a-. a-. bes4 r
  R2*4
  }
 }
\addlyrics {
 Já mám ko -- ně, vra -- né ko -- ně,
 to jsou ko -- ně mé:
 když já jim dám ov -- sa,
 o -- ni ská -- čou ho -- psa,
 já mám ko -- ně, vra -- né ko -- ně,
 to jsou ko -- ně mé:
 }
\relative bes'' {
 \key bes \major
 \time 2/4
 <bes d, f, bes,>8-. <bes d,>-. <a c,>-. <f a,>-. <d f, bes,>-. <bes d,>-. <a c,>-. <f a,>-.
 <g c,>-. <g c,>-. <a f>-. <c es,>-. <bes d,>-. <a f>-. <g a,>-. <f a,>-.
 <d bes>-. <bes' d,>-. <a f c>-. <c es>-. <bes d,>-. <d f,>-. <c f,>-. <es f,>-.
 <es, g,>-. <c' es,>-. <f, a,>-. <es' f,>-. <d f, bes,>-. <f d>-. <d f,>-. <bes d,>-.
 <d f,>-.^\p <f d>-. <bes d,>-. <f d>-. <f es>4-> <f a,>-> <f bes,>8-.^\p <f d>-. <bes d,>-. <f d>-.
 <<{\voiceOne f8(\trill a16) g-.} \new Voice {\voiceTwo a,4}>> \oneVoice f'16-._\> es-. c-. a-._\!
 bes-. d,-. f-. bes-. c-. es,-.^\< a-. c-. d-. f,-. bes-. d-.^\! es-. g,-. c-. es-.
 c-. es,-. g-. c-. a-. c,-. f-. a-. bes-. d,-. d'-. d,-. f'-. <bes, d,>-. bes'-. <bes, d,>-.
 <g' bes,>-. <bes, es,>-. <bes' bes,>-. <bes, es,>-. <g' bes,>-. <bes, es,>-. es-. <bes es,>-.
 <f' bes,>-. <bes, d,>-. <bes' bes,>-. <bes, d,>-. <f' bes,>-. <bes, d,>-. d-. <bes d,>-.
 <bes d,>-. <d d,>-. <bes d,>-. <f d>-. <f d>-. <bes f>-. <f d>-. <es c>-. <d bes>2
 }
>>

1. Já mám koně, vrané koně,
to jsou koně mé;
když já jim dám ovsa,
oni skáčou hopsa,
já mám koně, vrané koně,
to jsou koně mé.

2. Já mám koně, vrané koně,
to jsou koně mé:
dám-li já jim obroku,
oni skáčou do skoku,
já mám koně, vrané koně,
to jsou koně mé.

3. Já mám koně, vrané koně,
to jsou koně mé;
dám-li já jim jetele,
oni řehtaj(í) vesele,
já mám koně, vrané koně,
to jsou koně mé.

Žáci v prvních dvou taktech rádi chybují, zpívajíce:


\new Staff \with {\remove "Clef_engraver" \remove "Time_signature_engraver"} {\autoBeamOff bes'8 bes' bes' f'}

místo:


\new Staff \with {\remove "Clef_engraver" \remove "Time_signature_engraver"} {\autoBeamOff bes'8 bes' a' f'}

ne však proto, že spád s hes na a byl by jaksi zvlášť obtížný, než jedině proto, že nebyl přiveden k jasnému vědomí prve než dovoleno bylo píseň zpívati. Účinek kvarty hes, f jest mocnější, než účinek malé sekundy hes, a, proto jej přehlušuje, a malá sekunda připodobuje se primě; jest tedy třeba kvartě hes, f zprvu se vyhnouti a nacvičiti nápěv dle prvotního útvaru:


\relative bes' {
 \time 2/4 \key bes \major
 bes4 a bes a g a bes r \bar "||"
 bes d es c bes d es c \bar "||"
 }

potom:


\new Staff \with {\remove "Clef_engraver" \remove "Time_signature_engraver"} {\autoBeamOff bes'8 bes' a' a' bes' bes' a' a'}

a posléze:


\new Staff \with {\remove "Clef_engraver" \remove "Time_signature_engraver"} {\autoBeamOff bes'8 bes' a' f'}

a t. d.

Ostatně při průvodě, kde na ton a po trojzvuku Hes vpadá trojzvuk F ve zpěvě tak chybovati bylo by velmi nesnadno, ne-li docela nemožno.