Nařízení prodlužující a pozměňující některá ustanovení ústavního zákona ze dne 15. prosince 1938 o zmocnění ku změnám ústavní listiny a ústavních zákonů bývalé Československé Republiky a o mimořádné nařizovací moci

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Nařízení prodlužující a pozměňující některá ustanovení ústavního zákona ze dne 15. prosince 1938 o zmocnění ku změnám ústavní listiny a ústavních zákonů bývalé Československé Republiky a o mimořádné nařizovací moci, Sb. z. a n. čís. 330. (Ústavní zmocňovací zákon)
Autor: Říšský protektor v Čechách a na Moravě
Právní oblast: Nařízení Říšského protektora
Platnost: Protektorát Čech a Morava
Zdroj: Věstník nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě, č. 54/1940, str. 604
Účinnost od: 14. prosince 1940
Licence: PD CZ
Zrušen 1945
Nařízení


prodlužující a pozměňující některá ustanovení ústavního zákona ze dne 15. prosince 1938 o zmocnění ku změnám ústavní listiny a ústavních zákonů bývalé Československé Republiky a o mimořádné nařizovací moci, Sb. z. a n. čís. 330. (Ústavní zmocňovací zákon)

Ze dne 12. prosince 1940

Na základě § 1. nařízení o právu vydávati právní předpisy v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. června 1939 (říšský zák.I., str. 1039.) se nařizuje:

§ 1.

(1) Zmocnění vlády Protektorátu Čechy a Morava podle článku II., odstavec 1. ústavního zmocňovacího zákona ze dne 15. prosince 1938 (Sb. z. a n. čís. 330), učiniti všechna nutná opatření nařízením, i kdyby k tomu jinak bylo zapotřebí zákona, se až na další prodlužuje. Nařízení vlády Protektorátu podle věty 1. potřebují souhlasu státního presidenta, který je spolupodepíše. Použije se ustanovení platných pro zákony.

(2) V rámci nařízení podle odst. 1. mohou býti vydávána vládní nařízeí, v daném případě nařízení vládních úřadů.

(3) Nařízení vydaná na základě odstavců 1. nebo 2. mohou platné autonomní právo pozměniti nebo zrušiti.

(4) Ustanovení odstavec 1., 3. věta platí též pro nařízení vydaná na základě článku II., odstavec 1. ústavního zmocňovacího zákona ze dne 15. prosince 1938 (Sb. z. a n. čís. 330.) a to od počátku jejich účinnosti.

§ 2.

Toto nařízení nabývá platnosti jeho vyhlášením.

V Praze dne 12. prosince 1940.

Říšský protektor v Čechách a na Moravě
Svobodný pán von Neurath.