Národní listy/1890/231 (odpolední vydání)/Ze soudní síně — Nechtěl předložiti domovský list

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ze soudní síně:
Nechtěl předložiti domovský list
Podtitulek: (Urážka obecního zastupitelstva)
Před soudem odvolacím
Autor: Ignát Herrmann (jako —on)
Zdroj: Národní listy, ročník XXX. číslo 231., odpolední vydání, S. 3.
Dostupné online.
Vydáno: 20. srpna 1890
Licence: PD old 70
Související: Autor:Josef Mejtský

Po několik roků zdržuje se ve Vršovicích u Prahy jistý Josef Mejtský, 34letý, ženatý, bývalý agent asekurační, poslední dobou bez zaměstnání.

Před nedávnem, když nastoupil úřad svůj tajemník obecní pan Jan Zajíc, zavedena byla nová kniha cizích příslušníků, a po řadě vyzýváni byli obyvatelé, kteří náležejí do jiných obcích, aby předložili svoje domovské listy. Dne 2. prosince minulého roku došlo také na Josefa Mejtského, kterýž vyzván, aby obecnímu úřadu předložil domovský list. Mejtský neuposlechl tohoto vyzvání, nýbrž vzkazal, že žádanou listinu odevzdal již roku 1884. Bylo na obecním úřadě pátráno; Mejtský sám súčastnil se hledání, ale list jeho nenalezen. Mejtský pak nemohl se vykázati stvrzením, že by jej byl podal. Je na snadě, jakým spůsobem záležitost mohla býti vyřízena. Mejtský měl požádati domovskou obec svoji, Nový Bydžov, o domovský list, a tam byli by mu zajisté ochotně vyhověli. Avšak Mejtský nastoupil jinou cestu. Podal velikou stížnost samému místodržiteli proti vyzvání obecního úřadu a v této stížnosti vyjadřoval se velice nečestně o zastupitelstvu obecním, nazývaje členy jeho »červenými Jakobíny« atd. S touto stížností naloženo dle zásluhy; byla prostě odmítnuta.

Když domovský list nepředkládal, bylo ve schůzi obecního zastupitelstva dne 3. dubna usneseno, aby byl opětně vyzván s podotknutím, neučiní-li tak, že mu bude pobyt v obci zakázán. O tom usnesení dostal zprávu na tištěném blanketu, jaké též jiným osobám se posýlají. Mejtský si postavil hlavu a zase neuposlechl, nýbrž podal proti usnesení zastupitelstva »peprné« odvolání okresnímu hejtmanství vinohradskému. Jakého druhu toto »odvolání« bylo, označuje hned úvod jeho, v němž nazývá usnesení obecního zastupitelstva skutkem »pouhé zvůle, vyvolaným zvrhlou vášní a nevraživostí« — a v dalším textu nalezají se přívětivá místa: ». . . jest lživý a že oněm pánům, jimž o mé vypovězení z obce jde, nejedná se o šetření zákona, ale toliko a jedině o mrzkou provokaci a skandalisování mé rodiny« . . . »zahájena v obecním zastupitelstvu podlá štvanice« . . . »Tito pánové neštítili se žádných prostředků, aby mne z obce vypudili. Oni žádali mého domácího, poštmistra p. Toužila, aby mne do bytu nebral« . . . »Proti těmto výkonům zvrhlé politické stranickosti« . . . »stále chvástají se zvláštní přízní, kterou prý u sl. c. k. okr. hejtmanství požívají,« . . . »kolportovali páni z obecního zastupitelstva v obci pověst, že mne výpovědí z obce, opovážím-li se proti učiteli Moravcovi ještě nějaké kroky podniknouti »pohnutkami nemravnými a nezákonnými« atd. atd.

Zkrátka, celé odvolání obsahovalo spoustu urážek, jimiž se dovolával svého »práva« proti zastupitelstvu, kteréž nežádalo od něho nic, než co každý cizí příslušník učiniti musí: předložení domovského listu.

Dne 25. dubna byla další schůze obecního zastupitelstva za přítomnosti osmnácti členů, kde podána zpráva o urážlivém odvolání, a usneseno, aby Josef Mejtský pro urážky ty byl stíhán. Učiněno trestní oznámení a Mejtský pohnán v červnu před okresní soud vinohradský. Sliboval, že provede důkaz pravdy všech svých »tvrzení«, a vedl také řadu svědků, ale důkaz pravdy se mu nezdařil. Svědci nedosvědčili mu, co si přál. Naproti tomu řadou svědků podána byla ostrá karakteristika obžalovaného. Vypověděno, že Mejtský — vyučený knihkupecký pomocník, kteréhož povolání dávno zanechal — později agent několika pojišťoven, v posledním čase bez určitého zaměstnání, vydává se jednou za »kapitalistu«, podruhé za »spisovatele«, konečně za »juristu«, a předložena také visitka jeho, na které stojí »J. U. C. Josef Mejtský«. Podával rozličné denunciace úřadům, pronásleduje hlavně učitele Moravce, zkrátka, jevil se jako roztomilý host obce vršovicke.

Dne 13. června skončeno líčení s Mejtským a obžalovaný po návrhu funkcionáře státního zastupitelstva a po návrhu zastupce žalujícího starosty a členů obecného výboru, p. dra. Fr. Dvorského, uznán vinným přestupkem uražení na cti dle §§ 488., 491. a 496. a odsouzen do vězení na čtrnáct dní, zostřeného dvěma posty.

Z rozsudku tohoto odvolal se Mejtský a včera konáno v té věci řízení před soudem odvolacím, jemuž předsedal rada p. Alois Müller. Veřejným žalobníkem byl substitut st. zast. p. dr. Kaplan, zástupcem žalujícího obecního zastupitelstva p. dr. Fr. Dvorský, obhajcem Mejtského p. dr. Ferd. Budil. Když byly přečteny ušlechtilé výlevy v odvolání Mejtského, výpovědi svědecké, důkladný, znamenitě pracovaný rozsudek okresního soudu vinohradského a ostatní akta, a vyslechnuty závěrečné řeči, bylo odvolání Mejtského z rozsudku prvního soudu zamítnuto a rozsudek ten v plném znění potvrzen. Zůstalo při trestu čtrnactidenního vězení, zostřeného dvěma posty.

Líčení skončeno bylo hezky pozdě večer.

—on.