Přeskočit na obsah

Národní listy/1867/149/Soudní síň. Výtržnosti rakovnické.

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Soudní síň. Výtržnosti rakovnické.
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, ročník VII, číslo 149. S. 3. Dostupné online.
Vydáno: 30. srpna 1867
Licence: PD anon 70

(Pokračování.)[red 1]

V dalším výslechu svědků udal poškozený Nathan Stein jakožto hlavního výtržníka Horna a doznává, že měl takový strach, až se z toho roznemohl. Poškozený M. Peruce vypočítal škodu svou; po něm byl vyslechnut B. Háček, který stvrzuje, že P. Hvězda křičel, aby byli židé také odvedeni. F. Přibík, kupec potvrzuje obžalobu pokud se tato Horna a Hvězdy týče. Policajt Švestka s komickou skoro důstojností vykládá, čeho byl svědkem; J. Reuter naproti tomu ne velmi uhlazeně přednešené výpovědi potvrdil též, že Hvězda se valně ve výtržnosti súčastnil; svědkové V. Beneš, J. Sieger, J. Novotný a A. Šimmer potvrzují obžalobu. —

Salamon Brok podal výpovědi jen všeobecné, jež souhlasí s obžalobou; svědek viděl mladého Hvězdu den před výtržnostmi u Peruce a slyšel ho vyhrožovat: „zejtra dáte kořalku. Zejtra budeme dělat maso“.

M. Reisel obchodník stvrzuje sběh udalostí jak v obžalobě byl sdělen. Svědek má tak špatnou physiognomickou paměť, že nemůže nikoho z pachatelů výtržností poznat. Škodu páčí si poškozený na 21 zl. 60 kr. a tvrdí, že byl v nebezpečí života. Z protokolu zesnulého J. Borna vysvítá že tento páčil svou škodu na 231 zl. a žádá náhradu.

Další svědek M. Černohorský viděl J. Johna, kterak vedl as 40 osob k domu Perucovu.

Fr. Hynk, zedník a horník viděl celé shluknutí a rámus, který se děl; z výtržníků znal Cinka, jejž viděl u Peruce státi, aniž by však mohl udati, účastnil-li se v drancování. —

F. Veltrubský, lékárník a nadporučík sboru ostrostřeleckého v Rakovnice přičinil se o to, aby pomocí sboru městského pořádek udržel a zakázal prodej kořalky. V. Leibla, poručíka městských střelců výpovědi jsou povšechné.

Svědek A. Lankus viděl Horna u Steina mezi výtržníky, pak Trutu, jak u Peruce lahvice vybíral, a Hačka, jak po ulici s lahvicí šel.

Marie Lankusová starší, zelenářka a Marie Lankusova mladší, 2letá[red 2] dcera předešlé, udávají s výmluvností a podrobnosti u stavu jejich obyčejnou, že obž. M. Ledlová odnesla v nůšce lahvice kořalky. Ledlová odpověděla na dotazy předsedovy mnoho-li lahvic bylo, vzdorovitě, že jich nepočítala a odpovídala vůbec s nechutí, což předsedu soudního popuzovalo.

Fr. Lankus 29letý tesařský tovaryš chytil Bařtipána s kabátem a viděl Němečka, jak vyskočil z okna krámu, nesa lahvici v ruce. Obž. Němeček to popírá. „Největší ??briku[red 3]“ dělal dle doznání svědka jistý voják, který je nyní v Rakovnice pro nějakou jinou věc zavřen.

A. Zugriegel 80letý kolář udává, že Bařtipán s jistým Fišerem si dali k němu do bytu kabát a láhvici schovat, pravě, že ten kabát jest od krejčího a také zase odnesl věci ty.

Bařtipán udává, že kabát ten, jenž jak se ukázalo byl při výtržnostech odcizen, si soudruh jeho Fišer koupil, on že nevěděl ničehož o tom, že by věc ta byla odcizena. Obž. s pláčem připomíná, že mluví pravdu a že již 14 měsíců nevinně ve vazbě sedí.

Poslední včera vyslechnutý svědek byl H. Formánek, tento viděl Bařtipána s odcizeným kabátem a Nachtigalla viděl tlouci do oken i slyšel ho říci, že půjde na vojnu.

Dnes se v přelíčení pokračuje.[red 4]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Pokračování z č. 148.
  2. Zřejmě překlep v původním textu, za číslicí „2“ zřejmě vypadla ještě jedna číslice.
  3. V originálním textu nečitelné slovo.
  4. Další pokračování v č. 152.