Nápověda:Poznámkový aparát

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zde je návod, jak zapisovat různé typy poznámek (poznámky pod čarou, poznámky po straně, redakční poznámky) včetně zvláštních případů (víceodstavcová poznámka pod čarou, báseň v poznámce pod čarou apod.).

Poznámky pod čarou[editovat]

(Bude doplněno.)

Zvláštní případy[editovat]

Opakování poznámky[editovat]

Použijeme běžnou syntaxi pro „pojmenovanou“ poznámku, tj. při prvním výskytu:

<ref name="identifikator">Zde text poznámky.</ref>

a při dalším výskytu:

<ref name="identifikator" />

Identifikátor musí být ve všech výskytech poznámky stejný, můžete použít např. pozn1. Pokud je opakovaných poznámek více, musí mít různé poznámky různé identifikátory, např. pozn1, pozn2 atd.

Báseň v poznámce[editovat]

Na rozdíl od dalšího případu s ní není problém, viz např. Vlastencové z Boudy/IV. Komediantský stůl.

Báseň v poznámce k básni[editovat]

Parser MediaWiki neumí správně zpracovat značku <poem> vnořenou uvnitř jiné značky <poem>. Musíme mu pomoct tím, že báseň v poznámce už zapíšeme jako fragment HTML kódu podobný tomu, který by vznikl regulérním zpracováním značky <poem>, ale s vynechanou značkou <p> a celý na jednom řádku:

<poem>
…
verš běžné básně<ref><div class="poem">První verš básně v poznámce<br />druhý verš básně v poznámce.</div></ref>
další verš běžné básně
…
</poem>

Všimněte si, že jednotlivé verše básně v poznámce musíme ručně zalomit značkou <br />. Viz např. Ženy a milenky slovanských básníků/Krásná Duňaša. Vynechání značky <p> je důležité tehdy, pokud je v poznámce jen báseň.

Pokud je báseň v poznámce ještě uvozená nějakým textem, je namísto vypisování HTML kódu výhodnější alternativní řešení, kdy pouze vnější značku <poem>, obalující běžnou báseň, nahradíme speciální funkcí parseru {{#tag:}}:

{{#tag:poem|
První verš běžné básně
druhý verš běžné básně<ref>Zde je věta uvozující báseň v poznámce:
<poem>
První verš básně v poznámce
druhý verš básně v poznámce…
</poem>
a po básni může, ale nemusí následovat ještě nějaký další text poznámky.</ref>
třetí verš běžné básně
…
poslední verš běžné básně.
}}

Poznámka o více odstavcích[editovat]

Poznámky po straně[editovat]

(Bude doplněno.)

Redakční poznámky[editovat]

Jako redakční poznámku označujeme poznámku přidanou redaktorem Wikizdrojů, která se v původním díle nenachází. Redakční poznámky se používají obvykle v těchto situacích:

  • upozornění na závažnou faktickou chybu v použitém zdroji;
  • informace o tom, že netriviální zjevná tisková chyba v použitém zdroji byla redaktorem Wikizdrojů opravena – např. překlep v letopočtu, kdy výsledkem překlepu je jiné existující a přitom zjevně chybné datum; drobné triviální chyby, jako např. vypadené či zaměněné písmeno nebo chybějící či přebývající uvozovku, pokud je zřejmé, že jde o tiskovou chybu a ne záměr autora nebo dobovou pravopisnou formu, můžete opravit bez potřeby zatěžovat text redakční poznámkou;
  • upozornění na rozdíl oproti použitému zdroji, podmíněný technickými omezeními – např. úvodní kapitola v použitém zdroji nemá žádný nadpis, přitom každá podstránka ve Wikizdrojích musí mít nějaký název;
  • text odkazuje na nějaký jiný text, například článek v konkrétním čísle a na uvedené straně časopisu, a tento text je ve Wikizdrojích také dostupný – informaci, jak se odkazovaný text jmenuje a že je ve Wikizdrojích dostupný, můžeme přidat jako redakční poznámku.

Jednotlivé redakční poznámky do textu vkládejte šablonou {{Redakční poznámka}}:

… zde je část původního textu{{Redakční poznámka|Zde je text redakční poznámky.}} a zde původní text pokračuje…

Na závěr textu všechny vložené redakční poznámky vypíšeme šablonou {{Redakční poznámky}}. Vhodné místo pro šablonu je mezi ukončením formy a kategoriemi:

{{Konec formy}}
{{Redakční poznámky}}

[[Kategorie:…]]

Zvláštní případy[editovat]

Opakování redakční poznámky[editovat]

Redakční poznámka uvnitř poznámky pod čarou[editovat]

Pokud je potřeba k některé poznámce pod čarou přidat redakční poznámku, je nutné poznámku pod čarou nevkládat pomocí značek <ref>, ale s využitím speciální funkce parseru {{#tag:}}:

… zde je první část běžného textu{{#tag:ref|Zde je text poznámky pod čarou{{Redakční poznámka|Zde je text redakční poznámky.}} a zde pokračuje poznámka pod čarou.}} a zde pokračuje běžný text…

Ukázku najdete např. ve stránce Vojvoda.