Moravská orlice/1903/srpen/27. srpen/str. 1/Krajinská výstava v Třebíči

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Krajinská výstava v Třebíči
Autor: neuveden
Zdroj: Moravská orlice Dostupné online.
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 27. srpna 1903
Licence: PD anon 70

z Třebíče, 25. srpna.

V pondělí, dne 24 t. m. poctil naši hospodářskou, průmyslovou a živnostenskou výstavu návštěvou Jeho Excellence pan místodržitel hrabě Žerotín, který sem zmíněného dnes o 11. hod. 38 min. dopol. v průvodu místodržitelského sekteráře v presidiální kanceláři p. rytíře Wychodila z Hannaburgu zavítal, uvítán byv na nádraží c. k. místodržitelským radou a správcem okr. hejtmanství Josefem Schochem, protektorem výstavy zemským poslancem dr. Richardem baronem Barattou-Dragono, purkmistrem Kubešem, předsedou výstavního komitétu Dostalem a zemským poslancem dr. Kofránkem. Když byli mu panem místodržitelským radou představeni všichni úředníci okresního hejtmanství, odejel pan místodržitel na výstaviště, kde uvítán byl co nejuctivěji výstavním komitétem, ve kterém se nalézali pp. Wolf, Herzán, Kott, Kubeš, Jakubec a Veselský, jakož i členy obecního výboru Kotačkou a Zelníčkem. Když se byl pan místodržitel za uvítání poděkoval, odevzdán mu byl výstavní katalog, načež se pan místodržitel odebral, provázen byv protektorem výstavy, purkmistrem, výstavním komitétem a členy obecné rady za zvuků císařské hymny a uctivě byv zdraven čstným obecenstvem, do výstavních povillonů. V živnostenském a hospodářském pavilloně, dále ve všech místnostech na veřejných místech prohlížel si pan místodržitel podrobně a s velkým zájmem vystavené předměty, vyslovuje opětně nejen výstavníum komitétu, ale i přítomným vystavovatelům svou plnou spokojenost nad zdarem výstavy. Zvláště exposice vozů vystavovatele Kožmy z Třebíče, Zicha a Smejkala z Jihlavy těšily se z pozornosti Jeho Excellence. Neméně hospodářské stroje Wichterlovy z Prostějova, Vystrčilovy v Telči, Fabešovy z Budějovic, Ježkovy z Blanska, Přerovského a Wallingovy z Třebíče a Žáka z Jihlavy, skleněné zboží firmy Jungwirtha z Brodců, stroje a výrobky firmy Liharze nástup. v Třebíči, mechanika Zrzavého v Třebíči atd. neušly znaleckému oku vznešeného návštěvníka. V hospodářském pavilloně byly mezi jinými vyznamenány pozorností pana místodržitele výrobky statku Budišova, rolníka Wolfa ze Sokolí, atd., dále škrobárny J. N. Heimricha z Bohdalova a ředitelem Sobotkou zvláště bohatě a úsčelně sestavená exposice hospodářské zimní školy v Náměsti. I právě otevřená výstava černého dobytka a drobných zvířat byla prohlédnuta. Po návštěvě výstavy zboží cementového, ochutnáváren a sadů, v nichž koncertovala výstavní kapella, jejíž dirigent pan učitel Jan Machal byl mu představen, a po malém občerstvení ve vinárně „u Lorenců,“ odebral se pan místodržitel v průvodu již uvedených pánů do výstavních místností v chlapecké škole na Domkách, v gymnasiu, v dívčí škole vedle městského farního chrámu. Tam prohlédnuty byly veškery místnosti a vystavené předměty, tak výrobky stolařské pana Vaňka z Třebíče, Škorpíka z Kout a j. v., výrobky čalounické Schwangmeiera z Třebíče atd. Zvláštní zájem vzbudily exposice města Třebíče, obecných školy, školy obchodní, pensionátů „Světlé“, zemědělské rady, výstava ručních prací, sbírka autografů a j. v. Po skončené prohlídce rozloučil se pan místodržitel se slovy nejúplnější spokojenosti a plného uznání s výborem výstavním a zajel v průvodě purkmistrovu do nemocnice císaře Františka Josefa. Tam seznav primáře dra Bakeše, prohlédl si zařízení nemocnice a po všech stránkách mu vzdal nedílnou chválu. Pak rozloučil se s c. k. místodržitelským radou, purkmistrem, obecními rady a primářem a zajel do Budišova za rodinou svobodného pána Baratty, odkudž večerním vlakem se vrátil do Brna.