Moravská orlice/1900/září/30. září/str. 2/C. k. česká vysoká škola technická v Brně

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: C. k. česká vysoká škola technická v Brně
Autor: neuveden
Zdroj: Moravská orlice. Dostupné online.
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 30. září 1900
Licence: PD anon 70

C. k. česká vysoká škola technická v Brně (Augustinská ul. č. 9) vydala programm na studijní rok 1900-1901, z něhož vyjímáme: C. k. česká vysoká škola technická v Brně má poskytovati důkladného theoretického, a pokud na škole možno, i praktického vzdělání, potřebného pro povolání v těch směrech, které na škole zastoupeny jsou. C.k. česká vysoká škola technická v Brně obsahuje dosud tyto školy odborné: a) odbor stavitelství inženýrského, b) odbor stavby strojů. Ke škole pro stavitelství inženýrské přiřaděn jest dále kurs pro vzdělání zeměměřičů. Z8konitá doba studijní trvá na škole pro stavitelství inženýrské devět, na škole pro stavby strojův osm semestrů a na kursu pro vzdělání zeměměřičů čtyři semestry. V jednotlivých naukách vyučuje se buď v bězích celoročních, jež trvají od začátku měs. října až do konce měs. července, nebo z bězích pololetních. První pololetí trvá do konce měsíce února, druhé pololetí od začátku měsíce března. Posluchači české vysoké školy technické jsou buď řádní nebo mimořádní. Za řádné posluchače přijímají se ti, kteřá nabyli pravoplatného vysvědčení maturitního z realní školy nebo gymnasia, při čemž abiturienti gymnasialní mají prokázati mimo to dostatečnou zběhlost v rýsování a kreslení od ruky. Může-li vysvědčení maturitní nahrazeno býti vysvědčením některého vyučovacího ústavu technického podobně zařízeného, o tom rozhodnouti přísluší ministru vyučování. Řádní posluchači české vysoké školy technické nemohou býti zároveň řádnými posluchači zdejší německé vysoké školy technické a naopak. Za mimořádné posluchače přijímají se ti, které nemají způsobilosti, aby se mohli státi řádnými, nebo kteří chtějí poslouchati jenom jednotlivé předměty jako mimořádní posluchači. Od mimořádných posluchačů, kteří nemají způsobilosti, aby mohli býti přijati za řádné, žádá se, aby prokázali stáří alespoň 18 let a přípravu takovou, by mohli bráti účasť na předmětech zvolených. Jak řádní tak i mimořádní posluchači mají předložiti průkaz, že v tomto roce nejsou povinni praesenční službou vojenskou. Professoři, docenti a učitelé mohou připustiti k přednáškám v jednotlivých předmětech mužské hosti, může-li se předpokládati, že tím účel vyučování nebéře újmy. Na hostech průkazu přípravy se nežádá. Veřejná vysvědčení se jim nevydávají. Zápis posluchačů koná se na začátku studijního roku (letos 5. a 8. října) a v předmětech, o nichž vykládá se jevom v letním semestru, také na počátku semestru druhého. Z8pis končí se u děkanů 15. měs. října, pokud se týče 7. měs. března. Po uplynutí této lhůty jest zápis možný pouze se svolením ministra vyučování. Přednášky ve všech odděleních počínají se v druhém, týdnu měs. října. Nadace a podpory jsou: Výhradně pro posluchače c. k. české vysoké školy technické v Brně dosud zřízeny: 1. Dvě moravská zemská stipendia po 400 K a jedno moravské zemské stipendium po 210 K. 2. Tři stipendia dra. Josefa Hlávky po 400 K, prozatím na dobu pěti let, počínaje studijním rokem 1899-1900, jež udílí vždy na rok zakladatel po návrhu sboru professorského. 3. Nadace Františka Sklenáře v Krabčicích pod Řípem v Čechách, záležeti bude v úrocích z kapitálu 1200 K, na statku čís. 14 v Krabčicích zjištěného. Vejde v platnost za rok po smrti manželky zakladatelovy. 4. Cyrillo-Methodějská záložna v Brně udělila pět nadací po 200 K. 5. Spolek inženýrů moravských udělil jednu nadaci po 200 K. 6. Čtenářský spolek v Brně udělil podporu v obnosu 300 K. 7. Mimo to Podpůrný spolek posluchačů c. k. vysoké školy technické v Brně vytkl si úkolem podporovati chudé studující hlavně tím, že uděluje zdarma obědů. Rektor: Karel Zahradník, doktor filosofie, řádný professor mathematiky. Prorektor. Jaroslav. J. Jahn, doktor filosofie, mimořádný professor mineralogie a geologie. Děkanové. Jan Sobotka, děkan odboru stavitelství inženýrského, řádný professor diskriptivní geometrie. Michal Ursíny, inženýr, děkan odboru stavby strojů, mimořádný professor stavební mechaniky. Sbor professorů: Karel Zahradník (viz rektora). František Koláček, doktor filosofie, řádný professor fysiky. Jan Sobotka (viz děkany). Jaroslav Jahn (viz prorektora), Hanuš Schwaiger, mimořádný professor kreslení od ruky. Josef Líčka, inženýr, mimořádný professor geodaesie. Václav Řehořovský, řádný professor všeobecné mechaniky. (Docenti honorovaní). Josef Boubela, c. k. rada zemského soudu, pověřen přednáškami o národním hospodářství. Bedřich Remeš, c. k. místodržitelský sekretář, pověřen přednáškami o základech práva a státní vědy rakouské. Soukromý docent: František Kameníček, doktor filosofie, soukromý docent rakouských dějin. Assistenti: František Jiří Prokop, assistent mineralogie a geologie. Vladimír Svoboda, akademický malíř, assistent kreslení od ruky. Ivan Weselý, assistent deskriptivní geometrie. Rektorská kancelář v Augustinské ul. čís. 2 (II posch.). Dr. Karel zahradník, rektor, přednosta kanceláře (jako svrchu). František Jiří Pavelka, sekretář.