Kronika města Příbrami/2001/IV-VI

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kronika města Příbrami
Autor: Marie Čekanová
Zdroj: web města Příbram (2001-2007)
Licence: PD CZ

1. 4. 2001 Nová podoba LSPP[editovat]

S platností od 1. 4. 2001 má Lékařská služba první pomoci na okrese Příbram zcela novou podobu.

V Příbrami budou ordinační hodiny takto: pondělí - pátek 17.00 - 22.00, soboty, neděle, svátky 07.00 - 19.00

Mimo tuto dobu se LSPP Příbram mění na centrální LSPP pro celý okres s tím, že jeden lékař bude trvale v ordinaci na II. poliklinice pro celý okres Příbram a druhý lékař bude zajišťovat návštěvní službu také pro celý okres.

Oprava dveří na Svaté Hoře[editovat]

Pět kovářů z pražské restaurátorské dílny Josefa Mucka a dva truhláři sejmuli z portálu národní kulturní památky Svatá Hora vstupní dveře, aby je odvezli do dílen k opravě.

Na opravu byl nevyšší čas. Dřevěný korpus je z dubového dřeva, pobitý plechem, ozdobený velkými rozetami. Kovářská práce a zámek dveří je originál z doby baroka. Dveře byly naposledy opravovány v šedesátých letech minulého století a nepříliš kvalitně. Pocházejí z let 1710 až 1720.

Poradce z Příbrami[editovat]

František Zahrádka (71) z Příbrami prožil třináct let ve věznicích minulého režimu. Předseda Konfederace politických vězňů (KPV) v Příbrami a člen předsednictva KPV České republiky však neskládá ruce do klína. Stal se odborným poradcem filmu Bumerang, tří dílů první série seriálu Zdivočelá země a nového pokračování, které sledujeme na televizních obrazovkách České televize.

Zásluhou pana Zahrádky vzniklo v Příbrami Muzeum III. odboje a bylo označeno místo, kam pochovávali politické vězně na příbramském hřbitově. Také se podílel na zřízení památníku z lágru Vojna. Jedná se o poslední zbytek pověstných komunistických převýchovných táborů v České republice a pan Zahrádka tu prožil nedobrovolně část života.

5. 4. 2001 Sokolská akademie[editovat]

V příbramské sokolovně se konala Sokolská akademie. Mladí cvičenci - předškolní žactvo, sportovní gymnasté, taneční kroužek, žákyně při skocích z trampolínky, mladí asijští bojovníci s technikou taekwondo, sportovní gymnastky, Fitcentrum Lya P s aerobikem dětí a pódiová skladba Euroteam přesvědčily diváky, jaký obrovský vklad do života dává Sokol a každý, kdo se obětavě věnuje tělovýchově mládeže.

6. 4. 2001 Další úspěch v plavání[editovat]

Děvčata z Gymnázia Příbram zaznamenala další úspěch, když na celosvětové soutěži studentů v plavání v Lucemburku obsadila třetí místo. Jde vlastně o první místo v Evropě, protože na prvních dvou místech se umístily Číňanky. Velký podíl na úspěchu děvčat má Jaroslav Mašek, jejich trenér z příbramské plavecké školy.

Kromě plavání děvčata plnila v Lucemburku i další povinnosti. V rámci společenského večera zatancovaly s chlapeckým družstvem ze Znojma českou polku.

Děkujeme za vzornou reprezentaci našeho města !

8. 4. 2001 Příbramský malíř Pešek míří do Nizozemí[editovat]

Česká velvyslankyně v Nizozemsku zahájila výstavu pod názvem České výtvarné umění v evropském kontextu. Této výstavy se účastní se svými malířskými výtvory též známý příbramský umělec Lubomír Pešek.

9. 4. 2001 Koncert pěveckého sboru[editovat]

V 19.00 hodin se konal v příbramském Zámečku - Ernestinum koncert pěveckého sboru Allegretto z Vonnasu z Francie. Na programu byla předvedena díla skladatelů Vivaldiho, Bortnianskyho, Gabriela Fauré, Josepha Boveta atd. Příbramská veřejnost měla možnost obdivovat francouzskou zpěvnost a šarm.

11. 4. 2001 Velikonoce v hornickém domku[editovat]

Okresní muzeum v Příbrami - Hornické muzeum pořádalo akci pod názvem Velikonoce v hornickém domku. Návštěvníci měli možnost vidět pečení jidášů, zdobení velikonočních perníčků a kraslic. Předváděno bylo také pletení pomlázek. V hornickém domku byly vidět lidové podmalby na skle s velikonoční tématikou, historické formy na velikonočního beránka, kraslice, pomlázky a pečivo.

18. 4. 2001 Poslední rozloučení[editovat]

Příbramská veřejnost se naposledy rozloučila s profesorem, akademickým malířem Václavem Mathauserem. Byl žákem věhlasných profesorů - Cyrila Boudy a Karla Lidického. Věnoval se grafice, zejména suché jehle, leptu a litografii. Rád fotografoval. V těžkých dobách pomohl jako odborník příbramského muzea zachránit řadu církevních památek před zničením. Byl integrální uměleckou a mravní osobností.

Strom tisíciletí[editovat]

Před budovou příbramského Gymnazia se odehrála malá slavnost. Sešli se tu zástupci příbramských zastupitelů a rukou společnou zasadili třímetrový Strom tisíciletí.

Bylo navázáno na tradici roku 1968, kdy se u příležitosti 50. výročí vzniku republiky zasazovaly Stromy republiky. Právě lípa symbolizuje českou státnost.

Současně se má tato lípa stát i symbolem nutnosti udržení národní identity v rámci EU a potřeby daleko důraznějšího hájení našich národních zájmů v mezinárodním měřítku.

19. 4. 2001 Den otevřených dveří[editovat]

Stavební sdružení Příbram se pochlubilo odborné veřejnosti působivou expozicí rakovnických dlaždic a obkladaček při Dni otevřených dveří. Návštěvníky uvítal obchodní ředitel Miguel Gutierrez, původem Španěl a zástupce a.s. RAKO ing. Josef Svoboda.

Nabídka tradičního výrobce RAKO je srovnatelná s cizinou a jedná se o cenově výhodnou nabídku.

Osadní výbor[editovat]

Zastupitelstvo města přijalo návrh na zřízení osadního výboru Březové Hory, který vznikne na základě nového zákona o obcích. Bude mít pět členů a předsedkyní výboru byla zvolena Mgr. Eva Číhalová.

Úspěch OHK[editovat]

Předsedou Krajské hospodářské komory se stal ing. Pavel Oktábec, ředitel firmy Halex-Schauenberg a předseda Okresní hospodářské komory Příbram. Do představenstva KHK byl zvolen další zástupce z Příbrami - Václav Velát. Za člena dozorčí rady byl zvolen Josef Novák, současný předseda dozorčí rady OHK Příbram.

19. 4. 2001 Násilník na radnici[editovat]

Do sekretariátu tajemnice Městského úřadu Příbram JUDr. Drahomíry Hanzlíčkové vtrhl místní podnikatel. Polil koberec benzínem a ohrožoval pracovnice plynovou pistolí a vyhrožoval zapálením. Díky včasnému zásahu strážníků městské policie nedošlo k ohrožení zaměstnanců radnice. Důvodem tohoto násilného činu byl spor o úhradu zakázky na opravu plotu, kterou podnikatel pro radnici zajišťoval.

Na základě této skutečnosti dojde k určitým úpravám v přístupu do hlavní budovy radnice a bude technicky omezen přístup k sekretariátům starosty města a tajemnice.

21. 4. 2001 Setkání přátel nerostů[editovat]

Po sedmadvacáté se uskutečnilo v Příbrami mezinárodní setkání přátel nerostů, kamenů, šperků a fosilií, tradiční doprovodná akce jubilejního 40. ročníku Hornické Příbramě ve vědě a technice. Téměř 130 sběratelů, zpracovatelů i prodejců z České republiky, Slovenska, Polska, Ruska a dalších států zaplnilo 280 výstavních ploch. Byl dokonce překročen loňský rekord v počtu návštěvníků. Sběratelé si tu vyměňovali nejen zkamenělé přírodní skvosty, někdy zdokonalené lidskou činností, ale i zkušenosti. Všichni si přišli na své.

22. 4. 2001 Pohřeb A. Filipiho[editovat]

Generál Karel Pezl z Kanceláře prezidenta republiky, příbramská veřejnost a armáda se ve smuteční síni rozloučili s plukovníkem Adolfem Filipim, rehabilitovaným důstojníkem bývalého Západního vojenského okruhu v Příbrami. Ing. A. Filipi se mimořádně zasloužil o rehabilitaci vojáků z povolání postižených čistkami po roce 1968. Vojáci ho respektovali a měli jej rádi.

Neděle na Svaté Hoře[editovat]

Nepříznivým počasím byly poznamenány oslavy 100. výročí vzniku Pražské (české) provincie řádu redemptoristů, a proto se nemohl uskutečnit slavnostní průvod. Slavnostní bohoslužbu celebrovali - česky a německy - za spoluúčasti mnoha bratří ze zahraničí, biskup Antonín Liška, P. Stan. Wróbel, generální konsultor řádu, zastupující generálního představeného P. Josepha W. Tobina, a svatohorský farář P. Stanislav Přibyl.

Redemptoristé působí v Čechách od roku 1852, jejich prvním sídlem byl klášter v Praze na Karlově. Dnes působí redemptoristé na čtyřech místech: Svatá Hora, Králíky, Frýdek a Tasovice. Řád má pouze 35 členů.

24. 4. 2001 Reprezentační úspěch[editovat]

Na fotbalovém stadionu Marily Příbram se představily reprezentační jednadvacítky České republiky a Belgie v přátelském utkání. Bohužel se nemohl z důvodu onemocnění představit svým divákům příbramský zástupce Tomáš Zápotočný. Česká republika zvítězila vysoko 7:0.

Podjezd pod tratí[editovat]

Předseda parlamentního podvýboru pro dopravu, poslanec ČSSD František Vnouček svolal jednání o rekonstrukci železničního viaduktu na Flusárně v Příbrami. Jednání se kromě vedení města zúčastnili i zástupci Českých drah, Ředitelství silnic a dálnic, ministerstva dopravy, OV ČSSD a hlavně ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury ing. Pavel Švagr.

Investice v celkové výši 33 milionů korun byla díky jednání doplněna o částku 8,5 milionu korun, kterou vyčlenily z rozpočtu České dráhy. O další chybějící 2,5 milionu korun se postará Státní fond dopravní infrastruktury. Projektová příprava opravy železničního mostu má být hotova do června, kdy bude zahájena stavba. V listopadu letošního roku by měl být podjezd u Nového rybníka hotov. Tím by byl vyřešen dlouhodobý problém pro chodce i pro vozidla, neboť se jedná o velmi nebezpečný úsek dopravní komunikace.

Sjezdovka se dočká změn[editovat]

Jednou z dalších možností budoucího rozvoje Příbrami je rekonstrukce sjezdovky na Padáku. Sjezdovka má zatím dvě základní chyby. Ja nasměrovaná na jihozápad a sníh rychle taje. Další nevýhodou je, že je ze dvou třetin pozvolná, pak jde prudce dolů a končí téměř u silnice.

Pokud Baník Příbram vrátí městu sjezdovku do vlastnictví, bylo by možno přemostit silnici dvacet metrů širokým mostem a sjezdovka by vedla až k Junior klubu, který by mohl sloužit jako zázemí. V této oblasti budou dvě parkoviště. U sjezdovky by mohla fungovat také sedačková lanovka s celoročním provozem.

Prázdniny na Orlíku[editovat]

Dům dětí o prázdninách nezklame žádné děti. V červenci je pro děti připraven příměstský tábor v Příbrami a v srpnu romantické pobyty ve stanech s podsadou na Loužku u Orlické přehrady. Nabídku zabezpečují pedagogičtí pracovníci Domu dětí a mládeže.

Na obou místech a ve všech turnusech je připraven bohatý program. V Příbrami mohou děti sportovat, soutěžit na dopravním hřišti, pojedou na jednodenní výlet a naučí se základy keramiky. Na Orlíku mohou hrát celotáborové hry, využít sportovní hřiště a čeká je samozřejmě plavání i jízda na kanoích, pramičkách či windsurfing.

Příměstský tábor zabezpečuje dětem ve věku od 7 do 12 let také obědy a svačiny. Týdenní pobyty stojí zhruba 700,- Kč. Za deset dní u přehrady Orlík zaplatí rodiče cca 2000 - 2700,- Kč.

28. 4. 2001 Příbramský kahan[editovat]

Taneční škola Dohnal Dancing pořádala spolu se sponzory 30. ročník proslulé taneční soutěže Příbramský kahan 2001.

Příbramská sokolovna byla v době od 9.30 do 18.00 hodin zaplněna soutěžícími ve standardních tancích i latinskoamerických tancích ve třídách D,C a B. Překrásnou atmosféru vytvořili diváci, většinou rodiče a kamarádi soutěžících. A soutěžící se opravdu snažili. Úspěchu dosáhli i taneční páry z Příbrami. Celkem soutěžilo 126 párů. Stříbrnou medaili ve standardních tancích třídy D získali Kasl-Kvapilová z Tanečního kroužku Příbram, v latinskoamerických tancích skončili na 7. místě. V této disciplíně zabodoval taneční pár Svojtka-Hejduková, kteří skončili na 4. místě. Ve třídě B zvítězila dvojice Dufek-Gobyová z Astry Praha. Jméno partnera jsme ještě v minulém roce registrovali mezi Příbramáky.

O velké fyzické námaze svědčí i naprosto propocené šle, které jednomu tanečníkovi zapůjčil můj švagr.

Upozornění radnice[editovat]

Městský úřad Příbram se omlouvá za opatření, která občanům ve svých důsledcích částečně zkomplikují vyřizování některých jejich záležitostí. Přijatá opatření se v žádném případě nedotknou běžného provozu v objektech městského úřadu, dojde pouze k určitým úpravám v přístupu do budovy č.p. 108 a bude technicky omezen přístup k sekretariátům starosty města a tajemnice městského úřadu.

V této souvislosti vedení města připomíná, že objednat osobní návštěvu u starosty nebo místostarostů lze až po projednání problematiky s vedoucím příslušného odboru. Uvedená opatření byla přijata na základě opakujících se pokusů o neoprávněný, případně násilný vstup do pracoven vedoucích představitelů města, které vyvrcholilo vyhrožováním střelnou zbraní a následným pokusem o žhářský útok s vysokou mírou ohrožení jak pracovníků radnice, tak občanů přítomných v budově.

Osadní výbor Březových Hor[editovat]

Nový osadní výbor Březových Hor bude mít úřední hodiny v kanceláři pobočky Knihovny Jana Drdy na Březových Horách. Zahájí od května a výbor bude občanům k dispozici každé úterý od 16.30 do 18 hodin. Úřední hodiny budou sloužit především jako poradna pro veřejnost. Hodně lidí se totiž často ostýchá jít na schůze městského zastupitelstva, aby se tam neprokázala jejich neznalost. Proto zde budou mít občané k dispozici všechny městské vyhlášky a další potřebné podklady, aby z nich načerpali znalosti.

Historie těžby uranu[editovat]

Na letošní rok připadá několik výročí z minulosti bývalého Čs. uranového průmyslu.

Před 45 lety, v roce 1956, byl v Příbrami zřízen n.p. Jáchymovské doly Příbram - a zároveň začala výstavba nového příbramského sídliště.

Už před tím tu však probíhaly průzkumné práce, jež v roce 1947 zahájila průzkumem odvalu šachty Lill skupina K-2, vyslaná z Jáchymova a vedená sovětským geologem ing. Zubovem. Skupina zkoumala i stará důlní díla na dole Anna a železnorudné stařiny někdejších štol a šachtic. Protože se zjistilo, že v oblasti Příbramska je největší - po Jáchymově - ložisko uranové rudy v republice, začaly vznikat v rychlém sledu nové šachty. První byly Vrančice 1 a 2, Vojna 1, Kamenná 3 a Lešetice 4. Před padesáti lety, v roce 1951, to byla šachta Jeruzalém 9, Bytíz 10 a 11, před 40 lety pak šachta č. 25. Poslední raženou šachtou byl Palec III v roce 1974. Ke dni 1. 5.1949 pak byl v Příbrami zřízen samostatný báňský inspektorát č. 7 jako odbočka n.p. Jáchymovské doly Jáchymov.

V roce 1956 bylo také dosaženo rekordu - vyražení 1 021,3 m překopu za měsíc.

Před 35 lety, 1.ledna 1966, byl zřízen odštěpný závod Želivka - UD Příbram, n.p. se sídlem ve Zlenicích a začala ražba přivaděče pitné vody pro Prahu. Ražba trvala 5 let, poslední metr byl vyražen 29.dubna 1971.

Před 30 lety, v červenci 1971, bylo na jámě 17 S dosaženo hloubky 1681 m, největší hloubky v republice a střední Evropě.

V roce 1960 přesídlila do Příbramě Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin (později GŘ ČSUP).

Paraple Příbramska[editovat]

Příbramský deník vyhlásil anketu čtenářů Paraple Příbramska 2001. Anketa měla odpovědět na otázku užitečnosti či neužitečnosti toho kterého kandidáta z řad poslanců, senátorů, starostů, členů zastupitelstev.

Na adresu redakce přišlo 1015 hlasovacích lístků. Cenou pro nejužitečnějšího politika se stal velký deštník Deníků Bohemia. Nejméně užitečný politik získal mapu do Prčice.

Paraple získala poslankyně Vlasta Parkanová, těsně sledovaná naším panem starostou Mgr. Josefem Vackem.

Mapu do Prčice získala poslankyně Eva Dundáčková, stínová ministryně spravedlnosti vlády ODS. Na druhém místě skončil senátor Zdeněk Vojíř.

1. květen 2001 - lásky čas[editovat]

Pálení čarodějnic nezpůsobilo žádné škody a nebyly hlášeny ani žádné výtržnosti.

Máj nastoupil skutečně přesvědčivě. Hned první den nás překvapil rekordní teplotou - 27 stupňů Celsia. Byl dokonce překonán teplotní rekord z roku 1955.

Tento den je důležitý zejména pro ženy, které by měly být políbeny pod břízou nebo rozkvetlým stromem, aby byly čilé a neuschly. Někteří muži však k tomuto úkolu přistupují poněkud svérázně za účelem zrušení případné vycházky do přírody a přinášejí domů příslušné větvičky a povinnost líbání realizují v klidu domova.

Tak jako každý rok oslavili komunisté Svátek práce na náměstí 17. listopadu. Oslav se účastnila převážně starší generace. V 10 hodin zazněla hymna ještě z doby Československa. Slavnostní projev přednesl předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Petr Šimůnek. Náměstí zaplnily slogany a poutače. Podepisovala se petice proti vybírání školného a rozdával se propagační tisk.

Pojištění majetku města[editovat]

Majetek města v hodnotě 3 miliard korun proti živelným pohromám pojistí Česká pojišťovna a Kooperativa, které vyšly vítězně z konkurzu mezi 7 firmami. Smlouva je podepsána na jeden rok.

Gymnázium na semináři UNESCO[editovat]

Učitelka Gymnázia Příbram Zdena Mašková se zúčastnila čtrnáctidenního mezinárodního multikulturního semináře UNESCO v Izraeli. Představila zde práci Regionálního střediska pro výchovu k lidským právům, které působí na Gymnáziu. Dále přednášela o právech žen a Romů v ČR a připravila výstavu o 4 multikulturních projektech na škole. Výsledkem jednání bude mimo jiné i spolupráce s izraelskou střední školou.

3. 5. 2001 Vernisáž výstavy[editovat]

V Galerii Františka Drtikola byla zahájena výstava „Možnosti proměny“. Výstavu zahájila PhDr. Alena Potůčková, zahrála skupina B.O.S.

Jedná se o kolekci výtvarného umění z let 1970-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze. Díla vznikla převážně v období devadesátých let, tedy v době, kdy nové vedení muzea mohlo po dlouhých dvaceti letech normalizační éry navázat na úspěšnou sběratelskou tradici svých předchůdců ze šedesátých let.

4. a 6. 5. 2001 Oslavy hasičů[editovat]

Čtvrtý květen je neoficiálně oslavován jako Den hasičů. V tento den má svátek svatý Florián, patron hasičů.

V pátek byly oslavy zahájeny Dnem otevřených dveří na stanici územního odboru Hasičského záchranného sboru včetně hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Příbram I, Příbram VIII a hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů na Březových Horách.

V neděli byly oslavy zahájeny velkým průvodem od objektu HZS ve Školní ulici směrem na náměstí 17.listopadu a náměstí J.A.Alise na Březových Horách. V průvodu nechyběli představitelé města, zástupci z okolních hasičských sborů a půvabné mažoretky.

V kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách byl vysvěcen prapor Sboru dobrovolných hasičů z Březových Hor, který společně se sborem Příbram I slaví 115. výročí vzniku. Prapor vysvětil katolický farář P. Rozmajzl společně s farářem československé církve husitské Františkem Božovským a kmotrami se staly Eva Číhalová, Hana Eisenreichová, Marie Vojířová a Eva Bláhová. Autorka praporu Jana Kosíková na něm pracovala celý rok. Slavnostní projevy přednesli zástupci hasičů, senátor Vojíř, poslanec Bláha a pan starosta Vacek. Poté se průvod odebral k památníku padlých před budovou muzea, kde po položení věnce přednesl projev ředitel muzea dr. Velfl.

Průvod zmrzlých účastníků se dále přesunul do prostoru nádvoří dolu Marie, kde byly předvedeny ukázky výcviku mladých hasičů a činnosti záchranářů. Zároveň byla předvedena historická i moderní technika.

Přesto, že počasí bylo více než chladné, nálada účastníků byla výborná a celá akce se velmi vydařila.

5. 5. 2001 Vojenská přísaha[editovat]

Dlouhé týdny se u 1. výcvikové základny dělostřelectva v Jincích uklízelo, zametalo, sekala se tráva a natíralo. Nejvíce museli zabrat ti nejmladší vojáci, kteří na vojenskou přísahu pilovali především slavnostní pochod. Poprvé v historii obce a útvaru měl do jineckých kasáren zavítat prezident České republiky Václav Havel. Vzácný host nakonec návštěvu na doporučení lékařů na poslední chvíli odvolal. V posádce se totiž objevily zarděnky. Slavnostní přísaze nakonec přihlížel náčelník generálního štábu Armády ČR generál poručík Jiří Šedivý.

7. 5. 2001 Kladení věnců[editovat]

Političtí představitelé města, okresu, organizací i obyčejní lidé se zúčastnili kladení věnců k památníkům konce 2. světové války v Příbrami.

Slavnost proběhla na třech místech - u památníku osvobození na Hvězdičce, u hromadného hrobu sovětských vojáků na hřbitově ve staré Příbrami a u hrobu rudoarmějců na březohorském hřbitově.

Ve svém projevu připomněl ředitel Okresního muzea v Příbrami dr. Josef Velfl situaci, která zde v květnových dnech 45. roku nastala: zatímco se všude v Evropě oslavoval mír, v této oblasti, přes kterou utíkaly zbytky německých jednotek do amerického zajetí, ještě umírali lidé. Poslední obětí války se tak stal Josef Sládek, který padl 12. května při střežení hlavní strakonické silnice. Na příbramských hřbitovech je pohřbeno nejen 37 sovětských vojáků a 23 našich občanů, ale i 94 vojáků německé armády. Pohřbeno je zde i 12 Vlasovců, kteří se zasloužili o osvobození Příbramě.

Příbramští myslivci[editovat]

Každoročně se sejdou myslivci na okresním sněmu, který jim předepisují vlastní stanovy. Na konferenci hodnotil svoji činnost Okresní myslivecký spolek Příbram za uplynulý rok, plány hospodaření se zvěří, práci s mládeží, zkoušky a další.

Základna neustále stárne, i když ročně přibude kolem 25 nových členů. Na Příbramsku je v současné době 1850 myslivců, před 8 lety jich bylo 2150.

Příbram byla zařazena mezi okresy, kde se zkušebně dělá tzv. plombování ulovené zvěře. Jde o to, že myslivečtí hospodáři na základě schváleného plánu chovu a lovu zvěře dostanou přesný počet přidělených plastových plomb. Je to kvůli pytláctví. Myslivec, jenž uloví třeba srnce, musí mu dát plombu. Potom může kus vyvrhnout a dále s ním manipulovat. Podle vydaných a odevzdaných plomb se dá kontrolovat odlov zvěře.

Březové Hory - Dědičná štola[editovat]

Březové Hory od nepaměti patřily k největším nalezištím stříbra v Evropě. Největším do dnešních dob zachovalým a nezatopeným důlním dílem je Dědičná štola. Jde o důmyslný systém chodeb, který byl vybudován v 18. století a sloužil k odvodňování březohorských a bohutínských dolů. Příbramská Dědičná štola měří 22 kilometrů. Horníci ji razili 70 roků. Jen stěží v dnešní době pochopíme, jak mohl horník za svitu plamínku kahanu rubat tvrdou skálu jen pomocí kladiva, vrtáku a střelného prachu.

Dědičná štola dodnes slouží svému účelu. Chodby sbírají podzemní vodu a vedou ji k říčce Litavce. Štola končí u Trhových Dušníků. Kvalitní vodu z podzemí lze použít jako pitnou.

Osadní výbor zasedal[editovat]

Osadní výbor Březových Hor, který je zatím stále jediným osadním výborem v rámci Příbrami, již zasedal. Kromě procedurálních věcí se zabýval návrhy na architektonické řešení březohorského náměstí, okolí knihovny a úpravy areálu haldy dolu Marie.

Návrh na úpravu náměstí J.A.Alise počítá s obnovením obousměrného provozu z hlavní rožmitálské silnice, s rozmístěním parkovacích stání podél okrajů náměstí a s novým rozmístěním laviček. Architektonický návrh na úpravu okolí březohorského zdravotního střediska, kde sídlí i knihovna a působí zde klub „Bojujeme proti nudě“, počítá s úpravou chodníků, opěrných zdí a s vybudováním ohniště pro děti.

Zajímavou studii předložil Spolek Prokop. Přichází s myšlenkou zřídit na haldě dolu Marie vycházkovou trasu, která by vlastně kopírovala současné pěšiny. S minimálními náklady by tak mohl vzniknout okruh, který umožňuje velmi pěkné výhledy na město a okolí.

10. 5. 2001 Zahájení festivalu Antonína Dvořáka[editovat]

Na Zámečku v Příbrami byl v 18 hodin zahájen hudební festival Antonína Dvořáka. Úvodní projev přednesl vnuk hudebního skladatele Antonín Dvořák, který se věnuje účinné propagaci hudby svého slavného předka. Uvedl, že jeho děda při komponování oper, děl kantátového typu, komorních a orchestrálních skladeb popsal téměř dvanáct tisíc stran. Naučil se dva cizí jazyky slovem i písmem, z toho angličtinu jako samouk v dospělém věku. Stal se nejzcestovalejším Evropanem ve své době. V éře kočárů, lokomotiv a parníků stačil dvakrát navštívit Ameriku, devětkrát Anglii a jednou Rusko. Antonín Dvořák obdržel dva čestné doktoráty, stal se profesorem kompozice na pražské a newyorské konzervatoři, několikrát byl přijat na audienci u císaře Františka Josefa I., stal se členem České akademie věd a umění v Praze a řádným členem berlínské Akademie.

Hudební část zahájil ženský sbor rakovnických učitelek Magistrae Reconenses. Po jejich vystoupení se představila Martina Kociánová, známá spíše jako moderátorka televizních pořadů, v roli zpěvačky.

12. 5. 2001 Rekonstrukce bitvy na Slivici[editovat]

Více než dvě stovky nadšenců z klubů vojenské historie z celé České republiky se zúčastnily rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945 podél demarkační linie. Počasí této akci velmi přálo.

Bylo tu přes osmdesát historických vozidel. Scénář, režie, pyrotechnické efekty a herecké výkony účastníků byly obdivuhodné. Celou akci perfektně moderoval ředitel Okresního muzea v Příbrami dr. Josef Velfl.

Ve třináct hodin se konal u památníku Vítězství pietní akt, kterého se zúčastnil také náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý, váleční veteráni a zástupci organizátorů.

Samotná bitva začala ve čtrnáct hodin a trvala téměř dvě hodiny. Musím se přiznat, že pohled na německé vojáky a důstojníky ve mně vyvolával pocit strachu. Tak opravdově působila celá bitva.

Akci uspořádala obec Milín, město Příbram a Strakonice, Okresní muzeum v Příbrami, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Kluby vojenské historie a techniky Příbram a Brdy, vojenský útvar Jince a další instituce ve spolupráci s Policií ČR.

Lokalita u obce Slivice, ležící asi 8 km jihovýchodně od Příbrami, se stala svědkem posledních vojenských operací 2. světové války v Evropě. V roce 1970 byl odhalen u Slivice Památník vítězství, připomínající ozbrojené střetnutí z 11. na 12. 5.1945 mezi hrstkou partyzánů ze skupiny Smrt fašismu a německými okupačními vojsky, mezi kterými byly i složky elitních divizí SS. Nepřátelské uskupení se vzdalo až po energickém zásahu sovětské armády 12. 5.1945 ve 3 hodiny ráno. Památník je varovným mementem pro budoucí generace.

K tragickému krveprolití na konci války a vlastně již v době, kdy Evropa oslavovala mír, došlo poté, co do prostoru Slivice-Milín-Čimelice postoupila hitlerovská vojska odmítající složit zbraně a usilující za každou cenu proniknout před blížící se Rudou armádou do americké zóny, což bylo v rozporu s nedávno vyhlášenou německou kapitulací. Strategické ústupové trasy vedoucí přes Milín, zvláště hlavní komunikace ve směru od Prahy do Písku a Strakonic, byly v této době již neprůjezdné. Vzhledem k tomu, že jižní a jihozápadní část Příbramska ležela poblíž hranic tzv. demarkační čáry, předem dohodnuté sovětskými a americkými spojenci, nastala zde paradoxní situace, neboť Američané, kteří se dostávali na Příbramsko již od 7. 5.1945, nesměli za touto stop-linií podle předchozí dohody se SSSR vojensky zasahovat. Rudá armáda sem dorazila o čtyři dny později. Mezitím ustupující složky německé branné moci, často zcela bezdůvodně, jindy odvetou za akce domácího hnutí odporu, partyzánů, nebo i vlasovců (příslušníků tzv. Ruské osvobozenecké armády gen. Vlasova), terorizovaly místní obyvatelstvo. Desítky pomníků a pamětních desek roztroušených na Příbramsku připomínají oběti na životech z řad našich spoluobčanů a také sovětských a amerických vojáků, kteří položili životy za osvobození Československa.

Noc otevřených dveří na Vysoké[editovat]

Ve večerních hodinách byla slavnostně otevřena Galerie Václava Kounice v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké a uskutečnila se vernisáž výstavy Století Rusalky.

Zámecký park byl zaplněn návštěvníky, kteří se sem sjeli ze všech koutů. Ve 22 hodin přednesli nejslavnější árie Rusalky sólisté Státní opery v Praze Milan Burger a Daniela Radosa. Poslouchat tyto árie přímo v prostředí, kde vznikly, bylo skutečně nezapomenutelné. Navíc byl celý park slavnostně nasvícen. Celá expozice je uspořádána velice profesionálně a návštěvníci odcházeli více než spokojeni.

13. 5. 2001 Svátek maminek[editovat]

Všem maminkám patří vždy druhá květnová neděle. Tento svátek vyjadřuje lásku, vděk a poděkování všem maminkám.

Existuje mnoho způsobů, jak v tento den udělat maminkám radost, ale určitě by při této příležitosti neměla chybět kytička.

Jsme mistry světa v ledním hokeji[editovat]

Čeští hokejisté porazili ve finále šampionátu v Hannoveru Finsko 3:2 v prodloužení a stali se tak již potřetí v řadě mistry světa. Radost byla neskutečná.

Během dvaceti minut po skončení zápasu všichni naprosto spontánně vyrazili do ulic. Ve tři čtvrtě na jedenáct byly ulice plné aut, vlajek, křiklavých klaksonů a fanoušků. Náměstí 17. listopadu bylo skoro neprostupně uzavřeno projíždějícími auty, doprostřed se dostali jen ti nejodvážnější. Oslavy se protáhly do pozdních hodin.

Z oslav vítězství našich hokejistů se stává příjemná tradice, kdy všichni pociťujeme hrdost nad tím, že jsme Češi. Doufejme, že za rok budeme opět slavit.

14. 5. 2001 Pohár starosty města[editovat]

Tréninkové centrum talentované mládeže při Cykloklubu Příbram pořádá první ročník cyklistické ligy příbramských škol o pohár starosty města Mgr. Josefa Vacka.

Termíny závodů jsou tři pondělky: 14. května se jede časovka na jeden kilometr. Tratí závodu je stará silnice mezi Novým rybníkem a Fialákem. O týden později se pojede tamtéž závod na horských kolech a seriál uzavře okruhový závod ve spodní části letiště ve Dlouhé Lhotě.

18. 5. 2001 Varhanní koncert[editovat]

V rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka se konal na Svaté Hoře varhanní koncert Francouze Yvese Castagneta - prvního varhaníka známé katedrály Notre Dame v Paříži.

Vyslechli jsme skladby F. Mendelssohna - Bartholdyho, koncert d moll J.S.Bacha atd.

Se zatajeným dechem jsme žasli, co vše lze zahrát na varhany. Po skončení koncertu jsme zažili další překvapení - očekávali jsme příchod nějakého staršího pána, ale poděkovat nám přišel mladý drobný muž s výrazem chlapce.

Zdražení plynu[editovat]

Od prvního července se letos již podruhé zvýší cena zemního plynu pro domácnosti. Lednové zdražení bylo dosti drastické (o 25 procent), nyní bude nárůst mírnější - o deset procent.

Naopak elektřina pro domácnosti i podnikatele - maloodběratele s nejběžnější sazbou B bude levnější, protože vstoupí v platnost nová tarifní soustava, odvozená od velikosti jističe.

Rekonstrukce kasáren 1. máje[editovat]

První etapa rekonstrukce kasáren 1. máje přinese městu do konce měsíce června obchodní prostory situované v přízemí a dvacet dva bytů. Dále tu vznikne dvacet čtyři jednolůžkových místností ubytovny.

Byty budou sociálního typu, pouze se základním vybavením, což se promítne ve výši nájemného. Jeden byt bude bezbariérový. Ubytovny budou mít společné sociální zařízení.

Firma IDOS Praha s.r.o., vítěz výběrového řízení, poskytla městu za výhodných podmínek dodavatelský úvěr. Druhá etapa rekonstrukce přinese dalších dvacet čtyři bytů, z toho dva bezbariérové. Celý objekt bude zateplen, budou zpevněny okolní plochy a postaveno nové parkoviště. Bude také instalováno nové veřejné osvětlení a v celém prostoru budou na závěr provedeny sadové úpravy.

Město se tímto způsobem snaží o rychlé a reálné řešení těch nejnaléhavějších bytových potřeb svých občanů.

Nové značení ulic[editovat]

Zastupitelstvo města schválilo označování ulic a ostatních veřejných prostranství červenými tabulemi o velikosti 30 x 60 centimetrů s bílým rámečkem a písmem. Pod názvem ulice bude uvedena i městská část.

Nezaměstnanost v kraji[editovat]

Míra nezaměstnanosti v kraji opět klesla. Ke konci měsíce dubna je v našem kraji celkem 35.589 nezaměstnaných, což představuje 6,4 procent a volných míst je 9.953. V míře nezaměstnanosti je na tom nejhůře Kutnohorsko s 9,9 procenty. Okres Příbram má 7,8 procent nezaměstnaných.

16. 5. 2001 Květinový den[editovat]

Tento den pořádá už pátým rokem Liga proti rakovině květinový den. Žlutou kytičky měsíčku zahradního s modrou stužkou jsme si zakoupili za částku 20 Kč. Výtěžek akce jde na výzkum rakoviny. Prodej kytiček letos zajišťoval oblastní spolek mládeže Českého červeného kříže. Na tuto akci všichni rádi přispíváme a věříme, že pomůžeme v boji proti zákeřné rakovině.

20. 5. 2001 Pražský maraton[editovat]

Nejstarším účastníkem sedmého ročníku mezinárodního Pražského maratonu byl příbramský Karel Hladík. Ve svých 76 letech běžel již 51. maraton a opět dokázal, že ještě zdaleka nepatří do starého železa.

21. 5. 2001 Venkovní bazény v provozu[editovat]

Od pondělka je v provozu venkovní bazén na plaveckém stadionu. Areál Nového rybníka bude rovněž zprovozněn. Technické služby zahájily blokové sekání trávy a čistění města.

22. 5. 2001 Jablko nebo citron[editovat]

Pod záštitou Ministerstva vnitra ČR a Policejního prezidenta ČR se konala dopravně-preventivní akce Jablko nebo citron. Policisté Dopravního inspektorátu okresního ředitelství Policie ČR Příbram za účasti zástupce pojišťovny Generali a dětí prováděli měření rychlosti u 7. základní škody. Děti odměňovaly řidiče podle jejich chování za volantem. Řidiče, kteří dodrží rychlostní limit, obdarovaly veselým obrázkem a jablíčkem. Nedisciplinovaní řidiči obdrželi obrázek se smutným obličejem a kyselý citron.

Cílem akce bylo vyvolat pocit osobní účasti všech účastníků silničního provozu a ukázat problém nedodržování rychlostních limitů. Právě v průběhu školního roku jsou výrazně ohroženy především děti na svých cestách do školy.

Matylda oslavila narozeniny[editovat]

Mateřské centrum Matylda oslavilo své třetí narozeniny. Oslavy byly velkolepé, protože i počasí přálo. Děti ozdobily tři narozeninové dorty barevnými lentilkami. Byly pro ně připraveny veselé soutěže. Holčičky závodily s kočárky, kluci na malých odstrkovadlech. Děti také zkoušely svou šikovnost v házení míčků na šaška, chytání rybek nebo v přenášení míčků v naběračce po určité trase. Za každou soutěž děti dostaly obrázkové razítko na ruku a ze stromu sladkostí si mohly utrhnout malou odměnu. Na závěr se tančilo a zpívalo.

Střední průmyslová škola bude slavit[editovat]

Letošní podzim bude pro příbramskou Střední průmyslovou školu významný - oslaví 150. výročí vzniku učiliště. Právě probíhají práce na obnově historické fasády budovy C, jež podle projektu ing. Václava Svobody (vyučujícího na SPŠ) provádí firma ALVA Příbram. Ta se zavázala, že vše bude skončeno k výročí učiliště. Investorem akce je Městský úřad Příbram.

Ekologie[editovat]

Jednou z významných součástí nově koncipovaného národního programu vzdělávání má být i výchova k ochraně životního prostředí. Na březohorské škole má tato oblast dlouholetou tradici.

Kladný vztah k aktivnímu ovlivňování kvality životního prostředí si žáci vytvářejí jak v rámci vyučovacích hodin, tak aktivní spoluprací na mezinárodních ekologických projektech. Projekt GLOBE, který vznikl v USA, se zaměřuje na řešení otázky, zda dochází ke změnám životního prostředí vlivem oteplování Země. Žáci denně v přesně stanovenou dobu měří a pozorují kvalitu a parametry v oblastech meteorologie, hydrologie, biometrie a fenologie. Naměřené a zpracované hodnoty jsou odesílány přes internet do centra Globe ve Washingtonu, kde jsou začleněny do světových map.

Další aktivitou je spolupráce na dílčích projektech ucelené nabídky ekologického sdružení TEREZA - sledování kyselých dešťů, čistoty ovzduší podle výskytu různých druhů lišejníků nebo sledování spotřeby energií v domácnosti.

Škola rovněž zajišťuje sběr separovaného odpadu a děti i jejich rodiče postupně považují takové akce za samozřejmost.

Soubor pohlednic[editovat]

Město Příbram vydalo dvanáct nových pohlednic výtvarníka Jana Čáky.

Mezi motivy pohlednic najdeme půvabnou Vysokou s vilou Rusalkou a zámečkem, zříceninu hradu Valdek či klenoty architektury spojené s březohorským důlním revírem.

Na pohlednicích se poprvé objevuje prezident Masaryk a hlubošský zámek, Ernestinum-příbramský Zámeček, kostel sv. Petra na Slivici a Maková Hora, poutní místo s kostelem sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské.

26. 5. 2001 Turnaj národnostních menšin[editovat]

Na stadionu Na Litavce se střetlo 16 družstev v rámci třetího ročníku turnaje národnostních menšin žijících v ČR o pohár místopředsedy Senátu ing. Zdeňka Vojíře. Slavnostního zahájení se zúčastnily významné osobnosti našeho politického života.

K incidentu došlo při utkání mezi Řeky a Vietnamci, dokonce se i střílelo. Nakonec bylo družstvo Řeků vyloučeno. V turnaji zvítězilo družstvo Slováků, druzí skončili Vietnamci a na třetím místě se umístil tým České televize.

Princeznička Příbramska 2001[editovat]

V příbramské sokolovně se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězek ankety o nejsympatičtější děvčátko ve věku do tří do šesti let Princeznička Příbramska 2001. Program perfektně uváděli taneční mistr Jiří Dohnal a Romana Navarová z Rádia Prácheň.

Na podiu se postupně představily téměř všechny princezničky z celkového počtu 121. Všichni přihlížející byli okouzleni rozpaky i suverenitou malých děvčátek v krásných šatičkách.

Jako první se umístila Dominika Handlová, druhá skončila Monika Sladká a třetí Monika Pechová.

Naše miss Kateřina Stočesová, Monika Jurdáková a Gabriela Čermáková mají skutečně zdatné nástupkyně.

Tenisový turnaj[editovat]

Skutečně nabitá událostmi byla tato sobota. Představenstvo Okresní hospodářské komory pořádalo sedmý ročník VIP tenis Cupu 2001, jako již tradičně pod záštitou senátora ing. Jiřího Ruckla.

Své síly proti sobě změřili vyslanci příbramských a jiných podniků a firem společně se známými osobnostmi. Připraveny byly zajímavé ceny, nechyběla ani cena útěchy.

Celkem se do turnaje přihlásilo 12 dvojic, které byly rozlosovány do čtyř skupin.

Vítězem turnaje se stala dvojice Bartoš - Petrášek. Cenu útěchy získala dvojice Rosenbaum-Vítek. Nejtvrdší podání měl Lubomír Kašák, prezident IDOS, hráč s nejkrásnějšíma nohama byl Petr Kotlovský z Průzkumu, nejerotičtějším hráčem byl Václav Velát z VAVEXu a hráč s nejlepším sestřihem byl Jaroslav Starka z FC Marila. Prostě o humor nebyla nouze.

27. 5. 2001 Šebrle ovládl svět[editovat]

A opět český sport pokořil svět. Náš vícebojař Roman Šebrle po fantastickém výkonu překonal stávající světový rekord. Jeho nová hodnota je 9026 bodů. Poprvé byla překonána hranice 9000 bodů.

Marila skončila na 4. místě[editovat]

Příbramská Marila se umístila na 4. místě 1. Gambrinus ligy. Zásluhou tohoto úspěchu si zajistila účast v nastávajícím ročníku poháru UEFA.

Velmi potěšující je, že u kormidla našeho celku zůstává trenér Jiří Kotrba, který mužstvo vytáhl ze dna tabulky až na letošní 4. místo. Za jeho zásluhy mu byla předložena exkluzivní smlouva na 10 let. Tak dlouhou smlouvou se nemůže pochlubit žádný jiný trenér naší nejvyšší soutěže.

Od července vyšší nájemné[editovat]

Nájemné v městských bytech se od 1.července 2001 mírně zvýší. Na základě cenového výměru Ministerstva financí bude nájemné vypočteno podle koeficientu l,04. V praxi to například znamená, že dosavadní cena v bytech II. kategorie ve výši 10,55 Kč bude nyní 10,97 Kč. V bytech I. kategorie zaplatil nájemce dosud 13,06 Kč a od 1.7. bude tato částka 14,62 Kč. Tyto údaje se samozřejmě týkají jednoho metru čtverečního. Celkově se jedná o zvýšení o 4 procenta.

Zároveň se od 1.července zvyšuje cena vodného a stočného. Cena vody, včetně stočného a DPH se usnesením Zastupitelstva města č. 904/2001 ze dne 20. 5. 2001 zvyšuje z 35,70 Kč/m3 na 37,40 Kč/m3.

Otevření nukleárního oddělení ZÚNZ[editovat]

V příbramské nemocnici ZÚNZ bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované oddělení nukleární medicíny. Této akce se účastnil i ministr zdravotnictví Bohumil Fišer a jeho 1. náměstek Michal Pohanka. Nechyběli ani senátor Zdeněk Vojíř, poslanci Jan Bláha a Eva Dundáčková a další osobnosti Příbrami.

Celková obnova stála 46 milionů korun, kdy 19 miliony přispělo Ministerstvo zdravotnictví ČR a 27 milionů investovalo samotné zařízení. Vzniklo tak pracoviště s nadregionální působností a 12ti hodinovým provozem.

Česká republiko, neslepni![editovat]

Česká republiko, neslepni! - tak se jmenuje akce, která se v těchto dnech rozjela po celé naší republice v mnoha městech. Týmy očních lékařů ve speciálním stanu vyšetřují v určité dny lidi, kteří mají zájem zjistit, zda se u nich neprojevuje oční choroba tzv. glaukom (zelený zákal).

Zhruba 340 občanů se nechalo na náměstí TGM vyšetřit. Lékaři jim změřili nitrooční tlak, zorné pole a vyšetřili i oční pozadí a úhel přední komory oka. Navíc ještě přítomní zodpověděli několik otázek v dotazníku.

Výročí důlní katastrofy na Březových Horách[editovat]

V úterý 31.května 1892 v 11 hodin dopoledne vypukl ve sklípku náraziště Mariánské štoly požár. Nikdo netušil, jak děsivá katastrofa to bude. Zahynulo při ní 319 osob, zůstalo 285 vdov a 960 sirotků. V dolech zahynulo i devět koní. Jednalo se o největší tragickou událost nejen v naší zemi, ale v celé střední Evropě. Všech pět tehdy fungujících šachet Marie, Prokopka, Anna, Vojtěch a Ševčín bylo vzájemně propojeno soustavou chodeb a komínů. Mezi jednotlivými doly neexistovaly větrné uzávěry. Hlavní snahou záchranných prací bylo dostat na povrch co nejvíce lidí. Havíři si vzájemně pomáhali. Např. Matěj Hrbek, kočí v podzemí, byl vyzván, aby vyjel na povrch a zachránil se, ale on se snažil zachránit i koně a zahynul. Nebo havíř Aksamit sfáral celkem 250 krát. Na příbramském a březohorském hřbitově připomínají neštěstí pomníky. Soud s viníky se konal 2. července téhož roku. Hlavní obžalovaný, který z neopatrnosti odhodil oharek doutnajícího knotu, byl odsouzen ke 3 rokům těžkého žaláře a čtvrtletnímu půstu.

7. 5. 2001 Tmavomodrý svět[editovat]

Premiéru nového českého filmu režiséra Jana Svěráka s názvem Tmavomodrý svět přijel do příbramského kina Mír slavnostně uvést jeho otec, autor scénáře Zdeněk Svěrák a herec Jiří Lábus, který si ve filmu zahrál také jednu menší roli.

Jejich návštěva byla spojena s autogramiádou. Oba pány přišel do kina přivítat náš pan starosta Mgr. Josef Vacek, místostarosta ing. Ivan Fuksa a další radní. Vedoucí příbramského kina Jiří Hofman nepamatuje takový nával lidí, jako byl na tento film, který vzbudil mimořádný ohlas. Vstupenka stála 65,- Kč.

15.-17. 5. 2001 Živnostenská výstava[editovat]

Na zimním stadionu se ve dnech 15.-17. 5. 2001 konala již 11. živnostenská, průmyslová, hospodářská a školská zemská kontraktační a prodejní výstava. Slavnostní přestřižení pásky provedl krajský hejtman Petr Bendl spolu s místostarostou Ivanem Fuksou, předsedou Sdružení podnikatelů Příbram Aloisem Dvořáčkem a předsedou Sdružení podnikatelů ČR Dandou.

Pro návštěvníky bylo připraveno překvapení v rámci akce „Zasaď strom“, kdy příchozí obdrželi jako pozornost sazenici smrku i s kořeny. Cena vstupného zůstala stejná jako loni, t.j. 20,- Kč, pro děti, důchodce a vojáky 10,- Kč

Výstavy se zúčastnilo celkem 150 vystavovatelů, návštěvníků přišlo téměř 15.000. Zároveň se přihlásilo již 27 vystavovatelů na příští ročník výstavy, která proběhne od 14. do 16. června 2002. Pořadatelé hledají nové cesty, jak výstavu ještě více oživit. Necháme se překvapit.

Výstavba bytů[editovat]

Kombinovaný dodavatelský úvěr ve výši 42 milionů korun je výsledkem spolupráce tří subjektů - hlavního investora Města Příbram, Komerční banky a dodavatelské firmy IDOS. Komerční banka pro Město Příbram vytvořila ve spolupráci s dodavatelem stavby balíček služeb, který je výhodnější než klasický úvěr. Tento projekt ukazuje, jak mohou obce a města řešit bytovou situaci..

V bývalých kasárnách 1. máje, které město bezúplatně převzalo v roce 1994, vznikne v I. etapě 22 tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny a také 92 míst v ubytovně pro sociálně slabé občany. Stavba byla zahájena v prosinci loňského roku a do konce července bude hotova I. etapa. Tempo stavebních prací, které provádí firma IDOS, je skutečně nezvyklé a nikterak neubírá na kvalitě provedených prací.

Městu Příbram se i na tuto stavbu podařilo získat dotační prostředky ze Státního fondu bydlení ve výši téměř 18 milionů korun a tak bude hned navazovat i II. etapa.

Do prvních bytů se mohou noví nájemníci nastěhovat již v srpnu. O klíči, podle kterého budou byty přidělovány, rozhodne Rada města. Zároveň dojde i k výraznému oživení a zkulturnění této části města.

Dvě zajímavé výstavy[editovat]

V Galerii Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum připravilo Okresní muzeum Příbram dvě zajímavé výstavy.

První, nazvaná Hospodářské stavby Podbrdska a středního Povltaví, sleduje hospodářské objekty zemědělských usedlostí v regionu Podbrdska dokumentované především sbírkami Okresního muzea Příbram, Muzea B. Horáka Rokycany a Prácheňského muzea v Písku.

K prezentování byla využita základní národopisná dokumentace (kresby, fotografie, modely), ale i současné snímky. Mezi exponáty výstavy je zahrnuta i fotodokumentace hospodářských objektů vznikající od r. 1999 v souvislosti s budováním Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci.

Druhá výstava má název „Svět hmyzu“. Jde o výstavu makrofotografií hmyzu od Jaroslava Vrány doplněnou o ukázky z entomologických sbírek.

Poslední premiéra v divadle[editovat]

Poslední premiérou sezóny Divadla Příbram byla hra s názvem „Zepředu, zezadu“, jejímž autorem je M. Frayn. Hra byla přeložena do dvaceti jazyků, hrála se snad po celém světě a na českých jevištích patří k nejhranějším kusům.

Jedná se o bláznivou frašku, v níž podstatnou roli hraje sedm dveří, několik mizejících a objevujících se talířů sardinek, putující láhev whisky a řada jiných kouzel. Žánrem i bláznivým tempem připomíná filmovou grotesku.

Kdo se chce odreagovat a od srdce zasmát, neměl by s návštěvou divadla otálet.

Aktivní odpočinek v Příbrami[editovat]

Jak aktivně odpočívat v době prázdnin v Příbrami? K tomuto účelu slouží především areál Nového Rybníka. Nachází se tady nejenom koupaliště se zázemím a občerstvením, ale i několik zajímavých míst.

Jedním z nich je skatepark, který byl vybudován jako alternativa pro trávení volného času mladých lidí. Je tu U-rampa a několik dalších překážek. Koncepci skateparku navrhla odborná firma.

Vedle skateparku je lezecká stěna Jakub. Ta slouží jako výcvikový trenažér pro profesionály, ale také pro zpestření výuky tělesné výchovy u školních dětí. Stěnu využívá i široká veřejnost. Za poplatek se jim věnují zkušení instruktoři, kteří také zapůjčují potřebné vybavení.

Jedním z dalších tradičních míst, která jsou určena k aktivnímu odpočinku, je minigolfové hřiště. Je na něm osmnáct jamek, které jsou umístěny na různě obtížných drahách.

Dále je v areálu připravena například výstavba hřiště na volejbal, malou kopanou, případně víceúčelové hřiště.

Kolem rybníka budou nainstalovány cedulky se vzdáleností určující počet metrů po obvodu rybníka. To určitě ocení vyznavači kondičního běhání. Délka jednoho okruhu je 909 metrů.

Král trávníků[editovat]

Králem fotbalových trávníků byl na Žofíně vyhlášen čtyřiadvacetiletý záložník příbramské Marily Lukáš Jarolím. Svými stabilními výkony velkou měrou přispěl ke skvělému čtvrtému místu svého mužstva v letošním ligovém ročníku. V anketě sportovních novinářů získal nejvyšší průměrnou známku 6,241.

Uzavírka silnic v Příbrami[editovat]

Okresní úřad v Příbrami povolil na základě žádosti společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby úplnou uzavírku silnice III/1911 v Příbrami, části Březnické ulice.

Silnice je uzavřena od křižovatky silnice s místní komunikací po stávající okružní křižovatku za železničním nadjezdem (starý viadukt). Objízdná trasa je nařízena obousměrně po silnicích a místních komunikacích, ulicích ve směru Brodská, Školní a místních komunikacích ulicemi E. Beneše, Osvobození, Březnická, Čs. armády a Prokopská.

Uzavírka si vyžádala vynechání autobusových zastávek na rozcestí Pod Kaňkou, Školní ulici, poliklinika, sídliště-archiv a Na cihelně.

Tímto opatřením se značně zkomplikovala doprava po Příbrami. Zejména v odpoledních hodinách dochází k velkým frontám aut na křižovatkách a nervy řidičů dostávají zabrat. Věřme, že po ukončení rekonstrukce dojde ke zlepšení dopravní situace.

Sdružení pomáhá lidem[editovat]

Občanské sdružení Klub DEMKA Příbram sdružuje a získává postižené dětskou mozkovou obrnou a jejich rodinné příslušníky a odborníky, kteří se zabývají léčením této nemoci. Vytváří optimální společenské a ekonomické podmínky pro rozvoj postižených touto nemocí. Pracovníci sdružení pomáhají rodinám, kde se vyskytuje člověk postižený dětskou mozkovou obrnou v oblastech práva na vzdělání. Klub se zabývá také integrací nemocných do společnosti a psychorehabilitací.

Za dobu svého působení uspořádalo sdružení více než dvacet pobytových akcí, tři zahraniční zájezdy do Itálie a Řecka, víkendová setkání, řadu besed, přednášek, kulturních a společenských akcí.

Na letošní léto je připraven psychorehabilitační kurs, který se koná ve škole v přírodě ve Střelských Hošticích a jeho letošním tématem je podpora zdravotně postižených proti sexuálnímu zneužití. Tento projekt byl podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dále je připraven zájezd do Itálie, kde je zajištěno ubytování v bezbariérových apartmánech ve vzdálenosti padesát metrů od moře.

Nekonečné plátno[editovat]

Z iniciativy domácí umělecké společnosti Orbis Pictus, kterou založili Ivan Bukovský, Petr Císařovský, Ellen Jilemnická a Lubomír Pešek, za přispění senátorů a zejména ing. Zdeňka Vojíře, vznikl projekt s názvem Orbis pictus: Europa.

Představuje podle autora projektu Lubomíra Peška největší spojení vizí budoucí Evropy očima předních evropských osobností výtvarného umění, které se bude průběžně realizovat během série výstav.

Společnost Orbis pictus chce trvale představovat české umění v evropském kontextu a připravuje v předstihu své výstavy v různých městech Evropy. Účast se odhaduje na 300 až 400 umělců z celé Evropy.

Součástí série výstav se stane pás plátna, na který budou kontaktovaní domácí i zahraniční umělci, každý svým osobitým způsobem, prezentovat svou ideu a navazovat přitom na předchozí příspěvky. Dají tak symbolicky najevo vůli vzájemně si rozumět a hlásit se ke společnému cíli.

Žáci Marily jsou dobří[editovat]

Fotbaloví žáci FC Marily Příbram se zúčastnili třídenního turnaje své kategorie v Nizozemí. V tomto turnaji obsadili druhé místo, což je velkým úspěchem. Kluci předváděli líbivý fotbal a hned tři jeho hráči byli v nominaci na nejlepšího hráče turnaje (Jan Vošahlík, Luboš Kunc a Tomáš Pilík). Fotbalu se v našem městě prostě daří.

Jak léčit špatnou náladu[editovat]

V této hektické době se stále více vytrácí vzájemná úcta a slušnost mezi lidmi. Jak se z toho dostat?

„Ve zdravém těle vládne zdravý duch“, tvrdili staří Římané. Když je duše nemocná psychickými problémy a stresy, doplácí na to tělo.

Stres přichází plíživě a nepozorovaně jako pravý záškodník. Proto drobné příznaky přehlížíme. O to jsou nebezpečnější, neboť dlouhodobým tlakem se rozšíří a mohou vyvolat nezvládnutelné zdravotní kolapsy. Ze statistik vyplývá, že čtyři z deseti vážných onemocnění připadají na vrub právě psychiatrickým onemocněním. Rada, jak se toho vyvarovat, je prý jednoduchá: vycházet sám se sebou, mít sebe také trochu rád a nejenom ty ostatní, neuzamykat se do své ulity, věřit, že po hluboké noci přijde ráno. A pokud na nás nadále padá špatná nálada, šířená i médii, je nejvyšší čas okamžitě vstát a jít třeba kácet stromy nebo dělat cokoliv jiného, co nás beze zbytku pohltí a zaměstná. Pak záhy zapomeneme na svůj svízel. Každá jizva se jednou zahojí a zmizí.Útěchou pro nás může být to, že co nás nezahubí, to nás posílí.

Vojna si zaslouží pozornost[editovat]

Bývalý koncentrační tábor Vojna by měl být podle vládního rozhodnutí, platného již dva roky, postupně zrekonstruován a předem byl prohlášen památníkem. Politici slibovali podporu, ale ministerští úředníci místo finančního zajištění doporučili vedení Okresního muzea Příbram, které má rekonstrukci zajišťovat, aby do tábora nikoho nepouštěli. Proto dne 6.7. odjela z Příbrami delegace, aby osobně v Parlamentu ČR jednala o stavu, který již přímo ohrožuje zachování alespoň dosavadního stavu areálu Vojna pro budoucnost.

Ředitel muzea Josef Velfl měl možnost, aby celou záležitost projednal a vše, co bylo potřeba, i osobně vysvětlil. Na výsledky netrpělivě čekáme.

17. 5. 2001 Máme další miss[editovat]

V Hudebním divadle Karlín proběhlo finále celostátní soutěže Miss Poupě. Mezi třemi nejkrásnějšími dívkami do 18 let se umístila třináctiletá Šárka Vaňáčová z Příbramě. Podařilo se jí získat titul 2. vicemiss Poupě a Miss Sympatia.

Soutěž spočívala ve volné disciplíně (Šárka si zvolila aerobic), v herecké etudě (imitovala Oldřicha Kaisera), v promenádě v plavkách a v rozhovoru s moderátorem. Při aerobicu měla Šárka smůlu, natrhla si šlachy na noze. Nedala se ale odradit a přes značné bolesti, kdy ji na scénu museli donést, v soutěži pokračovala. A vyplatilo se to !

24. 5. 2001 Korunovace[editovat]

Na Svaté Hoře se konala tradiční slavnost Korunovace. Slavnost má své kořeny v roce 1732, kdy byla zdejší milostná soška Panny Marie korunována světícím biskupem pražským Janem Rudolfem Šporkem na základě buly papeže Klementa XII.

Při hlavní pontifikální bohoslužbě v 9.00 hodin předsedal apoštolský nuncius Mons. Giovanni Coppa. Této bohoslužby se tradičně zúčastnili naši zástupci veřejného života. Hudbou doprovázel Svatohorský chrámový sbor a Žesťový septet hudby Hradní stráže a Policie ČR. Po této bohoslužbě prošel objektem Svaté Hory slavnostní průvod s milostnou soškou.

Po celý den se v areálu baziliky konaly různé akce a v obchodní části se čile prodávalo. Krásné počasí přilákalo mnoho návštěvníků

Zároveň jsme si prohlédli nove zrekonstruovaná vrata hlavního portálu. Vrata získala novou barvu. Sondami bylo totiž zjištěno, že původní nátěr byl červený, zatímco hlavní vrata měla po opravě z roku 1982 barvu černou. Takže dostala původní barvu a rozety a ozdobné pásky byly pocínovány, stejně jako se to dělalo v baroku. Záruka na provedenou práci je 20 let.

Opravu financovala obnovená Matice Svatohorská ve výši 257.000,- Kč.

20. 5. 2001 Zasedání zastupitelstva města[editovat]

Dne 20. června - přesně na den zasedání zastupitelstva města - uplynulo 785 let od vydání nejstaršího dokladu o existenci Příbramě.

Zastupitelstvo města schválilo nové názvy ulic, které předem projednala a doporučila letopisecká komise. Bezejmenná ulice u ulice Protifašistických bojovníků na Nové Hospodě se bude jmenovat Zvonková. Také dosud bezejmenná ulice kolem plynárny získá jméno Plynárenská. Část ulice Pod Hvězdárnou se bude jmenovat U Václava. Náměstíčko mezi okresním úřadem a okresním soudem se bude jmenovat náměstí Arnošta z Pardubic.

Ostatní návrhy letopisecké komise neprošly.

21. 5. 2001 První letní den[editovat]

Dnes v 8.34 hodin k nám přišlo léto. Předvedlo se v té nejlepší roli. Bylo krásné počasí, teplota vzduchu 21 stupňů Celsia.