Kritika slov/XLVII. Forma

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kritika slov
Podtitulek: XLVII. Forma
Autor: Karel Čapek
Krátký popis: Výbor z publicistických článků o kultuře jazyka a úvah o dobovém politickém a společenském dění.
Zdroj: http://ld.johanesville.net/capek/dilo
Vydáno: Praha : Československý spisovatel, 1991
ISBN: 80-202-0271-4.
Licence: PD old 70


Toto slovo se vyskytá velmi často ve rčení „pouhá forma“, čímž se vyjadřuje něco prázdného, zbytečného, neživotného. Například říká se, že církevní obřady jsou „pouhá forma“; nebo že některé právní okolky dejme tomu u soudu jsou „pouhá forma“; že tisíc společenských pravidel jsou „pouhá forma“, tedy cosi, čím z vyššího a svobodného hlediska lze beze všeho opovrhovat. — Nejsem sice ani Knigge, ani katolický apologeta a nemíním udělati s formami kariéru na zemi ani na nebi; ale vážím si formy, dokonce tím více, čím dále pokračuje demokracie. Vzpomeňte si na „pouhé formy“ církve: Svátostí křtu stává se narození člověka svátkem a slavností; biřmování slavnostně a okázale posvěcuje pubertu; sňatek není jen smlouva, nýbrž slavnost; umírání člověka je opět chvíle slavná a posvátná; konečně jeho pohřeb je hotovy svátek, abych tak řekl přímo nejkrásnější den jeho života. Tak celý život člověka je orámován svátečním, oslavným a útěšným rámem; slavnostní je vstup i odchod, slavnostní jsou významné chvíle obratu; a třeba tato oslava je „pouhá forma“, uznejte, že právě forma je svátečnější než dejme tomu pečená husa. Všechno pohanstvo, všechny rozumné a povznášející pověry i církve dovedly prostoupit a posvětit lidský život celým systémem oslavných forem; kdežto politika přinesla jen volební jarmark a beztvaré řeči. — Nebo vezměte si právní formy. Říká se, že Anglie je klasickou zemí veřejně právního citu; nepochybuji, že to souvisí s anglickým formalismem a parukami soudců. Středověké právo bylo ohromná soustava forem, neboť jen forma, nikoliv idea mohla krotit polobarbary. Samo kouzelnictví nebylo nic jiného než čirý formalism, nemusels být bytostí démonickou, stačilo, abys pronesl správně určitou formuli, a duchové všech živlů byli ti rázem poddáni. A já pravím bez rozpaků, že kus kouzelnictví zůstává podnes v kterékoli formě. Básníci, vy jste si vědomi, že rýmy a rytmus jsou čiročiré čarování; vy, kněží, to víte o svých obřadech, a vy, soudcové, o svých formalitách. Každá revoluce je daleko více revolucí forem než idejí; zlomte vžilé formy, a máte rozvrat. A zvláště státy, které se teprve zařizují, úřady, které chtějí opět nabýti magické moci, a vládcové, kteří chtějí vládnouti, by měli pochopiti čarodějství forem. Jen nejsušší racionalisté, kteří naprosto nevěří v kouzelnictví, zavrhují formy; avšak je-li třeba čarovati — a po tom žízní duše naše —, je nám třeba forem.