Komunistický manifest/Předmluva překladatele

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Předmluva překladatele
Autor: August Radimský
Zdroj: MARX, Karel a ENGELS, Bedřich. Komunistický manifest. Praha: nákladem časopisu Zář, 1898. s. 3–4.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Autor tohoto spisu, Bedřich Engels, praví na jistém místě třetí předmluvy: „Dojista jest manifest nejrozšířenějším mezinárodním plodem veškeré socialistické literatury, společným programem mnoha milionů dělníků všech zemí a národů.“

Vzdor tomu, že i českoslovanské dělnictvo trvá již po delší dobu na zásadách tímto manifestem hlásaných, zůstal mu původní pramen hainfeldského programu — komunistický manifest — neznámým. Vydavatelstvo „Dělnických Listů“ ve Vídni usneslo se proto, obeznámiti též českoslovanské dělnictvo s obsahem tohoto jak literárně, tak dějinně památného spisu a obrátilo se za tím účelem prostřednictvím překladatele na slovutného autora, Bedřicha Engelse, žádajíc jej o svolení ku překladu, Engels odpověděl následujícím listem:

Londýn, 21. března 1893.

Ct. soudruhu Radimský!

Odpovídaje na Váš dopis ze dne 18. t. m. projevuji nad tím radost, že „Komunistický manifest“ též v českém jazyku vyjíti má. Rozumí se samo sebou, že pokud mne se týče, žádné překážky nestává, naopak sloužiti bude české vydání nejen mně, ale i dcerám Marxovým k největšímu uspokojení.

S přátelským pozdravem českým soudruhům

Váš

B. Engels.

Překladatel.