Jednotný kancionál/Chválu vzdejme, ó křesťané

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Chválu vzdejme, ó křesťané
Autor: anonym
Zdroj: Kancionál
Kancional.cz
Licence: PD old 70
text dle letáčku z roku 1858. Nápěv Ferdinand Pátek a Robert Bauer
Dílo ve Wikipedii: Chválu vzdejme, ó křesťané

 Chválu vzdejme, ó křesťané,
 nejsvětější Matce Páně,
 pějme vroucně nebes Kněžně,
 vzývejme ji všichni něžně.
 Maria, Maria, denice vítězná,
 Maria, Maria, lilie líbezná,
 oroduj za nás, Matko, v každý čas,
 Královno nadhvězdná.

 Panno slavná, Panno svatá,
 bez poskvrny jsi počatá;
 květe rajské líbeznosti,
 kdo by vychválil tě dosti?
 Maria, Maria, denice vítězná,
 Maria, Maria, lilie líbezná,
 oroduj za nás, Matko, v každý čas,
 Královno nadhvězdná.

 Tak jsi byla nebi milá,
 žes nám Boha porodila;
 pravá matko Pána Krista,
 zůstala jsi panna čistá.
 Maria, Maria, denice vítězná,
 Maria, Maria, lilie líbezná,
 oroduj za nás, Matko, v každý čas,
 Královno nadhvězdná.

 V lůně tvém Bůh odpočíval,
 na tvých prsou tiše dlíval.
 Která matka tebe předčí,
 které matky syn je větší.
 Maria, Maria, denice vítězná,
 Maria, Maria, lilie líbezná,
 oroduj za nás, Matko, v každý čas,
 Královno nadhvězdná.

 Ty jsi Panna nejmoudřejší,
 veškeré cti nejhodnější,
 tebe nelze vychváliti,
 tvoji službu rozmnožiti.
 Maria, Maria, denice vítězná,
 Maria, Maria, lilie líbezná,
 oroduj za nás, Matko, v každý čas,
 Královno nadhvězdná.

 Panno věrná, dobrotivá,
 s důvěrou tě hříšník vzývá;
 zrcadlem jsi spravedlivých,
 vzorem duší v Bohu živých.
 Maria, Maria, denice vítězná,
 Maria, Maria, lilie líbezná,
 oroduj za nás, Matko, v každý čas,
 Královno nadhvězdná.

 Ty jsi radost našich duší,
 v tobě krásu ráje tuší;
 ty jsi pramen nábožnosti,
 ty jsi studnice všech ctností.
 Maria, Maria, denice vítězná,
 Maria, Maria, lilie líbezná,
 oroduj za nás, Matko, v každý čas,
 Královno nadhvězdná.

 Ty jsi naše k nebi brána,
 archa úmluvy nám daná,
 hvězda jitřní, jež nám svítí
 za bouřlivé plavby žití.
 Maria, Maria, denice vítězná,
 Maria, Maria, lilie líbezná,
 oroduj za nás, Matko, v každý čas,
 Královno nadhvězdná.

 Ty nemocné uzdravuješ,
 za hříšníky oroduješ,
 útěchou jsi pro plačící,
 všech křesťanů pomocnicí.
 Maria, Maria, denice vítězná,
 Maria, Maria, lilie líbezná,
 oroduj za nás, Matko, v každý čas,
 Královno nadhvězdná.

 Vyvýšená nad anděly,
 nad všech svatých zástup skvělý,
 Královna jsi tvorstva všeho,
 dlíš u Boha všemocného.
 Maria, Maria, denice vítězná,
 Maria, Maria, lilie líbezná,
 oroduj za nás, Matko, v každý čas,
 Královno nadhvězdná.

 Nedej, Matko, zahynouti
 dětem na vezdejší pouti
 a dej lidu prosícímu
 šťastně dojít k tvému Synu.
 Maria, Maria, denice vítězná,
 Maria, Maria, lilie líbezná,
 oroduj za nás, Matko, v každý čas,
 Královno nadhvězdná.