Jak jsem padesát let žil a pracoval : paměti za prvních 50 let mého života 1874–1924

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Jak jsem padesát let žil a pracoval : paměti za prvních 50 let mého života 1874–1924
Autor: Dr. Alexandr Sommer Batěk
Krátký popis: významné dílo memoárové literatury z přelomu 19. a 20. století[red 1]
Zdroj: SOMMER BATĚK, Alexandr. Jak jsem padesát let žil a pracoval : paměti za prvních 50 let mého života 1874–1924. Praha : B. Kočí, 1925. 450 s. (česky)
Vydáno: Praha : B. Kočí, 1925
Licence: PD old 70

Obsah[editovat]

Předmluva

I. Za kolik děkuji svým předkům? Rod Baťků. Rod Suchánků. Rod Rybičků. Rod Minařiků. Rod Rubringerů. Rod Blahnů. Rod Weichetů. Rod Dubois. Můj dědoušek František Batěk. Rod Sommerů. Pověsti o rodech mých předků. Co jsem obdržel od svých rodičů? Dědictví po otci. Vliv příkladu. Život mého otce před sňatkem. 2ivot mé matky před sňatkem. Společný život mých rodičů.

II. Do studií na gymnasiu 1874–1888 Narození v Prádle. Dětství v Horách Matky Boží. Učitel Hanuš. Kanut Löffelmann. Sestřička Valerinka. Na loutkovém divadle. Až jen budem velcí! Stud za své tělo. Nemoci. V Lidicích. Mé první fantasie a má první povídka. Dětské hry. Okolí Lidic. Mé učení před školou. První trest ve škole. Zlý učitel. Hodný učitel pan Kuchař. Šerclovi. Nový nábytek. Hra na piano a hra na housle. Sestřička Elinka. Jak jsem začal vyučovat. Rodina Rákosů. Do Krieglachu ve Štýrsku. U strýce Gustava Březiny. Na hřbitově. Ve 4. třídě. Učitel Pauer. Řídící Longin. Teutschovi. Gölkkreuz. Sommerberg. Zima v Alpách. Zemětřesení. Rosegger. Návrat do Lidic.

Na akademickém gymnasiu (1885–1893) Privátní studium doma. Pan učitel Cicvárek. U Srbů na Smíchově. Profesoři. Divadlo. V Bělčicích. V konviktu. V nemocnici. Nemoci. Spolužáci. Brejle. Divadlo v konviktě. Cesty do školy. Výlet po severních Čechách. U Pučálků. Dr. Jiří Guth. Martinec Zdenek a první láska. Do Paříže na výstavu. Na pařížské radnici. Mme Nafi Lövi. Paříž a výstava Přes Švýcary domů. Profesor Hron. V Budějovicích. U Dra Gutha. Kolportáž Bačkovskému. Influenza a jiné nemoci. Soukromé vyučování. Prohlídka Prahy. Procházky po nábřeží. Svatováclavská trestnice a její studánka. Dělnický první máj. Luckovi. Naučil se plovat. Zřícení Karlova mostu. Frič zemřel. Stavba Jubilejní výstavy. Věnec na Jungmannův pomník. Škola slovanských jazyků. Smrt sestry Valerie. Profesor Jeřábek. Spiritismus. U Jindřichů a u Vaněčků. Jubilejní výstava. Slavnosti v Praze. Elektrická dráha na Letné. V bytu s německými studenty. Školní památník a první báseň. Pohřeb Antonína Jesenského. Slavnost Komenského. Náběhy k organisaci středoškolské. Věřící katolík. V Krieglachu. V Maria Zell. Do Břevnova. Maturita. Profesor Pánek. V Kamenici n. Lipou. Strýc Protivenský. Po stopách štítného. Cesta po jižních Čechách.

III. Dobrovolnický rok na vojně. 1893/4 a voj. cvičení Odvod k vojsku. Odpor k vojenskému stavu. Pout na sv. Horu. U pluku 91. Nadporučík Kühtreiber. Únavná cvičení. Očkování. Útrapy na Mariánských hradbách a u Dejvic. Tresty. Dobrovolnická škola. Jak mne na večírku hoblovali. U Friedmannů. Bázeň před socialismem. Desátníkem. Táborové ležení v Černém Kostelci. Cvičení u Lipan. Přepad v lese. U Lochovic na ostro. Manévry u Příbramě.

1895: Kadetem. První cvičení v Tarnově. Kadet-titular-Korporal. Zkouška. Radost velitelova. Zkouška praktická.

1895: Poručíkem. Uniforma.

1897: Na cvičení do Bochnie. Nadpor. Neumann. Wadovice. Biala. Nervosní jenerál. Polní stráž u Těšína. Na Radhošti. Útok podle pravítka.

1901: Třetí vojenské cvičení. V Turnově. Hejtman Tschau, der. Wardzala. Obešel nepřítele. Koupel v Dunajci a ve Visle. Seinkovičova sekatura. Zadostiučinění. Z Jasenice domů.

1903: Superarbitrován.

1906: Složil důst. hodnost.

V. Studia na universitě. (1894–1899) Soukromé vyučování. U Linka. Plesy a spolek Šeřík. Sochař Wurzl. Fakulta filosofická. Matematika a fysika. V matematické jednotě druhým účetním. Národopisná výstava. Masaryk. Profesor Raýmann. Druhý rok na chemii. Masarykovy přednášky. Otcova neuralgie. Bolesti zubů. Informátorem u Ferd. Lobkovice. V Beřkovicích a Vintířově. Stipendistou chemického ústavu české university. Asistent Zdeněk Peška. V Alliance Française první kinomatograf. Studentský spolek Slavia. Karel Chodounský, Antonín Dvořák a Schmidt Antonín. Výlety se šesti přáteli. V Českém ráji, na Bezdězích, v Beřkovicích a na Řípu. 1895 z Kamenice n. Lipou přes Jihlavu do Brna. 1897 z Budějovic přes Třeboň a Jindř. Hradec do Kamenice. Se šesti přáteli v Orlických horách: Babiččino údolí, Náchod. Brandýs n. Orlicí, Žampach, Praděd, Staré město na Moravě. Poslanec Wolf. Omladina. Uliční tabulky. Nepokoje. Poměr k Braunerovi. Láska k chemii. Chemické názvosloví. Dr. Otokar Šulc. Chemické dopisování s Chodounským. Neblahé poměry na universitě. Písemná práce státní. Seminární práce matematická a paedagogická. Pohlednice na Břevnov. Spolku Hálek přednášel ve Hvězdě. V Krieglachu s matkou a sestrou. Do Maria-Zell. Nocleh v lese nad Mrtvou Ženou. Podivuhodné tušení. U Bendů v Bělčicích. Strýc Václav Benda. Zkoušky klausurní a ústní. Rozčilení po zkouškách. Resignoval na místo zkuš. kand. Disertrace. Prof. Raýmann. Podpora akademie. Rigorosum z chemie a fysiky. Přepjaté nervy. Do Kamenice. Práce tělesná lékem. Výlety se sestřenkou. Rigorosum filosofické. V laboratoři u Braunera. V Budapešti na pohřbu strýce Alexandra Vätra. Obtíže s poslední vůlí. Strýček Čermák. V Krieglachu. Dru Šulcovi psal referáty do Listů chemických. Na Křivoklátu. Flammarion. Tolstoj. Dostojevský. Maeterling. Jirásek. Schreinerová.

VI. V Londýně a v Paříži. (1899–1900) Anglicky v Berlitz-School. Jízda do Drážďan. V Lipsku u Ostwalda. Setkání s Ruhemannem. Noc v Hanoveru. Těžký den v Holandsku. Dobrý člověk v Rotterdamu. Bouře na moři. Z Harwichu do Londýna. Mr. a Mrs Rowley. Londýn. Slečny Zelenkovy. Byt u Mr. Halla. Druhý na Tolmers Square. Prof. Ramsay. Asistent Dra Traverse. Synthese karbidu, fosforu. Výbuch. Duchapřítomnost Mra Holdinga. Anglická formálnost. Večeře u Ramsaye. Přednáška ve Victoria Hall. V Ramsayově loži. Večírek v Criteriu. Práce v laboratoři. Profesor Linde. Patent Office Librery. Prof. Hodgkinson. Prohlídky Londýna. Přátelství Karla Chodounského. Zloba byrokratismu. Válka burská. Osvobozený Ladysmith. Okružní cesta po Anglii a Skotsku. Ramsayova doporučení. Otcova nehoda. Oxford. Koleje a studium v nich. Předměstské divadlo. Prof. Marsh. Mr. Rowley. Birmingham. Prof. Percy Frankland. Manchester. Prof. Perkin. Liverpool. Prof. Campbell Brown. Boj proti mlze u prof. Lodgea. Birkenhead. Glasgow. Prof. Lang. Zkamenělý les ve Whitinch. Loch Lomond. Tighnabruaich. Tunel pod Clydou. Edinburg. Požár. Forth Bridge. Po prvé v automobilu. York. Cambridge. Prof. Ruhemann. Oběd v Cajově koleji. Velikonoce v Londýně. Paříž. Université de Paris. Brána výstavní. Flammarion. Moissan. Smůla ve výstavě. Byt v Paříži. Knihovna sv. Jenoféfy. Prof. Becquerell. Versail. Paní Leclaireová. Oddělení chemické ve výstavě. České výpravy. Zasedání spiritistická. Sèvres. Výlet s prof. Meunierem. Návrat do Prahy. Flammarionova definice Boha.

VII. Prefektem v Akademii hraběte Straky. 1900–1902 Řiditel Trakal. Lekce v nesnášenlivosti. V Želízích a v Ondřejově. Choroba krční. V akademii. Prefekt Kilian a Dr. Papírník. Dr. Kašpar. Správcem kabinetu. Kameráty. Prefekt Baldermann. P. Endrle. Dr. Mrkos. Učil němčině na soukromém gymnasiu. P. Riedl. V laboratoři Dra Šulce. Výbuch. Smrt Karla Chodounského. Oprava chemického názvosloví v Listech chemických. Prostonárodní chemie. Rozchod s Braunerem. Normalie. Hříchy paedagogické. Jízda na kole a nehody při tom. Chemická laboratoř. Pátrání po rodokmenech. O prázdninách svatodušních v Kasejovicích, v Kadově a j. Císař v akademii. Smrt Dra Šulce. Knížecí plivání. Výlet na Karlův Týn. O prázdninách v Jižních Čechách. V Dolním Gruntu. V Tarnově na cvičení. V laboratoři prof. Preise. Inspektor Rosický. Zkušební rok na staroměstské reálce. Řiditel Hofmann, prof. Faktor a prof. John. Výpověď v akademii. Jízda na kole po průmyslových závodech. Marná žádost do Loun. V Kladně u Walda. V Berouně a v Nižboru. V Mladé Boleslavě a znova v jižních Čechách. S Elinkou v Krkonoších. S Drem Absolonem v jeskyních sloupských. Sbírka technologická. Místo v Jičíně. Učení odevzdanosti. Boj s Tolstým. Nedostatky střední školy.

VIII. V Jičíně na reálce. 1902/3 Třídním v primě, Řiditel Hátle. Byt u kolegy Ševce. Prachovské skály. Slavnost v Jičíně. Prof. Křepinský přidělen prof. Vyskočilovi. Prof. Záklasník. Dr. Arnošt Dittrich a kol. Wágner. Prof. Smolař a jeho choť. Zmařené námluvy. Sukova divadelní společnost. Gorkého Měšťáci. Hurt. Eisklub. Paní Wolfová. Maškarní merenda. Jarní výlety. Literární kroužek. Společenský život. Organisace učitelská. Přednášky pro lid. Znalcem krajského soudu. Antibromom. Vyjížďky na kole s kol. Wágnerem. Výlety školní. Slečna Růžena Dittrichová. Fikce atonismu. Matčino přání. Matinčina smrt a pohřeb. Spiritismus. Procházky s Dittrichovými. Salla terena v Libosadě. Vyznání. Dovolení příbuzných. Místo na Průmyslové škole v Plzni. V Litoměřicích u Dittrichů. Svatba v Jičíně u Němců. Kavanovy obrázky. Superarbitrace. Stěhování do Plzně. V Kamenici s Růženkou. Lutherova slova. Poznávání nitra zemského. Citát Duprellův.

IX. V Plzni 1903—1912 Hledání bytu. Byt u p. Hamáčka na Ferdinandské třídě. Okolí a společnost. Lochotín. Divadlo. Přírodovědný klub. Prof. Purkyně. Rodina Tykačů. Přednášky pro lid. Stroj na výrobu kyslíku. Poklop na potraviny. Zasnoubení sestřino. Narození malé Růženky. První výchova. Paní Šnajdaufová. Práce domácí. Ozometr. Svatba sestřina. Svatba otcova. Ilustrované přednášky. Práce do Listů chemických a do Přírody. Řiditel Lhota. Práce ve škole. Byt u Khodlů na Jíkalce. Prodej nábytku. Soudním znalcem v Klatovech. Koželužna Singerova a továrna Brummlova. Soukromé znalectví v oboru odpadových vod. Oprava v Chemical News. Pokusy Blondlotovy a Leducovy. Formologie. U Tilšera. Omyl s perpetuem mobile. Přátelství Dra Babáka. Tatínek do Oseka. Ilustrované přednášky časopisem. Esperanto. Delegátem do Národní Rady. Spoluredaktorem Přírody. Zdravotnictví. Kočovné kursy. Sklamání u lakýrníků. Krádeže v posluchárnách a při přednáškách. Zmařená naděje na cestu do Anglie. Růženčin deník. Nová dceruška Andulka. Blesk na Jíkalce. Nová myšlenka. Studoval Ernsta Macha. R. 1906 v Litoměřicích. Složil hodnost důstojnickou. Smrt p. Dra Lugra. Den reklamy v Praze. Do Sokola. Erben. Návštěva zástupců obchodních komor. Angličtí žurnalisté a přípitek Steadovi. Těžké placení dluhů. Spásný nápad. Nesnáze se znalectvím. Těžké vymáhání platů. Započtení let. Syn Alex. Na Lochotíně. Divný zvyk a divné léčení. Sokol v Litoměřicích. Pan říd. Zelenka. Hospodaření na Lochotíně. Přílohy Ilustrov. přednášek a Přírodovědné rozhledy mládeže. Dr. Hortvík a abstinetní rodina. Zájmy všelidské Předsedou esperantské mezinárodní Volné myšlenky. Konsulem amsterdamského Kosmu. Nitrobakterin. Prof. Cart z Paříže na Lochotíně. Styk s Forelem. Proti Idu. Unie kontra Associe. Předsedou Associe. IV. sjezd přírodozpytců a sjezd protialkoholní v Praze. Návrh na opravu názvoslovnou. Výstup z katolické církve a přestup k ev. ref. Benjamin Fleischer. Jiřík I. se narodil 1908. Těžký porod. Smrt děťátka. Těžký spor soudní. Volné sdružení k hájení zájmů všelidských. Poměr k Masarykovi. Korespondence s cizinou. Konfiskován. Loutkové divadlo. Tyfus. Cesta na jih. Terst. Pulje. Lošín. Benátky. Padua. Janov. Nesnáze s penězi, Bordighera. Prof. Bicknel. Nica. Šollar. Méva. Návrat domů, Dr. Kamaryt. Blesk na Lochotíně. Výbuch ve škole. Byt v Nerudově ulici. V Zákupech. Drážďany. Lipsko. Domů. V Říčanech. Narození Jiříka II. Krchovy Zájmy všelidské. Snahy všelidské. Oznamovatel. Příručka. Proti střílení. Zklamání na brněnské technice. Chemická technologie kovů. Ilustr. přednášky u Faustuse. Výpověd pro článek. Byt na Borech. Machar v Plzni. Ztracená padesátka. Fotografování. Práce o diffusi. Šrekr převzal náklad přednášek. Výměna s Krabovským. Spisy a přednášky v Plzni.

X. V Praze před válkou 1912–1914 Stěhování do Prahy. Chemie litografované. Obtíže na pražské průmyslovce. Nedostatky knihoven v Praze. Zklamání při habilitaci. Práce mírová. Berta Suttnerová. Petice k zamezení války. Práce názvoslovné a těžký boj s nepřáteli opravy. Sjezd přírodozpytců a lékařů 1914. Nemoci. Byt v Malířské ulici. V Kamenici n. L. a na Malínské. Topící se děvčata. Bouře na moři. Výlety. Domov ve Střešovicích. Pegoud. Loutkové divadlo. Myšlenky výchovné a etické. Sokol pro děti na Letné. Vyučování dětí doma. Ilustr. přednášky opět v mém nákladu. Physiokratické myšlenky. Kursy cihlářské. Archeolog Jíra. Filosofie přírodních věd. Přímé písmo spiritistické. Ahmed Fuad paša. Skauting. Svojsík a Hořejší. Náš film. Skauting v Soběšíně u Kácova. Prof. Malý. Kaj. Ultimatum. Válka. Mé publikace a přednášky v letech 1913–1914.

XI. Válka světová 1914–1918 Deště. V Šternberku. Odvody do 37 let. V Praze. Válečná horečka. Klid na skautu. Nové místo na stan. Rokování 421etých. Odmítl dobrovolné hlášení.

V Praze před válkou Zpět do Prahy. Očekávali Rusy. Anekdoty válečné. Najal byt v Břevnově. Rýžová mouka. Povolán k vojsku. Dovolená na 10 dní. Stěhování do Břevnova. Smutný Štědrý večer.

V Plzni na vojně Do Plzně k náhr. praporu 7. pl. zeměbraneckého. Major K. S hejtmanem R. ve skladišti. Byt u pí. Spinnlerové. Hejtman Roy v Praze. Passivní resistence. Důst. sluha Hnojský. Škola po poště. Byt na Slovanech. Rodina do Plzně. Zájezdy do Vídně. Rodina Srbů. Volksheim. Revmatismus. Chlebenky. Urážka v menáži. Sluha. Pražák. Boluška a Puntík. Srážka s uherským plukem. Stěhování do Rumburgu.

V Rumburgu 1915 Zastávka v Břevnově. Byt v Rumburgu v Buschmühle. Továrník Stáhala. Skladiště v pivovaru. Studium ve skladišti. Vycházky do okolí. Jak se nám děti ztratily. Českosaské Švýcarsko. Plané neštovice. Rakouské slavnosti. Dobytí Lvova. Důstojnický večírek. Kolega Š. Karty. Tkalcovská škola. Anekdoty vojenské. Narozeniny císařovy. Vídeň. K přehlídce lékařské. Hejtman Županc. Konstatování v Terezíně. Raport. Superarbitrace v Litoměřicích. Uznán neschopným. Instruktorem ve škole dobrovolnické. Nadporučíkem. Arabština. Přímé písmo.

V Siegmundsherbergu v Dol. Rakousích V Budějovicích. Nadporučíkem. 28. listopad 1915. do Siegmundsherbergu. Mráz. Ve Vídni. Halucinace. Zájezd do Břevnova. Do okolí. Přednášky v táboře. Učení na vzdálenost. Rakouská Sibiř. Velitelem zajatců. V noci mezi zajatci. Důstojníkem poštovním a depositním. Iser. Zajatci z Feldbachu. Irrgang. Antropov a Dreymans. Nedostatek vody pitné. Ukrajinské domky. Balalajky a ruské hračky. Ve Feldbachu. Spořádání 20.000 zajateckých jmen. Služba v depositech. Domek v Rodingersdorfu najal a rodinu přistěhoval. Sluha Kasper. Zábavy v menáži. Italští zajatci. Generál. Fortuna. Odbírání peněz a skvostů. Kontumace a strach z ní. Hádka s generálem. Pro Isera ve Vídni. Výstup na voj. velitelství. Jízda s plukovníkem. Zkouška generálova. Jiřík operován. Ve Vídni. Nový plukovník. Má stížnost. Visita plukovníkova. Jak jsem vedl deposita. Organisace Italů v depositech. Revise intendantury. Pochvalné uznání. Komise zajatecká. Dovolená prázdninová. Procházky s rodinou. Houby. Ocelové paže. Hledání zrádců. Vánoce v menáži. Skupina umělců. Zábavy zajatců. Vítězná alej. Podplácení generálů. Bázeň před zajatci. Visita zbraní. Výroba mýdla. Kreslířský kurs. Baroni a Carozzi. Hodina. Procházky s důstojníky italskými. Rozklad Rakouska. Smrt tchyně a tchána. Vánoce 1917. Koupil pozemek v Břevnově. Básník Sedlák. Setníkem. Diplom od zajatců. Sluha Rolando. Převrat. Vzpoura dne 2. listopadu. Do tábora. Mezi vzbouřenci. Předal deposita. Srážka Italů s Maďary. Nesnáze po vzetí tábora Italy. Steinovi. Vděčnost Židů. Zásluhy Židů. Židovská pamět. Uložil věci u Steinů. Útěk s rodinou na Moravu. Marná prosba o povoz. Tvrdost dolnorakouských sedláků. Laskavost zajatců. Přes hranice do Šumwaldu. Návrat do Prahy. Publikace a přednášky za války.

XII. Po válce v Břevnově 1915–1924 Těžký příchod domů. Stěhován českými železničáři. Prodal skladiště. U Rákosů. Oedem hladový. Návrhy vládě. Přijel Masaryk. Desorganisace. Marné návrhy. Přednášky na ulici. Ředitel Bienert. Na Staroměstském nám. 6. dubna 1919. Desatero mravní. Volné sdružení Klasů. Společnost theosofická. Rozvrh mých prvních přednášek. Ustavení Masarykovy Akademie práce. Malíř Černý a sochař Kodet. Fletsherování. Hatha-yoga. Setby Volného sdružení Klasů. Srážky s klerikály. V Kladně. Armáda Spásy. Bradáčovi Boží Bojovníci. Tiskař K. Mašín. Boušek-Peterson. Mravouka na Prům. škole. Vozík na spisy. Úcta k fysické práci. Zapsán na lékařství. Sjezd studentský. Olej jako omastek. Přednášky na různých místech. Jarka Dittrich. Mé publikace a přednášky 1918–1919.

Rok 1920 Zdravotní půst. Pitevna. Operace otcova. Návrat švakrův ze Sibiře. Kostra. Půjčka v záložně. Pozvání do Borovky. Přednášky. O prázdninách skauting v Borovce. Rodina Pekárků. Vystoupil z církve. Podivný výbuch. Kongres Volné myšlenky. Prof. Uzla přírodní filosofie. Dovolená na psaní mravouky. Přednášky na různých místech Prahy i na venkově. Řečnil nad hroby. Diapositivy pro vojsko. Publikace a přednášky za rok 1920.

Rok 1921 do zájezdu na Slovensko Marné snahy o zavedení lidového vyučování kočovného. Různé přednášky. Půjčka. Zájezdy na podkrkonoší. Redakce časopisu Čechy a Řím. Založení Řádu Božích Bojovníků. Esperantský překlad poučení o životě pohlavním. Mládež Klasů. Archeolog Jíra. Půst. Minimální zaopatření. Skládací kazatelna. Trestnice.

Zájezd na Slovensko Odjez 8. července. Těžký boj proti tabáku a jiným nezpůsobům.

Podbrezová Jindra Singer. Noc pod stany. Byt řiditelský. Sál kasina. Stacho. Výlet s dorostem DTJ. Požáry. Kino. Loutkové divadlo. Poslanec Bečko. Stachova nehoda. Organisační schůze robotníků. Měsíční trh. Brychta z Báňské Bystrice. Inž. Ženíšek a jeho choť. Na lanové dráze. V Hronci. Winkler. Starosta Sokola br. Pittner. Omyl tajemníka bratislavského. Brusno. Esperanto pod Holým vrchem. Nehoda Stachova. Odplata. Harmonická gymnastika v DTJ. Přehled práce v Podbrezové. Loučení Jindrovo.

Lučenec Báňská Bystrica. Sklamání. Kolonie v dívčím gymnasiu. Pan učitel Polák. Radostná událost u Kálalů. Do Lučence. Cohornovi a strýček Zelenka. YMCA v Lučenci. Byt v důst. čítárně. V Apatově marně. Na Novohradě. Změna plánu. Přednášky vojákům. Jiřík Jozífek. Koupel v Ypole. Film Jak povstává život. Svatba Zelenkova.

Spišská Nová Ves Cesta za zpěvu. Tatra. Spišská Nová Ves. Komunisté. Stany v zahradě učit. ústavu. Zahradník Mihalič. Přednášky vybubnovány. Přednáška mezi cikány. V levočské věznici. Michal Greschik. Malá účast při přednášce. Příčiny nesnází.

Krompach Vina útisku. Maďarští komunisté. Mléko z lásky. Samuel Senddrej. Závodní pošta. Motejlek. Soc. dem. sokolové. Správce školy Loja. Byt v opatrovně. Koupel v Hernadu. Schůze slovenské besedy. V Košicích. Na schůzi spolku Červeného kříže. Nepokojné noci. Výlet na Klipberg. Přednášky v kabině.

Liptavský Sv. Mikuláš Netečnost. Byt ve škole ludové. Koupel ve Váhu. Falešné plakáty. Cesta domů přes plot. Ledové jeskyně Demänovské. Výlet do Ilanové a dvojí koupel. Zmařené promítání. Přednáška o spolehlivosti.

Turčanský Sv. Martin Význam Martina. Soudruh Pakosta. Noc na slámě. Koupel v Turci. V dělnickém domě. Druhý den v Národním domě. Reklama na hříšti. Pohoršení roduverných. Přednáška na náměstí. Požáry lesů.

Ružomberok Redaktor Skotek. Manželé Bezděkovi. Byt ve škole. Vojenské postele. Privátní tělocvična. Lezení na Čebrat. Potoky písku a prsti. Likavka. Kasino v Rybárpoli. Zmařené loutkové divadlo. Reklama Skotkova. Robotnické Noviny. Pí. Bezděková pořadatelkou. Tiskárna Skotkova.

Žilina Redaktor Kiss. Byt v lyceu. Koupel v Rojčance a ve Váhu. Lačnost po vědění dorostu z Lietavé Lúčky. Obtíže s bednou.

Trnava Žádný vůz pro nekuřáky. Ilavská věznice. Byt u Jesnenského. Andrej Kubal. Dochvilnost. Přes Bratislavu domů. Čeho je potřebí na Slovensku.

Konec roku 1921 Studijní cesta po věznicích slovenských. Návrh na zvýšení mravní úrovně trestanců. Mr. W. G. Wilkins. Etika zrušena. Nepříznivé kritiky. Hledání místnosti k přednáškám. Různé přednášky. Mravouka na škole břevnovské. Laické obřady. Dr. Norbert Čapek. Dr. Jindřich Šípek. Publikace a přednášky v roce 1921.

Rok 1922 Spisovatel Gamma. Dr. Norbert Čapek. Zápas s byrokratismem a nepravým amerikanismem. Schůze v ústavu paedagogickém. Řiditel Rosa. Zdravotnictví na škole průmyslové. Diapositivy protialkoholní. Poddůstojnické kursy vzdělávací. Snížení platů. Ochuzení inteligence. Mazdaznanská přednáška Foppova. Lotyš Šulc. Chemické vzorce. Různé přednášky. Inspektor Merta. Prázdninová cesta. Bezděz. Bělá pod Bezdězem. Bouřlivá noc na Šibeňáku. Ve zvířetických rozvalinách. Bakov. Do Mnichova Hradiště. Valečov. Drábské světničky. Noc na Hrubé Skále. Valdštýn. Hlavatice. Turnov. Železný Brod. Karel Hujer. V Turnově. U Gammů. Na Malé Skále. V Semilech. Poniklá. Jilemnice. Mirko Janovský. V altánku nocleh za bouře. Branná. Studénec. Továrník Fr. Fejfar. Duna. Výlet na Krkonoše. Labská bouda. Noc v luční boudě. Na Sněžce. Přes Vrchlabí do Studénce. Noc pod Kumburgem. Jičín. Bouře v Prachovských skalách. Rodinná slavnost u Němců. Zpět do Prahy. Koupání u Hodkoviček. Pout za předky. Bouře v noci. Útočiště v Hrazanech. Dešť na Kamýku. Orlík. Písek. Rubringerové. Přednášky po prázdninách. Zpravodaj z Kéžbybyl. Dr. Šípek a solení. Přestali solit. Poměr k ženě. Publikace a přednášky za rok 1922.

Rok 1923 Rodinná kronika. Životopis otcův. Mystika. K. Velenovský a Krejčí. Krejčího definice mravnosti. Habilitace nevyřízena. Růženina svatba. Otcova smrt. Ve Vysokém Mýtě. Sjezd abiturientů. Etický seminář. Zklamané snahy o přednáškový dům. Konservování ovoce v neutrálních plynech. Publikace a přednášky roku 1923.

Rok 1924 do 15. června Chybí odstup. Různé přednášky. Hádání abstinentní. Pout za předky. Ve Škodovce. Blovice. Nepomuk. Kotouň. Kasejovice. Kadov. Vrbno. Blatná. Písek. Narození mého vnoučka. Bez křtu. Veřejné vystoupení v Sokole. Prvý let. O prázdninách na Slovensku. Diafilm. Mé publikace a přednášky r. 1924.

Doslov

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Memoárová literatura (Milan Hlavačka)