Dohoda o podmínkách tolerance koaliční vlády v období 2007 až 2010

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Dohoda o podmínkách tolerance koaliční vlády v období 2007 až 2010
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: iHNed.cz
Licence: PD CZ
Související: Koaliční smlouva mezi ODS, KDU-ČSL a SZ (prosinec 2006), Programové prohlášení vlády Mirka Topolánka (2007)

uzavřená níže uvedeného dne mezi předsedy vládních koaličních stran a mezi nezařazenými poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, panem Milošem Melčákem a panem Michalem Pohankou na základě těchto podmínek:

 1. Obě strany se shodují na tom, že v zájmu politické, ekonomické i společenské stability naší země není možno již dále prohlubovat vládní politickou krizi, která trvá již neuvěřitelných 7 měsíců.
 2. Obě strany se shodují na tom, že pro úspěšný a sociálně smírný vývoj země a především v zájmu jejích občanů je potřeba neprodleně začít s řešením kritických problémů, jako jsou zajištění důchodů pro budoucí generace, stabilizace veřejných financí a snižování dluhů, stabilizace a zabezpečení kvalitního zdravotnictví a tvorba příznivého podnikatelského prostředí jako podmínky pro snižování nezaměstnanosti.
 3. Došlo rovněž ke shodě obou stran, že v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR neexistuje většinová vůle k předčasným volbám, neexistuje vůle pro institucionální toleranci vlády ze strany demokratické opozice stejně jako není možná a pro demokracii v naší zemi žádoucí vládní dohoda dvou nejsilnějších stran.
 4. Na základě těchto skutečností se účastníci dohodli na toleranci a vzniku vlády Mirka Topolánka a na společném postupu při hlasování o důvěře vládě tak, že Miloš Melčák a Michal Pohanka svou neúčastí na hlasování sníží počet hlasujících poslanců.
 5. Přestože obě strany nechápou a nepovažují toleranci vládě za vyslovení podpory celému jejímu programu, zavázala se vláda po vzájemné dohodě k programovým změnám ve svém programovém prohlášení, a to především v těchto programových oblastech:
  • V oblasti daní – závazek vlády, že daně nebudou zvýšeny nikomu, tedy, že bude zavedena taková reforma, která zvýhodní všechny příjmové skupiny občanů
  • V oblasti zdravotnictví – bude zaveden nový evropský zákon o neziskových organizacích využitelný rovněž ve zdravotnictví a bude poskytnuta garance vlády, že nedojde k privatizaci fakultních nemocnic, a tyto budou transformovány na Univerzitní nemocnice pracující na neziskovém statutu a principu. V neposlední řadě dojde k zohlednění sociálního dopadu při zavedení regulačních poplatků.
  • V sociální oblasti – vláda bude podporovat mladé rodiny s dětmi a zajistí vyšší adresnost dávek (zavedení vícerychlostní flexibilní rodičovské a mateřské apod.). Vláda se rovněž zavazuje k zachování sociálního dialogu se sociálními partnery, vč. odborů.
 6. Předseda vlády i celá vláda se tímto zavazují projednat se zástupci opozice veškeré významné zákonné i podzákonné změny, a to před jejich předložením.
 7. Předseda vlády i celá vláda se tímto rovněž zavazují projednat s oběma nezařazenými poslanci veškeré významné zákonné i podzákonné změny, a to před jejich předložením s cílem v maximálně možném rozsahu dosáhnout shody pro jejich prosazení.
 8. Obě strany veřejně prohlašují, že předmětem této dohody není žádný příslib či závazek poskytnutí jakékoliv veřejné funkce či jiný osobní prospěch, a to nejen v období bezprostředně po získání důvěry vládě, ale po celé období spolupráce.

V Praze dne 19. 1. 2007

Za ODS Ing. Mirek Topolánek

Za KDU-ČSL Jiří Čunek

Za Stranu zelených RNDr. Martin Bursík

MUDr. Michal Pohanka

Ing. Miloš Melčák, CSc.