Do práce pro nový svět

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Do práce pro nový svět
Podtitulek: Projev předsedy vlády Protektorátu
Autor: Alois Eliáš
Zdroj: Národní listy, roč. 80, č. 170. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 26. 06. 1940
Licence: PD old 70

ČTK. — Praha, 25. června. — Předseda vlády ing. Alois Eliáš pronesl v úterý 25. června t. r. v 19.15 hod. v českém rozhlase tento projev vlády Protektorátu Čechy a Morava k českému obyvatelstvu:

„Spoluobčané!

Kapitulací Francie a uzavřením příměří Velkoněmecké Říše a Itálie s Francií byla ukončena veliká bitva na západě a tím též po stránce politické a vojenské skončila rozhodující etapa nynější války. Německá armáda a německé zbraně pod geniálním vedením Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera dobyly vítězství, které nemá obdoby v historii. Není pochyby o tom, že celý válečný konflikt bude brzy rozhodnut naprostým vítězstvím německých zbraní a německého ducha.

Český národ, který loni v posledním okamžiku dovedl najít správnou cestu tím, že se dal pod ochranu Velkoněmecké Říše, v největším obdivu k německému vedení a k německému vojákovi vyjadřuje dnes svou nejživější účast na německém vítězství. Český národ dovede dobře pochopit, co znamená zhroucení Francie a vítězství Říše.

V prvé řadě odčiněna byla bezpráví a veškerá příkoří, která německému národu uložil versailleský diktát. Porážka Francie znamená však víc než pouhé vítězství německých zbraní. Rozbití francouzské armády a rozdrcení Maginotovy linie je současně symbolem zhroucení starého světa a starého myšlení, je to definitivní porážka liberalistického kapitalismu a falešné demokracie. V tom směru vítězství Velkoněmecké Říše znamená a bude znamenat rozhraní dvou dob a dějinných epoch. Na západním bojišti zvítězil duch německého nacionálního socialismu, který svými zásadami a svými cíli vtiskne nové epoše budovatelský ráz.

Český národ, v minulých letech těžce zkoušený, západem svedený a nakonec zrazený, spatřuje ve vítězství německého národa své zadostiučinění. V německém vítězství dostává se mu opět přesvědčivého důkazu o tom, jak prozíravé bylo loňské rozhodnutí pana státního presidenta, že jsme se dovedli v osudových chvílích naráz od západu odklonit a spojit svůj osud s osudem velikého, vítězného národa německého. Český národ musí si přímo vrýt do paměti, že toto rozhodnutí pana státního presidenta bylo nejenom správné, ale že na západním bojišti byl vybojován též osudový boj o nový politický, hospodářský a sociální řád v nové Evropě. Český národ, a každý jednotlivec, musí mít však toto nejenom na paměti, ale musí podle toho cítit, myslet, a hlavně jednat. Český národ musí mít pevnou víru, že svou pracovní a budovatelskou spoluúčastí v rámci Velkoněmecké Říše dožije se sociálního blahobytu a kulturního rozkvětu. Musí věrně plnit svoje povinnosti vůči Říši, musí s nejupřímnějšími city pomáhat, seč jen bude v jeho silách, k naplňování velikých budovatelských úkolů. Jen tak bude nejlépe pracovat pro sebe a získá si úctu a váhu u německých spoluobčanů.

Český národ vyjádří proto nejlépe svou radostnou účast na německém vítězství, dá-li se ihned — jak to odpovídá jeho pracovité a střízlivé povaze — do práce pro nový svět, do něhož německý nacionální socialismus a vítězné německé zbraně nyní otevřely bránu dokořán.

Věřte, že v nové Evropě v rámci Velkoněmecké Říše kyne českému národu hojný mravní, hospodářský a sociální vzestup.“