Diskuse:Protest Zofie Kossak-Szczucké

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tak tedy pár poznámek. Problém bude asi v tom, že to je z polské wikisource, kterou pokládám za dost nepřesnou a navíc věci jako jsou zdroje, licence ap. neberou nikterak vážně. Tak:

  • jako zdroj je tedy pl:Protest Zofii Kossak-Szczuckiej, i když vzniká otázka, jestli to nemá bát jen Protest - viz tam hned infobox nahoře, ten dlouhý název si asi udělali Poláci sami; odkad to mají oni se asi nedozvíme
  • vydáno - rok vydání by se měl vztahovat spíš na rok vydání zdroje samotného, který neznáme, takže zde bude nutno asi použít redakční poznámky
  • dle poznámky na dis. stránce to bylo dřív asi i na en.source, nyní je to ale pryč
  • problémem je ale licence, tedy PD, která je na pl.source zdůvodněna povídáním že »ponieważ nie nosi znamion utworu. Licencja niniejsza dotyczy również aktów normatywnych oraz tekstów autorów zbiorowych«, kde si nejsem jist, co tím chtějí říci. Můžeš to trochu popřeložit?
  • potřebujem i údaje o překladateli a o licenci překladu, což budeš asi Ty a něco volného; viz i Wikisource:U pramene/Archiv 2#překlad wikisource

Prozatím a předem dík, -jkb- 09:15, 9. 6. 2008 (UTC)

  • 1) Má to být Protest (je to tak v tabulce), předjímá fakt, že protestů tu bude určitě minimálně časem víc a že závorky nejsou nikterak hezké.
  • 2) ? Já mám za to, že to hcce rok vydání Protestu?!
  • 3) na pl. by měl být přesný přepis, vše tomu nasvědčuje. Předpokládám, že poznámka v historii znamená, že to původně bylo na en, páč ještě pl neexistovaly.
  • 4) licence: v podstatě to říká "protože není tvořivým dílem. Současná licence se týká i normativních aktů či textů s hromadným autorstvím." Osobně se domnívám, že politické prohlášení, které bylo učiněno a vydáno proto, aby se s ním seznámilo maximum lidí, nemůže být problém zveřejnit. Kossaková je také vydala ne pod svým jménem, ale jako prohlášení své odbojové organizace (FOP), která na konci války bez náhrady zanikla. Jako odbojová organizace se ovšem FOP stavěl do pozice zástupce neexistujícího státního/vojenského aparátu a svá prohlášení považoval za oficiální státní dokumenty a prohlášení.
  • 5) překlad je kompletně mé dílo, ale protože ho možná budou chtít další lidé upravovat, hodil bych tam překlad wikisource a odkaz na historii. --Cinik 10:22, 9. 6. 2008 (UTC)


No jak říkám, Němci na to maj pořekadlo „to je jako polské hospodářství“, a nemyslí tím lichotky. Tedy:
1. Protest a jméno v závorce bude ale normativně běžnější; jenomže, otázkou tedy bude, co v závorce má být, když ona to uveřejnila jménem organizace, jak píšeš - zas asi red. pozn.
2. 1942 je asi rok vydání původního dokumentu, když my tu máme jako zdroj pl.source, tak ta tehdy ještě nebyla ani v plínkách :-)
3. 9. lipce 2006 polsá source už existovala, jde asi o smazanou nebo přesunutou stránku na en.source
4. přesně vzato, tak AZ chrání i díla stranická, opoziční i díla diktátorů a vrahů, s tím nebude možno hejbat. Uvidíme, dáme-li tomu licenci pd-manifesto s odvoláním na pl.source, kde to je pd jako takové
5. ok
Tolik v krátkosti, musím pryč, -jkb- 11:03, 9. 6. 2008 (UTC)


ad 2: Kolonku vydáno chápu (podobně jako Cinik) jako rok, kdy byl dokument vydán poprvé (resp. v této verzi poprvé), což se může např. u knižního zdroje nějakého staršího díla lišit od roku vydání výboru užitého jako zdroj.
ad 4: Pro posouzení licence je podstatné to, zda je polský originál volným (resp. volně šířitelným) dílem podle polských autorskoprávních předpisů. Pokud ano, pak není co řešit, Česká republika přistoupila k Bernské úmluvě, podle které dílo cizího státního příslušníka nemůže být chráněno více než v zemi původu (viz § 107 českého AZ).
ad 5: Pokud není Cinik proti, navrhuji, aby byl uveden jako překladatel on. Nepředpokládám, že by dokument byl v budoucnu upravován (pokud vůbec) víc než nějakými drobnými editacemi (typografie, interpunkce, překlepy), které nepřinášejí další autorský vklad. --Milda 12:36, 9. 6. 2008 (UTC)

ad. 2, to se vyřeší tak či tak, já když jsem ten box dělal, udělal jsem pořadí originál - zdroj - vydáno, a vydáno mělo značit to, odkad to je, ale to nás netrápí.
ad 4, ano, Bernská úmluva přichází v potaz, pokud je vyjasněn copyright země původu, o čemž mám ale pochyby, pl.source dřív pracovala skutečně ne přesně. V článku sice stojí ono zmíněné povídání, ale beze zmínky a bez odkazu na nějaký AZ či paragraf polského AZ, na příslušné stránce pl:Wikiźródła:Prawa autorskie to se svými jazykovými znalostmi také nenajdu a nebo ne s jistotou. Tak jsem se pro jistotu na pl.source přeptal a čekejme. -jkb- 17:30, 9. 6. 2008 (UTC)
V rychlosti, ještě se k tomu vrátím. Ta licence bude tedy něco jako PD, viz odpověď na Uživatel diskuse:-jkb-#Protest Zofie Kossak-Szczucké, i když to polský AZ a plsource očividně nedefinuje přímo jako PD ale protože je ineligible tak tedy PD. To jsou marginální formalitky. Tak si myslím, tam zůstane PD nebo se rozmyslím udělat něco jako ineligible nebo se udělá poznámka že polský AZ je tu asi trochu jiný. K ostatnímu se vrátím, -jkb- 17:14, 13. 6. 2008 (UTC)
Tak je zde nyní licence PD-ineligible, dle dobrozdání z pl.source ([1]), polský autorský zákon to očividně vyjímá jako úřední díla nebo otevřené dopisy ap. -jkb- 29. 7. 2008, 13:39 (UTC)